Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 1. oddělení
Listopad - prosinec
Odpočinkové aktivity

- relaxace, poslechová činnost, odpočinek na koberci, klidové hry a klidné zájmové činnosti
- četba českých pohádek
- čtení příběhů  s vánoční a mikulášskou tématikou
- relaxace na koberci při poslechu relaxační hudby 
- protahovací cviky 
- četba a poslech dětských pohádek
- besedy pro podporu hygienických návyků 
- besedy – Vánoce, advent, mikulášská nadílka, tradice a zvyky 

 Výtvarné aktivity

- výtvarné aktivity na základě zážitků (podzimní prázdniny)
- akvarel - různé motivy
- kreslíme a tvoříme na téma: „Příchod zimy“ 
- kolektivní práce - malba zasněžené krajiny 
- poslech vánočních příběhů  a malba dle fantazie dětí 
- individuální kresba dětí 
- kresba vánočních přání (stromeček, kapr, ozdoby)
- kresba vodovými barvami - čert, Mikuláš a anděl
- akvarel - různé motivy  
- velkoformátová skupinová práce – Mikuláš, anděl a čert
- kresba vánočních motivů různými výtvarnými technikami  
- výroba drobných vánočních dárků 

 Pracovní aktivity

- sběr přírodních materiálů (listy atd.), práce s papírem (skládání origamy, stříhání), využívání
   různých technik, materiálů a přírodnin pro rozvoj dětské fantazie
- hry se stavebnicemi
- skupinová práce (koláž)
- výroba Mikuláše, čerta a anděla 
- výroba drobných vánočních dárků
- vystřihování malých vánočních ozdob
- zaměření sena jemnou motoriku = stříhání, vybarvování, lepení 
- výroba vánočních přání z barevného papíru a třpytek 
- výroba „rybiček pro štěstí“ 
- vystřihování vloček a dekorací na okno

 

 Sportovní aktivity

- pohybové hry na školním hřišti nebo v tělocvičně   
- hry zaměřené na postřeh a paměť  
- míčové hry 
- individuální hry dětí 
- pohybové a míčové hry na školním hřišti – nácvik házení a chytání míče, skákání přes 
   švihadlo 
- sportovní hry. 
- jednoduché pohybové soutěže  
- kolektivní hry na tartanovém hřišti, při dostatku sněhu stavění sněhuláků, bobování
   a koulování.  
- při pobytu ve venkovním vymezeném prostoru se děti věnují svým hrám 
- v místnosti: hry s pohybovými prvky  
- osvojení si zásad bezpečnosti při sportu i hrách, při pobytu venku i ve školní tělocvičně

 Rekreační aktivity

- vycházky s dopravní tematikou - přechody pro chodce
- relaxace při hudbě
- stolní a společenské hry
- individuální aktivity dle výběru dětí
- vycházky mimo areál školy 
- upevňování pravidel - úklid a čistota  ve třídě 
- stolní a společenské hry 
- pozorování změn v přírodě

- 13.11. - divadlo KOS, vstupné 50,-Kč

 Hudební aktivity

- poslech písniček z českých pohádek
- posloucháme a zpíváme koledy
- zpěv oblíbených písniček - hra „Pějme píseň dokola“ 
- „mikulášská“ diskotéka
- vítáme nový rok - soutěže a tance

 změna programu vyhrazena