Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

AKCE ŠD 2018/2019

  • Sportuj ve škole
Naše družina se zapojila do projektu Sportuj ve škole. Žáci druhých tříd  každé úterý v rámci družiny 45min. organizovaně sportují pod vedením aprobovaných učitelů tělesné výchovy. Hodiny jsou zaměřeny na všeobecný pohybový rozvoj.
Za projekt Sportuj ve škole, učitel TV Jaroslav Sirotek, bližší informace sirotek@novoborska.cz.    

Ke stažení:

Souhlas zákonného zástupce se zapojením dítěte/svěřence do projektu SPORTUJ ve ŠKOLE

SOUHLAS S POŘÍZENÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A použitím fotoGRAFICKÝCH a  AUDIVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ OSOBY