Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

AKTUALIZOVÁNO

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. až 5. ročníku

Všichni řádně nahlášení žáci (do 18. 5. 2020 na e-mail skola@novoborska.cz ) byli zařazeni od pondělí 25. 5. 2020  do vzdělávacího procesu a informováni třídním učitelem o zařazení do příslušné skupiny, včetně pokynů.

Před vstupem do budovy řádně nahlášený žák předloží třídnímu učiteli vyplněný formulář ,,Čestné prohlášení´´.

Žáci nepřihlášeni a co nebudou mít u sebe vyplněný formulář ,,Čestné prohlášení" nebudou vpuštěni do budovy školy. 

Čestné prohlášení ke stažení zde.

Skupiny : 1. A, B, C        vstup do školy v 7:55-8:00, konec 12:00 – 12:05;

                 2. A, B, C, D   vstup do školy v 7:55-8:00, konec 12:00 – 12:05;

                 3. A, B, E        vstup do školy v 7:55-8:00, konec 12:00 – 12:05;

                 4. C, D, E       vstup do školy v 7:55-8:00, konec 12:00 – 12:05.

 

Skupiny : 1. D, E   vstup do školy v 8:05 – 8:10, konec 12:10 – 12:15;

                 2.  E       vstup do školy v 8:05 – 8:10, konec 12:10 – 12:15;

                 3.  C, D  vstup do školy v 8:05 – 8:10, konec 12:10 – 12:15;

                 4.  A, B   vstup do školy v 8:05 – 8:10, konec 12:10 – 12:15;

                 5. A, B1, B2, C, D, E  vstup do školy v 8:05 – 8:10, konec 12:10 – 12:15.