Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Celkový přehled nejdůležitějších událostí školního roku 

  • 14.11.2017 - 14.11.2018

    Vánoční fotografování

    0. - 4. ročník

    Sada fotografií s kalendářem za 270,- Kč

     


  • 1.6.2018 - 5.9.2018

    Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci!

    Srdečně Vás zveme na otevření nového pavilonu školy a den otevřených dveří.

    Budeme se na Vás těšit dne 3. 9. 2018 v 10 hodin před novou budovou, kde proběhne slavnostní zahájení. 

    Den otevřených dveří bude probíhat od 10:00 do 15:00 hodin, prohlídka začíná v novém pavilonu školy. 

    Přijďte se podívat!

     

    V rámci dne otevřených dveří Vám budou představeny i možnosti volnočasových aktivit  pro Vaše děti, které budou v naší škole probíhat ve školním roce 2018/2019. Těšit se můžete na prezentaci kroužků agentury Krouzky.cz nebo na japonský bojový sport, o který Vaše děti projevily zájem. Více na  https://www.chanbara-novoborska.cz/

    Svou prezentaci včetně zábavných disciplín bude mít i Dům dětí a mládeže.

     


  • 30.6.2018 - 31.8.2018

    Hlavní prázdniny

    Nový školní rok začne v pondělí 3. 9. 2018

     


  • 1.7.2018 - 31.8.2018

    Milí žáci, vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy,

    přejeme Vám všem krásné léto plné báječných zážitků, sluníčka a hlavně odpočinku! 


  • 10.7.2018 - 31.8.2018

    Vážení rodiče, 

    vzhledem k čerpání řádných dovolených jsou upraveny úřední hodiny.

    Úřední hodiny pro veřejnost v době letních prázdnin:

    10. 7. 2018 od 9:00 do 14:00 hod. 

    17. 7. 2018 od 9:00 do 14:00 hod.

    27. 8. 2018 od 10:00 do 13:00 hod. 

    28. 8. 2018 od 10:00 do 13:00 hod. 

    30. 8. 2018 od 8:30 do 10:00 hod. 

    Jindy po předchozí emailové domluvě na skola@novoborska.cz. 

    Děkujeme za pochopení. 


  • 20.8.2018 - 7.9.2018

    Provoz školní jídelny, družiny i VČA bude zahájen 4. 9. 2018


  • 22.8.2018 - 9.9.2018

    Změna pro ŠD/VČA

    Letos bude ranní ŠD/VČA v nové přístavbě! Odpolední ŠD v bílém pavilonku ŠD jako vloni.

    V přístavbě se budou také vyzvedávat po 16.00 děti z VČA (do té doby u hlavního vchodu).


  • 24.8.2018 - 3.9.2018

    V záložce Zápis do prvních tříd bylo přidáno rozdělení prvňáčku do jednotlivých tříd.

    http://www.novoborska.cz/std.aspx?id=Rozdeleni_prvnacku_09-10

    Seznamy jsou vedeny pod registračními čísly. Pokud jste své číslo zapomněli, můžete se 1. školní den zeptat ve vrátnici nebo napsat T. Hlávkové na e-mail hlavkova@novoborska.cz

     

     

     


  • 3.9.2018

    Začíná škola - těšíme se na Vás!


  • 4.9.2018

    onec výuky: 0. – 9. ročník v  11:00 hod. 

    Zahájení provozu - ŠJ,  ŠD a VČA

    Výdej obědů : od 11:00 do 13:00 hod.

     


  • 5.9.2018 - 7.9.2018

    Výuka dle rozvrhu

    Konec výuky: ve  12:00 hod.

    Výdej obědů : od 12:00 do 14:00 hod.

     

     


  • 5.9.2018 - 2.10.2018

    Vážení rodiče, 

    z důvodu probíhajících stavebních úprav v zadní části školy budou tělocvičny pronajímány až od 1. 10. 2018. Týká se především florbalu, fotbalu, tenisu, chanbary, basketbalu, karate, gymnastiky, atd. V současné době nelze zajistit v odpoledních hodinách bezpečný přístup do haly. 

    Děkujeme za pochopení. 


  • 11.9.2018

    Třídní schůzky

    pro 0. – 9. ročník od 17:00 do 19:00 hod.

     


  • 14.9.2018

    Fotografování žáků 1. ročníku pro MF Dnes


  • 14.9.2018

    Plavání pro žáky 2. ročníku

    2. A vyráží od školy v 7.55

    2. B v 8.40,  2. C v 9.25, 2. D v 10.10,  2. E v 10.55


  • 14.9.2018

    Termín podání žádosti o IVP, slovní hodnocení, částečné či úplné uvolnění z předmětu


  • 14.9.2018 - 30.9.2018

    Změna  vyzvedávání z VČA

    Od pondělí 17. 9.  budou děti  již od 13.50 odcházet z VČA z přístavby (bílá budova s velkými hodinami).


  • 14.9.2018 - 30.9.2018

    Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka

    Od 11. 9. 2018 mají naši žáci, kteří mají jiný mateřský jazyk než češtinu, možnost navštěvovat kurzy ČJ na ZŠ Špitálská (Špitálská 789).

    Kurzy se konají v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14.30 .

    Přihlášky dětem dávali třídní učitelé, dále je možné je získat na e-mailu hlavkova@novoborska.cz


  • 15.9.2018 - 1.11.2018

    1. 11. 2018

    Vážení rodiče,

    rádi bychom Vám prezentovali projekty, které vytvořily děti v rámci projektového dne.

    Zveme Vás na výstavu projektů ke 100 letům republiky.

    Součástí bude přednáška p. učitele Dobroruky O filosofii T. G. Masaryka.

    Konat se bude ve 3. patře přístavby od 16:00 do 18:00 hodin, vstup bude umožněn novým vchodem v přístavbě.

    Těšíme se na Vaši návštěvu!


  • 19.9.2018

    Fotografováni 1. E pro MF Dnes

    Informace o akci mají děti v Deníku školáka.


  • 27.9.2018 - 3.10.2018

    Vážení rodiče, 

    družinové děti bude na školní kroužky vodit paní vychovatelka. Abychom mohli tuto službu zajistit, prosíme Vás, abyste v družině písemně nahlásili, na jaký kroužek bude Vaše dítě chodit.

    Děkujeme za spolupráci.


  • 28.9.2018

    Státní svátek


  • 2.10.2018

    Atletika

    Vzhledem k tomu, že  jsme doposud nedostali od vedení atletického oddílu seznam dětí, které bychom měli odvést k tělocvičně, ani nikdo z rodičů nepředal v ŠD oznámení, že jeho dítě odchází na atletiku, dnes žádné děti ze ŠD na atletiku nedoprovodíme.

     


  • 3.10.2018

    Ládví

    Vzhledem k imatrikulaci prvňáčků je možné dnes vyzvedávat děti ze ŠD průběžně již od 14.45.


  • 3.10.2018

    Imatrikulace žáků 1. ročníku 

    KD Ládví od 17.00 do 18.00


  • 5.10.2018

    Vzhledem k volbám bude dnes ŠKOLNÍ DRUŽINA přemístěna do hlavní budovy. 

    Pro vyzvedávání dětí prosím zvoňte na 7. a 8. oddělení ŠD - boční vchod do školy, nalevo od hlavního vchodu.

    Děkujeme za pochopení.


  • 9.10.2018

    Sběr 

    7.15 - 8.15

    Organizuje Rada rodičů 


  • 10.10.2018 - 10.11.2018

    Vážení rodiče, 

    od příštího týdne budou probíhat stavební úpravy (nové chodníky) a obnova zelených ploch v parku před školou. Dbejte prosím zvýšené pozornosti v okolí staveniště. Na staveniště platí zákaz vstupu. 

    Děkujeme za pochopení. 

     


  • 26.10.2018

     

    Projektový den 100 let republiky

    Výuka pro 1.- 5. ročník do 12.00

    (2. ročník má plavání dle rozvrhu, projektový den bude mít ve čtvrtek.)

    6. - 9. ročník končí vyučování ve 13.00.


  • 29.10.2018 - 30.10.2018

    Podzimní prázdniny


  • 5.11.2018 - 11.11.2018

    Vyšel nový Větrník !

    Přečíst si ho můžete v sekci  práce našich žáků.


  • 14.11.2018 - 25.11.2018

    Při posledním sběru, který organizovala Rada rodičů ZŠ Novoborská, jste přinesli 5 930 kg (14. 232,- Kč).

    Peníze budou použity na zaplacení obědů potřebným dětem naší školy.

    Děkujeme!


  • 15.11.2018

    Vánoční fotografování

    5. - 9. ročník + 3. B, 3. E

    Sada fotografií s kalendářem za 270,- Kč


  • 27.11.2018

    Třídní schůzky a konzultace 

    Pro 0. - 9. ročník

    17.00 - 19.00


  • 20.12.2018

    "Co už umíme"

    Den otevřených dveří pro rodiče současných prvňáčků a nuláčků

    Od 8.15 do 9.55


  • 20.12.2018

    Den otevřených dveří 

    Vážení rodiče, přátelé školy, budoucí prvňáčci, 

    srdečně Vás zveme na den otevřených dveří dne 20. 12. 2018 od 15.00 - 17.30 hod. Navštívíte nový pavilon, v některých třídách bude možnost se zapojit do vánočních dílen, připraveny budou i další aktivity. 

    Od 17.00 hodin vystoupí školní sbor v jídelně školy. 

    Těšíme se na setkání s Vámi!


  • 21.12.2018

    Vánoční besídky ve třídách (jen pro žáky).

    Konec výuky ve 12.00


  • 24.12.2018 - 2.1.2019

    Vánoční prázdniny


  • 3.1.2019 - 4.1.2019

    Ředitelské volno

    Vyučování začíná 7. 1.  2019


  • 31.1.2019

    Výdej pololetního vysvědčení

    Konec výuky ve 12.00 hod.

    Výdej obědů od 12.00 do 13.00


  • 1.2.2019

    Pololetní prázdniny


  • 18.2.2019 - 22.2.2019

    Jarní prázdniny


  • 24.3.2019 - 29.3.2019

    Lyžařský výcvikový kurz 

    Pro žáky 8. ročníku


  • 3.4.2019 - 4.4.2019

    Zápisy do 1. tříd

     


  • 16.4.2019

    Třídní schůzky a konzultace

    17.00 - 19.00

    Pro 0. - 9. ročníky


  • 18.4.2019

    Velikonoční prázdniny


  • 19.4.2019

    Státní svátek


  • 22.4.2019

    ​Velikonoční pondělí


  • 1.5.2019

    ​Státní svátek


  • 8.5.2019

    ​Státní svátek


  • 18.6.2019 - 20.6.2019

    Obhajoby absolventských prací žáků 9. ročníku


  • 27.6.2019

    Slavnostní ukončení školního roku v KD Ládví

    Pro žáky 9. ročníku


  • 28.6.2019

    Konec školního roku

    Výdej vysvědčení (7.30 - 12.00)

    Konec výuky v 9.30

    Výdej obědů od 10.30 do 11.30