Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

SBĚR HLINÍKU UKONČEN (duben 2020)

VYHODNOCENÍ 

 

Dobrý den,

ráda bych poděkovala všem aktivním žákům a pečlivým rodičům, kteří se zúčastnili sběru hliníku. 

 

Sběr byl rozdělen do třech kol, dle termínu odvozu do sběrny.

V 1. kole nasbírala nejvíce hliníku třída 5. D, a to 9,8 kg.

Ve 2. kole byla nejaktivnější třída 3. A s 10,12 kg.

Ve 3. kole nejvíce hliníku přinesla 3. C, a to 11,2 kg.

Uvedené třídy se mohou po návratu do školy těšit na malou odměnu.

 

Celkem jsme dokázali nasbírat cca 120 kg této recyklovatelné suroviny. Poslední sběr bude nyní odvezen do sběrny a vybraná částka za sběr poputuje na účet rady rodičů. Část výtěžku bude věnována záchranné a chovné stanici v Cholupicích ( www.penthea.org) , kde např. zajišťují péči o dočasně omezené volně žijící živočichy a mají zde program pro odchov a návrat sov pálených do volné přírody.

 

Ještě jednou všem děkuji.

 

Veronika Kremserová