Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Pokyny k zakončení školního roku 

 • Dne 10. 6. se uzavírá klasifikace za 2. pololetí a tímto dnem končí i on-line vyučování.
 • Žáci 0. – 5. ročníku se nadále mohou účastnit školního programu, pravidla zůstávají neměnná.
 • Pro žáky 6. – 8. ročníku není škola schopna při respektování pravidel o hygienickém a organizačním zabezpečení vydaných vládou pravidelnou „výuku“ zrealizovat. Je na individuálním zvážení a rozhodnutí třídních učitelů, zda a za jakých podmínek se se svými žáky sejdou.
 • Žáci 9. ročníku mohou po 8. červnu, kdy se konají přijímací zkoušky na SŠ, i nadále využívat vypsaných konzultačních hodin k dokončení prezentací svých absolventských prací.
 • Obhajoby AP se budou konat ve vypsaných termínech, o časovém harmonogramu budou žáci informováni.
 • Obhajobou končí pro žáky 9. ročníku výuka, do školy se dostaví pouze k nácviku slavnostního aktu v Ládví v těchto termínech:

19. 6., 22.  6., 24. 6. vždy od 10:00 – do 11:00 hodin.

 • Učebnice odevzdávají pouze žáci 9. ročníku, žáci 5. a 7. ročníku, kteří jsou přijati na víceletá gymnázia, a ostatní, kteří z jiných důvodů budou opouštět naši školu. Ostatní žáci učebnice odevzdají na začátku nového školního roku.
 • Skříňky si vyklidí všichni žáci dle pokynů třídních učitelů.
 • Vrácené platby za obědy a školní družinu budou poukázány na konci června.
 • Slavnostní ukončení školního roku se uskuteční 25. 6. opět v Ládví. Každý zúčastněný žák obdrží dvě vstupenky   pro své rodinné příslušníky a velmi prosím, aby toto pravidlo bylo z kapacitních důvodů respektováno.
 • Vydávání vysvědčení :

Na den 29. 6. a 30. 6.2020 vyhlašuji ředitelské volno , školní rok bude uzavřen a vysvědčení vydána v pátek 26. 6. následovně:

7:30 – 7:50 – výdej vysvědčení zákonným zástupcům, jejichž děti si pro vysvědčení nepřijdou. Třídní učitelé budou v této době před vchody, jimiž děti chodí do svých tříd, a vysvědčení vydají;

7:55 – 8:05 – příchod do školy žáků 1. – 4. tříd;

8:10 – 8:30 – výdej vysvědčení ve svých třídách, pak žáci i s čekajícími rodiči odcházejí;

8:10 – 8:15 – příchod žáků 5. – 8. tříd;

8:15 – 8:40 – výdej vysvědčení ve svých třídách, odchod;

8:25 – 8:30 – příchod žáků 9. tříd, vysvědčení budou vydávána v prostorách tělocvičen;

8:30 – 9:00 – výdej vysvědčení, rozloučení s deváťáky.

 

Všichni žáci musejí mít v budově školy roušky!

 • Pokud budou někteří z žáků hodnoceni nedostatečnou a budou je čekat opravné zkoušky , obdrží spolu s vysvědčením termín zkoušky a podklady k jejímu složení. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy v posledním červnovém týdnu.
 • Tyto informace vydávám v souladu s aktuálními opatřeními rezortních ministrů vlády ČR. Na základě zkušeností uplynulých týdnů je pravděpodobné, že vládní nařízení se budou (možná několikrát) měnit. Školy na ně musí reagovat, proto docházelo (patrně i bude docházet) také ke změnám v našich pokynech. Buďte proto tak laskavi a sledujte průběžně školní webové stránky.

                                           S velkým poděkováním za vaše pochopení

                                                  a přáním pohodových prázdnin

                                                                 Věra Lodrová

                                                 s pedagogickým sborem školy

 

VŠEM, KDO BUDOU 8. a 9. ČERVNA SKLÁDAT PŘÍJÍMAČKY, PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ!!!