Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 1. oddělení
listopad, prosinec
Odpočinkové aktivity

- četba pohádek,individuální rozhovory, komunitní kruh
-vyprávění o podzimních prázdninách
- beseda Haloween
- beseda Sametová revoluce
- klidové hry
- relaxace na koberci
-  vánoční zvyky a tradice u nás a ve světě
- četba pohádek, Mikulášských, čertovských a vánočních příběhů                                                                                                                                    

 Výtvarné aktivity

- kresba volnou technikou - zážitek z prázdnin
- kresba dýní
- koláž Vánoce u nás doma
- kresba vánočních ozdob
- kresba čertů, andělů a Milkulášů
- koláž zimní příroda

 Pracovní aktivity

-výroba dýní z papíru
- výroba vánočních dárečků a přáníček
- skládání papírových Mikulášů a čertů
- výroba vánočního řetězu na výzdobu odd.
-vystřihování vloček - rozvoj soustředěnosti a přesnosti
- stavebnice lego, seva

 Sportovní aktivity

- pohybové hry na školním hřišti
- míčové hry
- kolektivní hry
- drobné sportovní a štafetové hry

 Rekreační aktivity

-poznáváme na vycházkách dopravní značky a jak se máme chovat ve skupině na chodníku
- rozvíjíme kladný vztah ke škole a ke spolužákům
- pomáháme vytvářet kamarádské vztahy, toleranci a pomoc druhému ve všech aktivitách ve ŠD
-  pozorování změn v přírodě
- správná životospráva, pitný režim, správné stolování a čistota
- sebeobslužná aktivita - ŠJ
vánoční besídka s diskotékou
 

 Hudební aktivity

- vánoční koledy, básničky, písničky, tanečky
- taneční hry
- písničky z pohádek - hádanky
- Pějme píseň dokola
- zpěv oblíbených písniček a tanec
 

 změna programu vyhrazena