Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Kroužky 2017/2018

Přihlašování na kroužky přímo u jednotlivých učitelů. Pokud jej organizuje agentura, přes její  webové stránky.

 

 • Volnočasové aktivity (pro žáky 3. a 4. tříd)

Volnočasové aktivity pro žáky 3. a 4. tříd bude vést (dle předběžně zjištěného zájmu o VČA) 5 pedagogů ZŠ Novoborská. O žáky se budou starat od pondělí do pátku (mimo dnů prázdnin), vždy od 13:00 do 17:00 hodin. Přihlášky na VČA najdete v záložce Ke stažení . Vyplněné přihlášky prosíme odevzdat dne 4. 9. 2017 třídním učitelkám. Volnočasové aktivity budou fungovat od 5. 9. 2017, účastnit se mohou pouze žáci s řádně vyplněnou přihláškou. Děkujeme. 

 

 

 • Náboženství  – bude vyučováno jako nepovinný předmět.

Mgr. Tomáš Redlich

Čtvrtek od 13:15 do 14:00 (1. a 2. třída )

             od 14:15 do 15:00  (3. až 5. třída)

 

 

 

 • Sbor

MgA. Michelle Hradecká, Ph.D.

Mgr. Pavla Mitášová

Čtvrtek 14:00 – 14:45, první zkouška 14. 9. 2017 (Pro ty, kteří chodili vloni.)

 

 • Angličtina pro nejmenší

Marketa Králová

středa 16.00 - 16.45, od 4. 10. 2017
Kapacita kroužku byla již naplněna.

 

 

 • Bricks 4 Kidz

Bricks 4 Kidz® nabízí zábavný a vzdělávací kroužek s kostkami LEGO®.  V programech Bricks 4 Kidz® využíváme oblíbenou stavebnici LEGO®. S její pomocí prohlubujeme obecné znalostí žáků a představujeme jim vědu, techniku, strojírenství a další odborné oblasti.

Středa 16.00 - 16.45, od 18. 9. 2017

Přihlašování na  http://www.bricks4kidz.cz/

letáček ke stažení 

 

Kroužky od agentury KROUŽKY:

Přihlaste se na www.krouzky.cz do 15. září a odpoledne vás bude bavit!
 • Anglická konverzace (od 3. třídy) středa 15:00 15:45 1 125 Kč, od 4. 10. 2017
Pomocí jednoduchých komiksů, her, písniček, scének, dialogů a modelových situací, si děti procvičí a zopakují
důležité anglické fráze nutné pro běžnou domluvu.
 
 • In-Line (6 lekcí - venku) středa 15:45 16:45 840 Kč, od 11. 10. 2017
Nejoblíbenější sport na čerstvém vzduchu! Konec pádů a strachu z modřin! Naši kamarádští lektoři naučí děti
zábavnou formou základní techniku bruslení, brzdit, měnit náhle směr jízdy a jezdit bezpečně.
 
 • Hra na kytaru středa 16:00 16:45 1 775 Kč, od 11. 10. 2017   Zrušeno z důvodu nízkého počtu zájemců
 
Na tomto hudebním kroužku se děti hravou formou seznámí se základy hry na kytaru. Naučí se nejen základní
akordy, které později přemění v celé písně, ale také budou rozvíjet hudební sluch a cit pro rytmus. Výuka
probíhá v malých skupinkách (okolo 4-6 dětí) a cílem je radost ze hry a rozvíjení lásky k hudbě na celý život.
 
 • Angličtina 1.+2.tř. (pokročilí) středa 16:00 16:45 1 125 Kč, od 4. 10. 2017
Originální a propracovaná metodika a kreativní pracovní listy. Zajímavé pomůcky (maňásek, kartičky)
poskytující vizuální i auditivní podporu. Činnosti a aktivity podporující kinestetický způsob učení. Hodiny
postaveny na prožitku a prvku zábavy a hravosti. Pomocí jednoduchých her, říkadel, říkanek a písniček si děti
ukotví základní fráze anglického jazyka. Pracovní sešit je v ceně kroužku.
 
 • Anglická konverzace (od 5. třídy) čtvrtek 15:00 15:45 1 125 Kč  NENAPLNĚNO
Pomocí jednoduchých komiksů, her, písniček, scének, dialogů a modelových situací, si děti procvičí a zopakují
důležité anglické fráze nutné pro běžnou domluvu.
 
 • Mladý elektrikář - začátečníci (od 2. třídy) čtvrtek 15:00 15:45 1 575 Kč, od 12. 10. 2017KROUŽEK BYL ZRUŠEN Z DŮVODU ODHLÁŠENÍ DĚTÍ. ZAPLACENÉ KURZOVNÉ BUDE VRÁCENO.
Víte, jak si můžeme vyměnit vypínač u lampičky na nočním stolku? Jak zařídíme, aby nám žárovka svítila
méně, než chceme? Proč máme v domácnosti pojistky a jističe? Nejen na tyto otázky nalezneme odpověď
během patnácti lekcí. Naučíme se základům elektrikářské práce, vyměníme si rozbitý vypínač, zapojíme si
zásuvku nebo žárovku do objímky, zvládneme výrobu vlastní svítilny, užijeme si spoustu zábavy se stavebnicí
Boffin. Celým pololetím nás bude provázet zkušený elektrikář Eda Žárovka.
 
 
 
 • Vědecké pokusy II. - pokročilí čtvrtek 15:00 15:45 1 575 Kč, od 5. 10. 2017
Laboratorní myška Žofka provede pokročilé vědce světem chemie, fyziky i biologie. Vytvoříme si mléčnou
duhu, magnetický sliz nebo sníh; vyvoláme faraonovy hady; ověříme si kapacitu svých plic; uhasíme požár;
ocitneme se v sevření tekutého písku, v pravěku i pod vodou; vyzkoušíme si také práci s mikroskopem. Naši
malí vědci si povedou vlastní vědecký deník a budou pracovat s opravdovým laboratorním vybavením. Deník a 
veškeré pomůcky jsou v ceně kroužku.
 
 • Flétna čtvrtek 16:00 16:45 1 350 Kč, od 5. 10. 2017
Na kroužku flétny se děti hravou formou seznámí se základy hry na nejjednodušší dechový nástroj. Za pomoci
pracovního sešitu, který je v ceně kroužku, se děti naučí základní noty, osvojí si správné dýchání a cit pro 
rytmus a zahrají si první jednoduché písničky. Důraz je kladen na radost ze hry a rozvíjení lásky k hudbě na 
celý život.
 • Deskové hry a šachy čtvrtek 16:00 16:45 1 075 Kč NENAPLNĚNO
Na kroužku se děti seznámí s velkým množstvím klasických i moderních deskových her, které rozvíjejí logické,
strategické myšlení a koncentrovanost. Deskové hry i šachovnice do školy dodáme.
 
 • Vědecké pokusy I. - začátečníci čtvrtek 16:00 16:45 1 575 Kč, od 5. 10. 2017
Laboratorní myška Žofka provede děti pokusy ze světa chemie, fyziky a přírodovědy. Vytvoříme si vlastní
podmořskou sopku, mořské korály, vzkazy z tajného písma a mnoho dalšího. Naši malí vědci si povedou vlastní
vědecký deník a budou pracovat s opravdovými zkumavkami, pipetami, kádinkami a dalším laboratorním
vybavením. Deník a veškeré pomůcky jsou v ceně kroužku.
 

letáček ze stažení

 

Florbal Prague Tigers
Tréninky 
pondělí 16:00-17:00, středa 16:00-17:30

letáček ze stažení