Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Provoz ŠD pro šk. rok 2017/2018

4.9. 2017  příjem zápisových lístků.
 
5.9. 2017  začíná běžný provoz ŠD.
 
   
 
Přihlašování žáků do ŠD pro školní rok 2017/2018 bude probíhat  4. 9. 2017
 
Rodiče žáků 1.ročníků dostanou zápisový lístek na informativní schůzce  nebo si jej mohou přinést, již vyplněný ke stažení ZDE a odevzdají též na informativní schůzce  4. 9. 17. 
Žáci 2. ročníků dostanou zápisový lístek 30.6.16 s vysvědčením a 4. 9. 17 jej odevzdají vychovatelce, která zápisové lístky ráno přijde vybírat do kmenové třídy žáků./ případně ke stažení ZDE
 
Kritérium pro přijetí žáka do školní družiny je včasné podání řádně vyplněného zápisového lístku podepsaného zákonným zástupcem žáka, neboť kapacita ŠD je omezená a po jejím naplnění již není možné žáky přijímat. V případě převisu zájmu  budou upřednostněni žáci 1.ročníku a žáci, kteří již v loňském školním roce ŠD navštěvovali. Druháčci, pro které nezbyde místo ve ŠD, budou moci navštěvovat Volnočasové aktivity. Každý školní rok je nutné žáka přihlásit znovu.  
 
Všechny další informace budou v průběhu září vyvěšovány na informativní nástěnce v pavilonu školní družiny a na webových stránkách školní družiny.