Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 1. oddělení
květen - červen
Odpočinkové aktivity

-vyprávění o mamince - svátek matek
- podporujeme vyjadřování pocitů řečí, gestem a dalšími prostředky komunikace v klidu bez emocí,agrese,lhaní a žalování
- klidové hry
- četba pohádek
-relaxace na koberci - poslech relaxační  hudby
-komunitní kruh - nasloucháme kamarádovi 
- beseda  - bezpečné chování o prázdninách /koupání,cyklistika,turistika a úrazy/
                                                                                                                                                      

 Výtvarné aktivity

- kresba  přáníček pro maminky
- ilustrace pohádky
- koláž - letní sporty - kooperativní práce
- kresba - Kam bych chtěl/a/ jet na prázdniny
- fandíme Belgii - kresba basketbalu

 Pracovní aktivity

-vystřihování srdíček pro maminku - rozvoj jemné motoriky
-skládání papírových origamů
- výroba  přáníček pro maminku
- úklid her, hraček, pomůcek atp.
- učíme se postavit stan - příprava na prázdniny  :- )

 Sportovní aktivity

-pohybové hry na školním hřišti
- vycházky do okolí školy
- sebepoznávací hry
- míčové a kooperativní hry
- štafetové  a  závodivé hry
- 1.6.17 oslava MDD - sportovní odpoledne
 - individuální aktivity

 Rekreační aktivity

- rozvíjíme kladný vztah ke škole a ke spolužákům
- upevňujeme hygienické  a sebeobslužné činnosti
-poznáváme na vycházkách dopravní značky a jak se máme chovat ve skupině na chodníku/dvojice,nestrkáme se../
- správné stolování 
- smysl kouzelných slovíček
- 10.5.17 představení divadélka Kos pohádka Princezna je hloupá Madla /vstupné 45,- za dítě/
- individuální aktivity
 

 Hudební aktivity

- společně zpíváme písničky o létě a prázdninách
- hra - pějme píseň dokola,kytičková a sochy
- taneční hry
-vytleskávání rytmu
- rozlučková diskotéka 

 změna programu vyhrazena