Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Mohlo by vás zajímat

"Vychovávat dítě znamená především respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně ho milovat.  Výchova je záležitostí srdce a vyžaduje mnoho trpělivosti. Naše doba se vyznačuje dalekosáhlými změnami: přeceňováním hmotných statků, stále větší závislostí na technice, znečištěním životního prostředí, rostoucí bezohledností a odcizením, stále větší izolací a anonymitou. Každý ví, že je potřeba hledat nové cesty, aby se lidstvo nezavedlo do záhuby. Je obdivuhodné, jak se dnešní rodiče na rozdíl od předešlých rodičovských generací snaží o uvědomělou výchovu svých dětí. Uvědomují si svou zodpovědnost i to, že z jejich dětí budou zítra dospělí. Jsou si vědomi také toho, že jejich děti čeká těžké dědictví hodné člověka. Protože děti vyrůstají v čase, ve kterém se pravděpodobně ještě vyostří boj mezi ničivými a tvořivými silami, budou muset být na svou nelehkou cestu dobře vybavené 

  •  uměním rozlišovat mezi dobrem a zlem;
  •  jemným citem pro ty hodnoty starého dědictví, které je dobré uchovat;
  •  svobodným , tvořivým myšlením, které je schopno objevovat nové životní formy a prostory;
  •  logikou srdce, která se dokáže rozhodovat lépe než počítač;
  •  silnou vůlí a odolností, ochotou snášet statečně krize a zklamání;
  •  optimistickým životním postojem;
  •  úctou k životu, tzn. za určitých okolností se dobrovolně rozhodnout omezit svou svobodu, pokud by tato svoboda měla škodit přírodě;
  •  ochotou otevřeně vyjádřit své pocity, řešit mezilidské konflikty, smířit se a být solidární;
  •  schopností milovat, to znamená mít rád druhého jako sám sebe."

    Tato slova jsem si vypůjčila od Jiřiny Prekopové, známé a velmi zkušené dětské psycholožky, která žije a pracuje v Německu, ale její práce je známá a velmi ceněná i u nás. Pocházejí z knihy Děti jsou hosté, kteří  se ptají na cestu a Dr. Prekopová ji napsala společně  s dětskou lékařkou Christel Schweizerovou (u nás tuto knihu vydalo nakladatelství Portál v r. 2008).

Ukázku jsem vybrala, protože se domnívám, že se Dr. Prekopové podařilo mimořádně dobře formulovat to, co si všichni „tak nějak myslíme“, ale nevíme, jak  to vyjádřit. Stejně tak, jako se ve škole děti snaží si osvojit tzv. klíčové kompetence, máme zde navrženo něco, co bychom možná mohli pojmenovat jako „Základní lidské kompetence“. Když si je přečteme ještě jednou, možná nám postupně přijdou na mysl problémy naší společnosti, veřejného života, politické scény.

Brzy to budou naše děti, kdo je bude utvářet.

Tato rubrika by vám ráda zprostředkovala alespoň některé informace, které mohou být zajímavé pro rodiče a vychovatele dětí. Pokud se dozvíte něco, co vám pomůže najít odpověď na otázky, které si kladete, budeme velmi rádi.

Náš cíl je společný. Připravit děti do života tak, aby ho mohly prožívat šťastně jako vzdělaní a citově i morálně konzistentní lidé.

Vaše M. Ema Kylbergerová, učitelka ZŠ Novoborská a autorka této rubriky