Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 1. oddělení
květen, červen
Odpočinkové aktivity

-vyprávění o mamince - svátek matek
- podporujeme vyjadřování pocitů řečí, gestem a dalšími prostředky komunikace v klidu bez emocí, agrese, lhaní a žalování
- klidové hry
- četba pohádek
- relaxace na koberci -četba dětských časopisů
- komunitní kruh - nasloucháme kamarádovi
- beseda - bezpečné chování o prázdninách /koupání, cyklistika, turistika a předcházení úrazům/                                                                                                                                        

 Výtvarné aktivity

- kresba přáníček pro maminky
- ilustrace čeby na pokračování
- koláž letní sporty - kooperativní práce
- kresba - přání ,kam bych chtěl/a/ jet na prázdniny
 

 Pracovní aktivity

- vystřihování srdíček pro maminku - rozvoj jemné motoriky a přesnosti při stříhání/klademe důraz na kvalitu/
- skládání origamů
- výroba dárečků pro maminky
- úklid her, hraček a pomůcek ve ŠD
- stavíme stan - příprava na letní kempování

 Sportovní aktivity

-vycházky do okolí školy
- kooperativní a situační hry
-pohybové hry na hřišti
-míčové hry
-kolektivní hry
- 1.6.18 oslava MDD
-drobné sportovní hry

 Rekreační aktivity

- poznáváme na vycházkách dopravní značky a jak se máme chovat ve skupině na chodníku /dvojice, nestrkáme se.../
-rozvíjíme kladný vztah ke škole a ke spolužákům
-pomáháme vytvářet kamarádské vztahy, toleranci a pomoc druhému ve všech aktivitách ve ŠD
-pozorování změn v přírodě
-správná výživa, pitný režim, stolování  a čistota
-sebeobslužná činnost ve ŠJ
- smysl kouzelných slovíček
- 20.6.18 rozloučení se se školním rokem s klaunem Pepínem 13:30 - 14:45
- individuální aktivity dle výběru žáků
 

 Hudební aktivity

-taneční štronzo a jiné soutěžní taneční hry
-písničky z pohádek - hádanky
-zpěv oblíbených písniček a tanec
-hra - Pějme píseň dokola
- poslech relaxační hudby
 

 změna programu vyhrazena