Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 1. oddělení
září, říjen
Odpočinkové aktivity

- četba pohádek,individuální rozhovory, komunitní kruh
- seznámení s řádem a pravidly ve ŠD
- poučení o bezpečnosti ve ŠD při pobytu na školním hřišti, vycházkách a v celém pavilon ŠD
 - poučení o chování ve ŠJ, prohloubení znalostí o správném stolování
- klidové, situační a seznamovcí hry                                                                                                                                        

 Výtvarné aktivity

- kresba volnou technikou - drak
- koláž - mísa ovoce
- otisky listů - panáček podzimáček
- malba - vodovka - můj největší zážitek z prázdnin
- kresba - tempera - podzimní příroda

 Pracovní aktivity

- modelování podzimního ovoce
- vystřihování panáčků podzimáčků, draků - rozvoj jemné motoriky
- skládání draků
-vystřihování listů - rozvoj soustředěnosti a přesnosti
- stavebnice lego,seva

 Sportovní aktivity

- seznámení se školním hřištěm, tělocvičnou - poučení o bezpečnosti
- pohybové hry na školním hřišti
- návštěva DDH 24.9.18 12:35 - 14:40
- míčové hry
- kolektivní hry
- drobné sportovní a štafetové hry

 Rekreační aktivity

- vycházky do okolí školy - sběr barevných listů, kaštanů a žaludů
- rozvíjíme kladný vztah ke škole a ke spolužákům
- pomáháme vytvářet kamarádské vztahy, toleranci a pomoc druhému ve všech aktivitách ve ŠD
- sebepoznávací a seznamovací hry
 - pozorování změn v přírodě
- správná životospráva, pitný režim, správné stolování a čistota
- sebeobslužná aktivita - ŠJ
 

 Hudební aktivity

- vytleskávání rytmu
- taneční hry
- písničky z pohádek - hádanky
- Pějme píseň dokola
- zpěv oblíbených písniček a tanec
 

 změna programu vyhrazena