Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Celkový přehled nejdůležitějších událostí školního roku 

 • 29.6.2017 - 31.8.2017

  Úřední hodiny v době prázdnin budou 

  28. a 29. 8. 2017 od 10.00 do 12.00.

  Přednost budou mít ti, kteří se objednají předem mailem nebo telefonicky.


 • 4.9.2017

  1. školní den školního roku 2017/2018 připadá na 4. 9., začátek vyučování je v 8.15.

  Moc se na vás těšíme! :-)


 • 4.9.2017

  Výuka od 8.15 do 10.00

  Oběd dnes není.


 • 5.9.2017

  Výuka do 11.00.

  Zahájení provozu Školní družiny a Volnočasových aktivit (Pouze po odevzdání Zápisového lístku vedoucí ŠD/VČA)

  Zahájení provozu školní jídelny, obědy se vydávají od 11.00 do 12.00.


 • 6.9.2017 - 8.9.2017

  Výuka dle rozvrhu

  Konec výuky pro 0. - 2. ročníky ve 12.00

                        pro 3. - 9. ročník dle rozvrhu

  Výdej obědů od 12.00 do 14.15


 • 6.9.2017 - 16.9.2017

  Rozdělení dětí do VČA najdete v sekci Kroužky/Volnočasové aktivity


 • 12.9.2017

  Třídní schůzky pro 0. - 9. ročník

  Od 17.00 do 19.00

  ŠD bude do 18.00.


 • 15.9.2017

  Termín splatnosti poplatku za ŠD/VČA

  Plaťte prosím až po potvrzení přijetí žáka do ŠD/VČA.

  Bližší informace v záložce Školní družina

                                             Kroužky/Volnočasové aktivity


 • 15.9.2017

  Termín podání písemné žádosti o vzdělávání žáka dle IVP, slovní hodnocení, částečné nebo úplné uvolnění z předmětu


 • 28.9.2017

  Státní svátek

  Den české státnosti


 • 29.9.2017

  Ředitelské volno


 • 6.10.2017 - 13.10.2017

  Milí sběrači,

  při posledním sběru jste přinesli 5 213 kg papíru.

  Všem moc děkujeme!


 • 9.10.2017 - 16.11.2017

  S žáky 5. tříd byl rámci výuky TV  zahájen projekt   PRVNÍ PROSECKÝ SUPERHRDINA.
  Projekt chce skloubit pohyb a soutěživost, kolektivní spolupráci a fair play. 

  Více informací najdete na www.prohero.cz


 • 9.10.2017

  Imatrikulace prvňáčků v KD Ládví


 • 20.10.2017

  Ředitelské volno


 • 26.10.2017 - 27.10.2017

  Podzimní prázdniny


 • 17.11.2017

  Státní svátek


 • 28.11.2017

  Třídní schůzky a konzultace pro 0. - 9. ročník

  Od 17.00 do 19.00


 • 30.11.2017

  Vážení rodiče,

  ve Vaší škole proběhne v pondělí 6. 11. fotografování Vašich dětí do dárkového souboru    Vánoční , jehož ukázka je k nahlédnutí ve škole, nebo na webových stránkách školy. 
  Jedná se o sadu fotografií portrétu s rekvizitou  nebo pouze portrétu Vašeho dítěte a tvoří tak velice zajímavé a působivé dárky. Sada obsahuje, 3ks fotografií 10x15 cm v přáních, 3ks podlednic a 4ks fotografií 3,5x4,5 cm
  Cena souboru je jen 250,-Kč a Vy se můžete rozhodnout zda si sadu koupíte až po jejím zhlédnutí. Nebudete-li si chtít sadu z jakého koli důvodu zakoupit, vraťte jej prosím  škole.
  V takovém případě budou veškeré fotografie okamžitě po vrácení skartovány a data  smazána !!! Jesti že si i přes tento ,,nezávazný“ způsob fotografování nepřejete, aby se Vaše dítě fotilo sdělte to prosím třídnímu učiteli.

  Sitarčík Miroslav
  Váš fotograf


 • 30.11.2017

  Náhradní termín vánočního fotografování

  Pro plaváčky z 2. ročníku, 5. a 9. ročník


 • 21.12.2017

  Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky, jejich rodiče a zájemce o přípravné třídy


 • 21.12.2017

  Co už umíme

  Den otevřených dveří pro rodiče stávajících prvňáčků a pro rodiče dětí stávající přípravné třídy


 • 22.12.2017

  Vánoční besídky ve třídách (jen pro žáky)

  Konec výuky ve 12:00 hod.

              Výdej obědů od 12:00 do 13:00 hod.


 • 23.12.2017 - 2.1.2018

  Vánoční prázdniny

  Vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018.

   


 • 31.1.2018

  Výdej pololetního vysvědčení

  Konec výuky ve 12:00 hodin

  Výdej obědů od 12:00 do 13:00 hodin

   


 • 2.2.2018

  Jednodenní pololetní prázdniny


 • 12.2.2018 - 18.2.2018

  Jarní prázdniny


 • 18.3.2018 - 23.3.2018

  Lyžařský výcvik


 • 29.3.2018 - 30.3.2018

  Velikonoční prázdniny


 • 2.4.2018

  Velikonoční pondělí


 • 17.4.2018

  Třídní schůzky a konzultace

  Pro 0. – 9. ročník od 17:00 do 19:00 hod

  Volby do Školské rady

   


 • 1.5.2018

  Státní svátek 


 • 8.5.2018

  Státní svátek 


 • 31.5.2018

  Konec termínu pro podání žádostí o odklad povinné školní docházky
  Konec termínu pro podání přihlášky do přípravné třídy


 • 11.6.2018 - 15.6.2018

  Škola v přírodě/projektový týden


 • 19.6.2018 - 21.6.2018

  Obhajoby absolventských prací žáků 9. ročníku


 • 28.6.2018

  Slavnostní ukončení školního roku v Ládví pro žáky 9. ročníku


 • 29.6.2018

  Konec školního roku

  Výdej vysvědčení (od 7:30 do 9:30 hod.)

  Konec výuky:  9:30 hodin

  Výdej obědů: od 10:00 do 11:00 hod.

   


 • 30.6.2018 - 31.8.2018

  Hlavní prázdniny

  Nový školní rok začne v pondělí 3. 9. 2018