Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Celkový přehled nejdůležitějších událostí školního roku 

 • 29.6.2017 - 31.8.2017

  Úřední hodiny v době prázdnin budou 

  28. a 29. 8. 2017 od 10.00 do 12.00.

  Přednost budou mít ti, kteří se objednají předem mailem nebo telefonicky.


 • 4.9.2017

  1. školní den školního roku 2017/2018 připadá na 4. 9., začátek vyučování je v 8.15.

  Moc se na vás těšíme! :-)


 • 4.9.2017

  Výuka od 8.15 do 10.00

  Oběd dnes není.


 • 5.9.2017

  Výuka do 11.00.

  Zahájení provozu Školní družiny a Volnočasových aktivit (Pouze po odevzdání Zápisového lístku vedoucí ŠD/VČA)

  Zahájení provozu školní jídelny, obědy se vydávají od 11.00 do 12.00.


 • 6.9.2017 - 8.9.2017

  Výuka dle rozvrhu

  Konec výuky pro 0. - 2. ročníky ve 12.00

                        pro 3. - 9. ročník dle rozvrhu

  Výdej obědů od 12.00 do 14.15


 • 6.9.2017 - 16.9.2017

  Rozdělení dětí do VČA najdete v sekci Kroužky/Volnočasové aktivity


 • 12.9.2017

  Třídní schůzky pro 0. - 9. ročník

  Od 17.00 do 19.00

  ŠD bude do 18.00.


 • 15.9.2017

  Termín splatnosti poplatku za ŠD/VČA

  Plaťte prosím až po potvrzení přijetí žáka do ŠD/VČA.

  Bližší informace v záložce Školní družina

                                             Kroužky/Volnočasové aktivity


 • 15.9.2017

  Termín podání písemné žádosti o vzdělávání žáka dle IVP, slovní hodnocení, částečné nebo úplné uvolnění z předmětu


 • 28.9.2017

  Státní svátek

  Den české státnosti


 • 29.9.2017

  Ředitelské volno


 • 6.10.2017 - 13.10.2017

  Milí sběrači,

  při posledním sběru jste přinesli 5 213 kg papíru.

  Všem moc děkujeme!


 • 9.10.2017 - 16.11.2017

  S žáky 5. tříd byl rámci výuky TV  zahájen projekt   PRVNÍ PROSECKÝ SUPERHRDINA.
  Projekt chce skloubit pohyb a soutěživost, kolektivní spolupráci a fair play. 

  Více informací najdete na www.prohero.cz


 • 9.10.2017

  Imatrikulace prvňáčků v KD Ládví


 • 20.10.2017

  Ředitelské volno


 • 26.10.2017 - 27.10.2017

  Podzimní prázdniny


 • 17.11.2017

  Státní svátek


 • 21.11.2017 - 21.12.2017

  Vážení rodiče,

  rádi bychom Vás pozvali na VÁNOČNÍ JARMARK,  který letos organizuje Rada rodičů. 

  Jarmark se bude konat  21. 12. 2017   v rámci dne otevřených dveří. V 15:00 proběhne ve školní  jídelně  slavnostní zahájení. 

  Budete si moci zakoupit vánoční výrobky našich žáků. Část výtěžku bude použita na charitativní účely (na rozvoz obědů pro seniory). 

  V 17.00 vystoupí v tělocvičně školní sbor.

  Všichni jste srdečně zváni!

  Tento den dopoledne bude probíhat i "Co už umíme" pro rodiče současných prvňáčků a nuláčků (termín byl oproti Infolistu posunut!).


 • 28.11.2017 - 5.12.2017

  Před školou začala rekonstrukce chodníku. Je potřeba dbát zvýšené opatrnosti.
  Žáci byli ve škole poučeni o bezpečném chování v okolí stavby.


 • 28.11.2017

  Třídní schůzky a konzultace pro 0. - 9. ročník

  Od 17.00 do 19.00


 • 30.11.2017

  Vážení rodiče,

  ve Vaší škole proběhne v pondělí 6. 11. fotografování Vašich dětí do dárkového souboru    Vánoční , jehož ukázka je k nahlédnutí ve škole, nebo na webových stránkách školy. 
  Jedná se o sadu fotografií portrétu s rekvizitou  nebo pouze portrétu Vašeho dítěte a tvoří tak velice zajímavé a působivé dárky. Sada obsahuje, 3ks fotografií 10x15 cm v přáních, 3ks podlednic a 4ks fotografií 3,5x4,5 cm
  Cena souboru je jen 250,-Kč a Vy se můžete rozhodnout zda si sadu koupíte až po jejím zhlédnutí. Nebudete-li si chtít sadu z jakého koli důvodu zakoupit, vraťte jej prosím  škole.
  V takovém případě budou veškeré fotografie okamžitě po vrácení skartovány a data  smazána !!! Jesti že si i přes tento ,,nezávazný“ způsob fotografování nepřejete, aby se Vaše dítě fotilo sdělte to prosím třídnímu učiteli.

  Sitarčík Miroslav
  Váš fotograf


 • 30.11.2017

  Náhradní termín vánočního fotografování

  Pro plaváčky z 2. ročníku, 5. a 9. ročník


 • 12.12.2017 - 19.12.2017

  Vážení rodiče,
  jak již jistě víte, součástí letošního vánočního jarmarku, který pořádá Rada rodičů při ZŠ Novoborská, je i charitativní akce pro seniory z Prahy 9. Navíc bychom jim rádi připravili  vánoční pozornost  od našich žáků. Plánujeme jim napsat přání a připravit balíček trvanlivých potravin na přilepšenou. Pokud se k nám chcete přidat, můžete potraviny nosit do úterý 19. 12.  na vrátnici.

  Doporučené potraviny: rozpustná káva, mletá káva, měkké kompoty (ne ananasový, spíše mandarinkový, broskvový,…) trvanlivý salám (např. lovecký), čaje, instantní polévky, konzervy (rybičky, paštiky…)

  DĚKUJEME!


 • 19.12.2017 - 21.12.2017

  PROGRAM VÁNOČNÍHO JARMARKU

  ·       15.00 slavnostní zahájení jarmarku ve školní jídelně

  ·       15.00 – 18.00 jarmark ve školní jídelně

  ·       15.00 – 17.30 jarmark ve třídách

  ·       17.00 vystoupení školního sboru v tělocvičně

  ·       17.30 předání daru zástupcům Antonia senior services

   

  o   Souběžně s jarmarkem probíhá i den otevřených dveří, žáci 8. a 9. ročníků budou provádět hosty po škole.

  o   Některé třídy připravily kromě jarmarku i speciální program pro hosty.

  ·       2. A: vánoční čaj a káva

  ·       2. C: dílničky

  ·       2. D: vánoční posezení

  ·       3. D: dílničky

  ·       4. A: vánoční čaj

  ·       5. A: besídka


 • 21.12.2017

  Provoz ŠD a VČA  probíhá do 17.00 jako vždy.


 • 21.12.2017

  Den otevřených dveří nejen pro budoucí prvňáčky, jejich rodiče a zájemce o přípravné třídy. Těšit se na Vás budeme od 15 do 18 hodin. 


 • 21.12.2017

  Co už umíme

  Den otevřených dveří pro rodiče stávajících prvňáčků a pro rodiče dětí stávající přípravné třídy


 • 22.12.2017

  Vánoční besídky ve třídách (jen pro žáky)

  Konec výuky ve 12:00 hod.

              Výdej obědů od 12:00 do 13:00 hod.


 • 23.12.2017 - 2.1.2018

  Vánoční prázdniny

  Vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018.

   


 • 23.12.2017 - 5.1.2018

  Vážení rodiče, prarodiče, milí žáci, přátelé školy,

  ráda bych Vám všem touto cestou poděkovala. Žákům jednotlivých tříd, třídním učitelům, učitelům výtvarné výchovy, vychovatelkám ŠD děkuji za projev solidarity a lidskosti, jejich přání, dopisy a krásné dárky jistě potěší seniory v našem blízkém okolí. Všem rodičům a přátelům školy patří velké poděkování, bez Vaší pomoci a podpory bychom se neobešli. Vážím si Vaší účasti na 1. vánočním jarmarku, příjemnou atmosféru a celkovou podporu celé akce. Poděkování patří i těm, kteří vyráběli dárky doma. 

  Radě rodičů, především paní Balaté, paní Pflegerové, paní Ledvinové a všem rodičům, kteří svou činností na jarmarku přispěli, patří velké poděkování za celkovou organizaci, bezproblémový a hladký průběh celé akce. Sociální cítění, projev solidarity a lidskosti k vánočním svátkům neodmyslitelně patří, mají vliv na chování a jednání každého z nás a posunují nás tím správným směrem.  

  Přeji Vám všem za celý kolektiv ZŠ Novoborská příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví, lásky a úspěchů po celý rok 2018.

  Tereza Štaubrová

   


 • 23.12.2017 - 6.1.2018

  Vážení rodiče,

  rádi bychom Vám poděkovali za účast na Jarmarku dne 21.12.2017. Celkem příspěvky v jídelně určené na charitativní účel byly ve výši 45.511 Kč. Všechny výrobky dětí byly opravdu krásné. V soutěži o nejvyšší výnos zvítězila třída 3. E s částkou 5.460 Kč. Gratulujeme! Třída 3. E dostane k pololetnímu vysvědčení dort. Po odečtení částky 2.392 Kč za nákup dek pro seniory a částky 600 Kč na dort pro 3. E byla celková částka 42.519 Kč odeslána firmě Antonia senior services s.r.o., která tyto prostředky použije na částečnou úhradu obědů pro seniory, kteří jsou v tíživé sociální situaci, u některých seniorů na úhradu celého oběda a navýšení hodin pečovatelské služby. Firma Antonia senior services s.r.o. Vám všem za své klienty velice děkuje - dětem a ZŠ za výrobu krásných výrobků, rodičům za rozhodnutí, že svým finančním příspěvkem a materiálním darem (potraviny donesené do ZŠ) pomůžou seniorům v tíživé situaci.

  Rádi bychom paní ředitelce Tereze Štaubrové poděkovali, že ZŠ takto otevřela nám, rodičům. Těšíme se na další spolupráci v novém roce.

  Přejeme Vám krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce!

  Za Radu rodičů

  Ivana Balatá

  Eva Pflegerová

  Veronika Ledvinová


 • 5.1.2018 - 10.1.2018

  2. ročník

  Od příštího týdne se opět plave, všechny třídy budou jezdit ve středu na Šutku.


 • 12.1.2018

  Ředitelské volno

  z důvodu prezidentských voleb


 • 26.1.2018

  Ředitelské volno

  z důvodu 2. kola prezidentských voleb


 • 31.1.2018

  Výdej pololetního vysvědčení

  Konec výuky ve 12:00 hodin

  Výdej obědů od 12:00 do 13:00 hodin

   


 • 2.2.2018

  Jednodenní pololetní prázdniny


 • 12.2.2018 - 18.2.2018

  Jarní prázdniny


 • 18.3.2018 - 23.3.2018

  Lyžařský výcvik


 • 29.3.2018 - 30.3.2018

  Velikonoční prázdniny


 • 2.4.2018

  Velikonoční pondělí


 • 4.4.2018 - 5.4.2018

  Zápis do 1. ročníku


 • 17.4.2018

  Třídní schůzky a konzultace

  Pro 0. – 9. ročník od 17:00 do 19:00 hod

  Volby do Školské rady

   


 • 1.5.2018

  Státní svátek 


 • 8.5.2018

  Státní svátek 


 • 31.5.2018

  Konec termínu pro podání žádostí o odklad povinné školní docházky
  Konec termínu pro podání přihlášky do přípravné třídy


 • 11.6.2018 - 15.6.2018

  Škola v přírodě/projektový týden


 • 19.6.2018 - 21.6.2018

  Obhajoby absolventských prací žáků 9. ročníku


 • 28.6.2018

  Slavnostní ukončení školního roku v Ládví pro žáky 9. ročníku


 • 29.6.2018

  Konec školního roku

  Výdej vysvědčení (od 7:30 do 9:30 hod.)

  Konec výuky:  9:30 hodin

  Výdej obědů: od 10:00 do 11:00 hod.

   


 • 30.6.2018 - 31.8.2018

  Hlavní prázdniny

  Nový školní rok začne v pondělí 3. 9. 2018