Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Provoz ŠD pro šk. rok 2018/2019

3. 9. 2018 pd 8.15 do 15.00    příjem zápisových lístků - výhradně do rukou vedoucí ŠD H. Vorlíkové (Přihlášky bude přijímat v pavilonku ŠD).
 
4.9. 2018   začíná běžný provoz ŠD.
 
   
 
Přihlašování žáků do ŠD pro školní rok 2018/2019 bude probíhat  3. 9. 2018
 
Rodiče žáků 1.ročníků dostanou zápisový lístek na informativní schůzce  nebo si jej mohou přinést, již vyplněný ke stažení ZDE   
Žáci 2. ročníků dostali zápisový lístek 30.6.18 (případně ke stažení  ZDE ), mohou je 3. 9. 2018 odevzdat v 8.15 paní vychovatelce, která si lístky přijde do tříd vybrat. Je také možné lístek odevzdat do 15.00  v pavilonku ŠD vedoucí ŠD.
 
Kritérium pro přijetí žáka do školní družiny je včasné podání řádně vyplněného zápisového lístku podepsaného zákonným zástupcem žáka, neboť kapacita ŠD je omezená a po jejím naplnění již není možné žáky přijímat.
V případě převisu zájmu  budou upřednostněni žáci 1.ročníku. Ze zájemců z 2. ročníků budeme o přijetí do ŠD losovat v 15.00, poté rodiče vyrozumíme o přijetí či nepřijetí jejich dítěte do ŠD SMS na jedno číslo, které uvedli na zápisovém lístku. Druháčci, pro které nezbyde místo ve ŠD, budou moci navštěvovat Volnočasové aktivity (Je potřeba odevzdat zápisní list do VČA - v sekci Ke stažení ). Každý školní rok je nutné žáka přihlásit znovu.  
 
Všechny další informace budou v průběhu září vyvěšovány na informativní nástěnce v pavilonu školní družiny a na webových stránkách školní družiny.