Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Provoz ŠD pro šk. rok 2019/2020 

Kroužky - atletika, florbal, chanbara aj.  - je potřeba mít doplněno v zápisovém lístku jméno trenéra  (může být uvedeno více trenérů), který dítě v ŠD vyzvedává v konkrétní den a čas. Po doplnění zápisového lístku pak bude dítě ze ŠD připraveno a předáno trenérovi příslušného kroužku, který si děti vyzvedává. V případě že se trenér nedostaví, bude dítě zůstávat ve školní družině.

 

Pro školní rok 2019/2020 byla navýšena kapacita ŠD z 8. oddělení na 12. oddělení.

2. 9. 2019 od 9.00 do 13.00    příjem zápisových lístků  1. a 2. třída
-   výhradně do rukou vedoucí ŠD I H. Vorlíkové.
 
Přihlášky bude přijímat v pavilonku ŠD - napravo od vchodu do hlavní budovy.
 
3.9. 2018   začíná běžný provoz ŠD.
 
Rodiče žáků 1. ročníků dostanou zápisový lístek na informativní schůzce která proběhne první školní den od 8.45 v kmenových třídách,  nebo si jej mohou přinést, již vyplněný ke stažení ZDE   
 
Žáci 2. ročníků dostali zápisový lístek 30.6.19 (případně ke stažení  ZDE ), mohou je 2. 9. 2019 odevzdat v 8.15 paní vychovatelce, která si lístky přijde vybrat do kmenových tříd.
Je také možné lístek odevzdat od 9.hod do 13.00  v pavilonku ŠD I vedoucí ŠD Heleně Vorlíkové.
Dále budou zařazeni do projektu SPORTUJ VE ŠKOLE, viz. web ŠKOLNÍ DRUŽINA / AKCE
 
Žáci 3- 4. ročníků oznámí první školní den, zda budou navštěvovat ŠD  dostanou  zápisový lístek 2.9. 2019 první hodinu od vychvatelky ŠD (případně ke stažení  ZDE ), a 3. 9. 2019  je ráno odevzdají ve své kmenové třídě paní vychovatelce.
Zápisový  lístek si můžete  stáhnout a dítě ve kmenové třídě odevzdat paní vychovatelce již 2. 9. 2019. 
 
Kritérium pro přijetí žáka do školní družiny je včasné podání řádně vyplněného zápisového lístku podepsaného zákonným zástupcem žáka, neboť kapacita ŠD je omezená a po jejím naplnění již není možné žáky přijímat.
V případě převisu zájmu  budou upřednostněni žáci nižšších ročníků a žáci navštěvující odpolední družinu. Pro naplnění kapacity budeme případně žáky nejvyšších ročníků o přijetí do ŠD losovat 3.9 2019 v 15. hod.
 
Všichni žáci, kteří podali přihlášku do 3. 9. 2019 do 9. hodin, byli přijati do ŠD.
 
 
Každý školní rok je nutné žáka přihlásit znovu.  
 
Všechny další informace budou v průběhu srpna/září  aktualizovány na webových stránkách školní družiny.