Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 1. oddělení
březen, duben
Odpočinkové aktivity

- vyprávění o probouzení přírody
- beseda zdravý životní styl - sport, strava, psychohygiena, otužování
- klidové hry
- relaxace na koberci
- komunitní kruh - nasloucháme kamarádovi
-podporujeme vyjadřování pocitů řečí,gestem a dalšími prostředky v klidu bez emocí, agrese, lhaní a žalování
- besedy- Velikonoce ( zvyky a tradice ) , Den Země

 Výtvarné aktivity

- kresba jarních květin, kraslic a velikonočních přáníček
- ilustrace pohádky
- kresba čarodějnic
- koláž jarní motivy a Den Země
- kolektivní práce - zvířátka v lese

 Pracovní aktivity

-skládání papírových origamů
- modelování zvířátek
- výroba velikonočních přáníček - rozvoj jemné motoriky
- stavebnice lego, seva
- výroba dárečků k zápisu pro prvňáčky

 Sportovní aktivity

- pohybové hry na školním hřišti
- míčové hry
- kolektivní hry
- návštěva dětského dopravního hřiště 29.4.19 od 13:00
- drobné sportovní a štafetové hry

 Rekreační aktivity

-poznáváme na vycházkách dopravní značky a jak se máme chovat ve skupině na chodníku
- rozvíjíme kladný vztah ke škole a ke spolužákům
- pomáháme vytvářet kamarádské vztahy, toleranci a pomoc druhému ve všech aktivitách ve ŠD
-  pozorování změn v přírodě
- správná životospráva, pitný režim, správné stolování a čistota
- sebeobslužná aktivita - ŠJ
- individuální aktivity dle výběru žáků
- 20.3.19 vítání jara s kouzelníkem Navaro - vstupné 50,- 
 

 Hudební aktivity

- písničky, tanečky
- taneční hry
- písničky z pohádek - hádanky
- Pějme píseň dokola
- zpěv oblíbených písniček a tanec
- velikonoční říkadla a koledy

 změna programu vyhrazena