Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Milí přátelé,

dovolte nám, abychom Vám představili celostátní projekt Celé Česko čte dětem.

Celému projektu – kampani vévodí heslo: „Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!“

Projekt vznikl proto, abychom si všichni uvědomili, že pravidelné předčítání má pro emocionální vývoj dítěte a formování jeho návyku číst si v dospělosti obrovský význam. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.

Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.

Ovšem nejde jen o čtení. Jde o mnohem více. O emoce. O společné sdílení času. O pohlazení. O pocit dítěte, že rodič právě teď patří jen jemu a že je důležité a milované.

Právě kniha může být tím pojítkem, díky kterému se táta a dítě nebo máma a dítě vydají společně do světů, kde nic není nemožné.

Tomuto projektu byla udělena záštita Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Dětského fondu OSN UNICEF a osobní záštita pana Václava Havla