Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Ve školním roce 2016/2017 budeme otvírat tyto kroužky

Pokud není uvedeno jinak, cena platí za 1 pololetí.

 

 •   ČJ k přijímacím zkouškám

Mgr. Dagmar Milotová

9. ročníky

Úterý 15:00 – 15:45

Od 10. 1. do 25. 4. 2017

Cena: 750,- Kč

 

 

 • Sbor

MgA. Michelle Hradecká, Ph.D.
Mgr. Pavla Mitášová

1. – 9. ročníky

Čtvrtek 14:00 – 14:45, od 22. září 2016

 

 •   Základní výtvarné techniky a jejich prohlubování

Ing. arch. Eva Sobotová

5. – 9. ročníky

Úterý 14:30 – 16:00, od 4. 10. 2016

Cena: 1 900,- Kč

 

 • Logická matematika   Pro nedostatek zájemců kroužek nebude otevřen!
   

Mgr. Kateřina Žáková

Matematické úlohy z olympiád, a soutěží typu Pythagoriáda, Speedmat, Klokan

5. – 6. ročníky: Pondělí 14:15 – 15:00, od 3. 10. 2016

Cena: 1 000,- Kč

7. – 9. ročníky: Pondělí 15:00 – 15:45, od 3. 10. 2016

Cena: 1 000,- Kč

 

 • Základy filosofie s akcentem na filosofii přírodních věd

Mgr. Igor Dobroruka (dobroruka@novoborska.cz)

Náplní kroužku bude stručné seznámení s historickým vývojem filosofie a filosofického myšlení, vývoj filosofie přírodních věd a filosofického nazírání přírody, srovnávání vybraných aspektů tradiční evropské filosofie s jinými systémy (především východními), interpretace vybraných popkulturních děl (filmy, literatura) z hlediska různých filosofických směrů – součástí kroužku budou i projekce

9. ročníky

Sudý týden ve středu (tedy jednou za 14 dní) 14:45 - 16:00, od 5. 10. 2016

Další termíny budou 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12., 11. 1., 25. 1.
Cena:  400,- Kč za první pololetí

 

 •  Magic: the Gathering

Mgr. Igor Dobroruka, dobroruka@novoborska.cz 

5. - 9. ročníky

Úterý 16:00 -18:00 od 4. 10., sraz ve vrátnici.

Cena: 50,- Kč / lekce, tedy 700,- Kč za první pololetí, částka je splatná do konce října

Magic  je  sběratelská  logická  karetní  hra, která  v sobě  kombinuje  prvky šachů  (logické  uvažování, promýšlení tahů  dopředu) a  pokeru  (hra  s neúplnou  informací,  blufování, čtení  soupeře).Texty  karet  jsou  v angličtině (popř. v jiných světových jazycích), a tak hra nenásilnou formou prohlubuje u dětí její znalost a především rozšiřuje  slovní zásobu .

 

 • Prohloubení znalostí matematiky 

Bc. Jan Kračmer

8. ročník

Čtvrtek 14:30 – 15:15, od 13. října 2016

Cena za 12 lekcí při počtu 5 dětí: 1 400 Kč

 

 

 • Základy techniky administrativy, psaní všemi deseti 

Pro nedostatek zájemců kroužek nebude otevřen!

Bc. Jan Kračmer

2. stupeň

Čtvrtek 15:20 - 16:05, od 13. října 2016

Cena za 12 lekcí při počtu 8 dětí: 900 Kč

 
 • Anglická konverzace

Pro nedostatek zájemců kroužek nebude otevřen!

Bc. Jan Kračmer

6. -9. ročník

Pondělí 16:15 -17:00 , od 10. října 2016

Cena za 15 lekcí při počtu 10 dětí: 900 Kč

 
 •   KAMIWAZA- karate

Cvičí se v tělocvičně naší školy s trenéry Kamiwaza.

Začátečníci: Pondělí od 17:00 do 18:00.

Pokročilí:  Pondělí, středa, pátek od 17:00 do 19:00.

Více informací na  www.KAMIWAZA.cz , případně na telefonu 724 087 228.
 
 
 •   Florbal Athletics Praha

Tréninky   3x týdně - pondělí 16:00-17:00, středa16:00-17:30 a pátek od 15:00-16:00.  První tréninky jsou nezávazné a zdarma.  Více info   zde