Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

Konat se bude v těchto termínech: 12.5, 19.5, 26. 5. a 2.6. 2020 (vždy od 14:30 do 15:15 hodin).

Kurz je bezplatný, účast na jednotlivých hodinách (4x) je volná (tj. dítě není třeba omlouvat, pokud z nějakého důvodu nemůže přijít).

Přihlášky se budou vyplňovat u zápisu !

Paní učitelky si děti vyzvednou před hlavním vchodem školy, tam je v 15:15 vrátí. Zákonní zástupci či pověřené osoby jsou povinni si v uvedený čas dítě vyzvednout!

S sebou pouze přezůvky a psací potřeby (obyčejnou tužku a pastelky).

NÁPLŇ:

 • adaptační kurz má usnadnit přechod z MŠ do ZŠ
 • úkoly, cvičení, cviky mají pouze motivační charakter 

  Během vyučovacích hodin budou děti: 
   

 • trénovat jemnou motoriku - vystřihovat, skládat, vytrhávat
 • posilovat - grafomotorické dovednosti, správné držení tužky, správné sezení, sklon papíru, uvolňování ruky
 • procvičovat zrakové (pravolevou orientaci, rozdíly, shodu) i sluchové vnímání
 • ověřovat své početní představy
 • rozvíjet řečové dovednosti (hry, hádanky, říkanky, dramatizace pohádky, písničky)
 • poznají prostředí třídy

Na všechny zájemce se už těšíme.