Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 1. oddělení
lleden, únor
Odpočinkové aktivity

- vyprávění o prožitých vánočních prázdninách
- beseda zdravý životní styl - sport, strava, psychohygina, otužování
- klidové hry
- relaxace na koberci
- komunitní kruh - nasloucháme kamarádovi
- hodnotíme uplynulé pololetí - co se nám líbilo/nelíbilo, bavilo/nebavilo, co bychom mohli zlepšit                                                                                                                                    

 Výtvarné aktivity

- kresba volnou technikou - zážitek z vánočních prázdnin
- kilustrace ohňostroje - skupinová práce
- kresba masek
- koláž zimní sporty - kolektivní aktivita
- koláž zimní příroda

 Pracovní aktivity

-skládání papírových origamů
- modelování zimních sportů
- výroba valentýnských přáníček
- výroba korálkových náramků - rozvoj jemné motoriky
- úklid vánoční výzdoby
- stavebnice lego, seva

 Sportovní aktivity

- pohybové hry na školním hřišti
- míčové hry
- kolektivní hry
- koulování  a bobování dle klimatických podmínek - pouze boby a lopaty - sáňky ne z bezpečnostních důvodů
- bowling - 5.2.19 - vstup za dítě 30,-
- drobné sportovní a štafetové hry

 Rekreační aktivity

-poznáváme na vycházkách dopravní značky a jak se máme chovat ve skupině na chodníku
- rozvíjíme kladný vztah ke škole a ke spolužákům
- pomáháme vytvářet kamarádské vztahy, toleranci a pomoc druhému ve všech aktivitách ve ŠD
-  pozorování změn v přírodě
- správná životospráva, pitný režim, správné stolování a čistota
- sebeobslužná aktivita - ŠJ

 

 Hudební aktivity

- písničky, tanečky
- taneční hry
- písničky z pohádek - hádanky
- Pějme píseň dokola
- zpěv oblíbených písniček a tanec
 

 změna programu vyhrazena