Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

V tomto období se děje následující:

 

 • 23.12.2017 - 2.1.2018

  Vánoční prázdniny

  Vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018.

   


 • 23.12.2017 - 5.1.2018

  Vážení rodiče, prarodiče, milí žáci, přátelé školy,

  ráda bych Vám všem touto cestou poděkovala. Žákům jednotlivých tříd, třídním učitelům, učitelům výtvarné výchovy, vychovatelkám ŠD děkuji za projev solidarity a lidskosti, jejich přání, dopisy a krásné dárky jistě potěší seniory v našem blízkém okolí. Všem rodičům a přátelům školy patří velké poděkování, bez Vaší pomoci a podpory bychom se neobešli. Vážím si Vaší účasti na 1. vánočním jarmarku, příjemnou atmosféru a celkovou podporu celé akce. Poděkování patří i těm, kteří vyráběli dárky doma. 

  Radě rodičů, především paní Balaté, paní Pflegerové, paní Ledvinové a všem rodičům, kteří svou činností na jarmarku přispěli, patří velké poděkování za celkovou organizaci, bezproblémový a hladký průběh celé akce. Sociální cítění, projev solidarity a lidskosti k vánočním svátkům neodmyslitelně patří, mají vliv na chování a jednání každého z nás a posunují nás tím správným směrem.  

  Přeji Vám všem za celý kolektiv ZŠ Novoborská příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví, lásky a úspěchů po celý rok 2018.

  Tereza Štaubrová

   


 • 23.12.2017 - 6.1.2018

  Vážení rodiče,

  rádi bychom Vám poděkovali za účast na Jarmarku dne 21.12.2017. Celkem příspěvky v jídelně určené na charitativní účel byly ve výši 45.511 Kč. Všechny výrobky dětí byly opravdu krásné. V soutěži o nejvyšší výnos zvítězila třída 3. E s částkou 5.460 Kč. Gratulujeme! Třída 3. E dostane k pololetnímu vysvědčení dort. Po odečtení částky 2.392 Kč za nákup dek pro seniory a částky 600 Kč na dort pro 3. E byla celková částka 42.519 Kč odeslána firmě Antonia senior services s.r.o., která tyto prostředky použije na částečnou úhradu obědů pro seniory, kteří jsou v tíživé sociální situaci, u některých seniorů na úhradu celého oběda a navýšení hodin pečovatelské služby. Firma Antonia senior services s.r.o. Vám všem za své klienty velice děkuje - dětem a ZŠ za výrobu krásných výrobků, rodičům za rozhodnutí, že svým finančním příspěvkem a materiálním darem (potraviny donesené do ZŠ) pomůžou seniorům v tíživé situaci.

  Rádi bychom paní ředitelce Tereze Štaubrové poděkovali, že ZŠ takto otevřela nám, rodičům. Těšíme se na další spolupráci v novém roce.

  Přejeme Vám krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce!

  Za Radu rodičů

  Ivana Balatá

  Eva Pflegerová

  Veronika Ledvinová


 • 5.1.2018 - 10.1.2018

  2. ročník

  Od příštího týdne se opět plave, všechny třídy budou jezdit ve středu na Šutku.


 • 12.1.2018

  Ředitelské volno

  z důvodu prezidentských voleb


 • 26.1.2018

  Ředitelské volno

  z důvodu 2. kola prezidentských voleb


 • 31.1.2018

  Výdej pololetního vysvědčení

  Konec výuky ve 12:00 hodin

  Výdej obědů od 12:00 do 13:00 hodin