Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

INFORMACE K ZAČÁTKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 

Letošní školní rok začíná 3. 9. 2018.

V 8.15 si třídní učitelé  vyzvednou své prvňáčky před přístavbou (bílé křídlo s velkými hodinami).

První školní den budou děti potřebovat jen prázdnou aktovku, aby si měly v čem odnést pomůcky, které dostanou od školy.

 

Rodiče prvňáčků a nuláčků čekají 3. 9. hned dvě informační schůzky - s třídním učitelem a s vychovatelkou ze školní družiny. Obě tyto schůzky proběhnou v době vyučování v učebnách 1. a 0. ročníku. Pokud budete chtít své dítě přihlásit do školní jídelny, přineste prosím 115,- Kč na čip. Peníze budou vybírat třídní učitelé.

Vyučování 3. 9. končí v  9.30.

 

Do školní družiny může být přijat žák jen za podmínky, že jeho zákonný zástupce osobně odevzdá Zápisový list vedoucí ŠD Heleně Vorlíkové.

 

! Provoz školní jídelny i školní družiny začíná druhý školní den, tedy 4. 9. 2018!