Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 ŠD I. 2019/2020

SPORTUJ VE ŠKOLE 
začátek  3. 10.
 
Žáci  navštěvující družinu ŠD I. 3. a 5. oddělení budou ve spoluprávi s Asociací školních sportovních klubů zapojeni do projektu Sportuj ve škole . 1x týdně ve čtvrtek od 14:00 - 14:45 hodin  budou zdarma a organizovaně v rámci družiny sportovat pod vedením  učitelů tělesné výchovy a vychovatelek. 
Přihlášky obdrží od své vychovatelky. Vyplněné a podepsané  souhlasy ( souhlas s pořízením a zpracováním osobních údajů a použitím fotografických.... není povinný do zapojení do projektu) vracet vychovatelkám.

Ke stažení zde:

Souhlas zákonného zástupce se zapojením dítěte/svěřence do projektu SPORTUJ ve ŠKOLE

SOUHLAS S POŘÍZENÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽITÍM FOTOGRAFICKÝCH a  AUDIVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ OSOBY