Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Školní rok 2015/2016

V posledním sběru papíru  nasbírali žáci školy přes 5 000 kg. 

4. B za druhé pololetí vydělala v projektu Čtení pomáhá 41 000 Kč , které poslala na charitativní účely.
Jsme jen smutní, že naše spolužačka z 0. A nebyla do této charity zařazena.

Do tohoto projektu se zapojily ještě další třídy školy.
 

4. B se již od 3. třídy zapojuje do projektu Čtení pomáhá. V letošním školním roce už děti "vydělaly"
37 750 Kč, které poslaly na charitativní účely.

Spolu s paní učitelkou Bergerovou rozhodly, že by rády v tomto projektu podpořily holčičku
z naší školy - Míšu Petráčkovou. Napsaly slohovou práci a odeslaly ji organizátorům soutěže.
Stejně tak napsala i paní učitelka a maminka Míši. Všichni by totiž chtěli, aby Míša byla zařazena
do projektu a mohla tak získat finance na rehabilitační cvičení právě od žáků školy, do které chodí.
Snad se podaří!

Všichni žáci školy se také aktivně zapojili do sběrové soutěže a do sbírání víček. Vše je určeno cíleně
k pomoci dětem.

 

Výsledky dubnového sběru - žáci školy sebrali  9 760 kg

Výsledky sběru papíru - žáci celé školy odevzdali 9 688 kg

Všem děkujeme, protože za získané peníze opět můžeme pomoci těm, které podporujeme!

 

Matematické aktivity

Školní kolo MO – účastní se 10 žáků z 5. ročníku, 2 žáci ze 7. ročníku

Do soutěže Pangea se přihlásilo celkem 65 dětí – 4. a 5. ročník 42 dětí,  6. – 9. ročník 23 dětí,
školní kolo proběhne 15.2. – 26. 2. 2016, finálové kolo pak na Právnické fakultě v Praze 6. 5. 2016

Seminář Taktik letos bohužel nebyl otevřen, což nás po loňských úspěších velice mrzí.

2. B  vzpomíná

Návštěva Poštovního muzea     (2.B)

 

V úterý jsme se šli podívat do Poštovního muzea v ulici Nové mlýny, které

sídlí v bývalém Vávrově domě. Kromě spousty známek, dopisnic, kalamářů a dalších věcí,
používaných k posílání pohledů a balíků jsme viděli  výstavu „Holubí pošta“.

Výstavou nás provedla p. Sedláková, která dětem řekla mnoho  zajímavostí. Děti si doplňovaly pracovní listy
a plnily úkoly, které nacházely v expozici schované v malých trubičkách, které se dříve připevňovaly holubům
na přenášení zpráv.  Dozvěděli jsme se mnoho o holubech a jejich výcviku. Zároveň jsme viděli i výstavu  grafika
V. Zapadlíka  s ukázkami jeho práce pro poštu. Tvořil návrhu pro známky hlavně s motivy aut a motocyklů.
Ukázky ze vzkazů  dětí, jak se jim malý výlet líbil:

Tom Košťál: „Chytlo mě to, že poštovní holub může mít foťák. Ještě mě chytlo, že poštovní holuby používali ve válce.“

Elisabeth Votavová: „Nejvíc se mi líbila veliká knihovna a taky různá psaní“.

Dominik Stroupek: „Líbilo se mi, že jsem se naučil o holubech, že umějí fotit. A ještě se mi líbilo vystavené auto.“

Klárka Cacáková:“ V Poštovním muzeu nás prováděl holub Šedivák a jedna paní. Když jsme tam přišli, byl tam koberec a prohlíželi jsme si různé šuplíky.“

Mariam Savane: „Líbilo se mi nejvíc, jak jsme hledali ty papírky a také se mi líbily poštovní známky.“

Kryštof Procházka: „Zaujalo mne dětské auto. Bavilo mne vyprávění a když jsme hledali ty papírky. Bavilo mne všechno!

Aneta  Dušková: „Líbilo se mi malé autíčko. Ještě se mi líbilo hledání psaníček“

 

 

 

Školní rok 2014/2015

co dokážou vymyslet naši žáci - ukázky odpovědí

kolektivizace  -   když se lidé začnou bavit v kolektivu

                            spojení států

                            sdružování se 

demilitarizované pásmo -  kam posílali lidi za trest/Sibiř/

křišťálová noc - klidná noc bez vražd

                            noc v paláci /na plese/

noc dlouhých nožů -  válka s meči přes noc

přídělový systém - když někdo pracoval, dostal místo peněz dům

                               každý dostal příděl toho, co si zasloužil

 perzekuce -  odškodné

populáři -  byli na straně refrénů

optimáti -  odmítali refrény

 

 

 

 

AKTIVITY NAŠICH ŽÁKŮ VE ŠKOLE I MIMO ŠKOLU

 

Kniha mého srdce 

Ve středu 23. dubna proběhla soutěž Kniha mého srdce pro děti 1. stupně.

Děti měly rozdělené soutěžení do tří kategorií podle ročníků. 

Zvlášť byly hodnoceny děti 2. tříd, 3. a 4. tříd., protože děti v tomto věku

mají své čtenářské schopnosti a dovednosti velmi odlišné.

Druháčci teprve trénují své schopnosti číst s porozuměním, ale žáci 4. ročníku

jsou již dobří čtenáři s poměrně vyhraněným čtenářským názorem.

Z druhých ročníků 1. místo získala Kateřina Váňová - 2. E s vyprávěním

o knize Kvak a Žbluňk, na 2. místě byla Lucie Horáková - 2. E s knížkou

Nanukova dobrodružství, na 3. místě byla vyhodnocena Kristýna Šaladová - 2. B.

Ve třetím ročníku získal 1. místo Filip Cacák - 3. B s knihou Začarovaná třída, 

na 2. místě Lucie Janstová - 3. D, a na třetím místě Beata janatová - 3. A.

Všechny děti měly prezentaci o svých knížkách pěkně a pečlivě připravenou,

samostatně dokázaly o knížkách vyprávět, dokonce i šikovně odpovídaly

na dotazy svých kamarádů z hledišti nebo z dětské poroty.

4. ročník - 1. místo - Marek Zeman - 4. B 

               2. místo - Marie Táborská - 4. B

               3. místo - Veronika Konšalová - 4. C  

 

 

 


 

Kniha mého srdce 

 V pondělí 14. 4. soutěžili žáci 5. - 6. tříd už v 6. ročníku soutěže Kniha mého srdce.
Všichni své oblíbené knihy prezentovali moc pěkně, paní učitelka Hlávková připravila i zvídavé otázky pro publikum.
 Někdy nevěděla, koho dřív vyvolat, protože všichni pečlivě prezentující poslouchali.

Za správné odpovědi byly pochopitelně malé odměny.

A které děti a  knížky patří mezi nej...?

5. + 6. ročník

1. Marie Dmitrieva  -    5. C  - HLAVA PROFESORA DOWELLA /A. Běljajev/

2. Eliška Straková    -   5. A  - PŘÁTELÉ ZELENÉHO ÚDOLÍ /J. Müller/

3. Sabrina Špylková -   6. B - HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY /J. Green/

 

7. + 8. ročník

1. Ema Freiová         -    8. A - MÉ SRDCE - TISÍC KILOWAT /J. Suchý/

2. Anna Pozlerová    -   8. B  - HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY /J. Green/

3. Andrea Adamcová - 7. B   - HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY /J. Green/

    Kateřina Hakrová

Největší potlesk ale získala Maruška za své vyprávění o hlavě pana profesora. 

Všem gratulujeme, na foto se mohou podívat ve fotogalerii.

        Čtení je zábava

 

Může být ještě něčím víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete.
Žáci třídy 5. B se od září 2013 zúčastňují projektu Čtení pomáhá,
který probíhá na internetových stránkách www.ctenipomaha.cz .
Dosud děti získaly 7 150 Kč, které věnovaly na různé charity,
např. na výcvik pejska, který pomůže postiženému člověku,
na speciální kolo pro maminku, která nemůže chodit, nebo na operace,
které vrátí zrak africkým dětem.

Projekt Čtení pomáhá probíhá již od roku 2011 a je určen žákům základních
a středních škol. Jeho cílem je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.
Děti si přečtou některou z knih ze seznamu a poté odpoví na pár otázek
vztahujících se ke knize. Po úspěšném vyplnění testu získají kredit padesát korun,
který věnují na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Do ankety
nominuje knihy odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem.

Tento projekt je výbornou motivací k četbě. Děti si vždy rády přečtou některou
z knih ze seznamu, aby mohly správně zodpovědět otázky v testu a přispět tak
na zajímavé charity. Samy si vyberou, na co chtějí přispět.
Neváhejte a přidejte se také, přispívat můžete i z domova!

 

                                  Markéta Králová – učitelka českého jazyka

 

Kristina Anna Doležalová a Martin Buzický z 5.B se zasloužili o adopci mangusty trpasličí

 

  • chodili k lidem domů
  • získávali finanční příspěvky
  • zbývající peníze dodali rodiče
  • ale hlavně - nesobecky adopci napsali na celou třídu
  • stanou se inspirací pro další?

 

  Foto si můžete prohlédnout ve vestibulu školy

 

8. A se 19. září 2013 zúčastnila akce Mikroklima

 

       Jako každý rok je zaměřena na ochranu životního prostředí; letošní ročník byl zasazen  do kontextu Evropského týdne mobility s mottem "Čistý vzduch - je to na nás!"

Prostřednictvím tohoto programu se žáci dozvěděli zajímavé informace o ovzduší, jeho ochraně,  meterologii, klimatologii a mnoho dalších zajímavostí.

       V jeho rámci dostala třída za úkol vymyslit a zpracovat výrobek z recyklovaného materiálu. Téma nebylo  jednoduché - "Život ve vzduchu". Největší podíl na jeho tvorbě měla Kristýna Pšeničková. Podařilo se  nám získat 2. místo. Odměnou je možnost zúčastnit se zdarma ekologického výukového programu  na Toulcově dvoře.