Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Přihlašování na kroužky přímo u jednotlivých učitelů. Pokud jej organizuje ag. Kroužky, přes jejich webové stránky.

 

  • Sbor

MgA. Michelle Hradecká, Ph.D.
Mgr. Pavla Mitášová

Čtvrtek 14:00 – 14:45, 1. zkouška (pro ty, kteří chodili již vloni) dne 14. 9. 2017

Pro děti od 2. ročníku

 

  • Základy výtvarné techniky a její prohlubování    NENAPLNĚNO

Ing. arch. Eva Sobotová

Úterý 14.30 - 16.00

Pro žáky 5. - 8. tříd

 

 

Kroužky od agentury KROUŽKY:

Přihlaste se na www.krouzky.cz do 15. září a odpoledne vás bude bavit!
 
  • In-Line (6 lekcí - venku) středa 15:45 - 16:45 840 Kč, od 11. 10.2017
Nejoblíbenější sport na čerstvém vzduchu! Konec pádů a strachu z modřin! Naši kamarádští lektoři naučí děti
zábavnou formou základní techniku bruslení, brzdit, měnit náhle směr jízdy a jezdit bezpečně.
 
  • Hra na kytaru středa 16:00 16:45 1 775 Kč, od 11. 10. 2017  Zrušeno z důvodu nízkého počtu zájemců
 
Na tomto hudebním kroužku se děti hravou formou seznámí se základy hry na kytaru. Naučí se nejen základní
akordy, které později přemění v celé písně, ale také budou rozvíjet hudební sluch a cit pro rytmus. Výuka
probíhá v malých skupinkách (okolo 4-6 dětí) a cílem je radost ze hry a rozvíjení lásky k hudbě na celý život.
 
  • Anglická konverzace (od 5. třídy) čtvrtek 15:00 15:45 1 125 Kč NENAPLNĚNO
Pomocí jednoduchých komiksů, her, písniček, scének, dialogů a modelových situací, si děti procvičí a zopakují
důležité anglické fráze nutné pro běžnou domluvu.

 

letáček ze stažení