Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 1. oddělení
listopad, prosinec
Odpočinkové aktivity

-vyprávění o prožitých podzimních prázdninách
- beseda Haloween
- beseda Sametová revoluce
- vánoční zvyky a tradice u nás a ve světě
- klidové hry
- relaxace na koberci
- četba pohádek, Mikulášských, čertovských a vánočních příběhů                                                                                                                                                

 Výtvarné aktivity

- kresba zážitků z prázdnin
- ilustrace ze zážitkového programu
- kresba dýní
- koláž Vánoce u nás doma
- kresba vánočních ozdob
- kresba čertů, Mikulášů, andělů
- koláž - zimní příroda

 Pracovní aktivity

-výroba vánočních dárečků a přáníček
- skládání papírových čertů a Mikulášů
- výroba vánočního řetězu k výzdobě odd.
-vystřihování vloček - rozvoj soustředěnosti a přesnosti
-stavebnice seva a lego

 Sportovní aktivity

-vycházky do okolí školy
- kooperativní a situační hry
-pohybové hry na hřišti
-míčové hry
-kolektivní hry
-drobné sportovní hry

 Rekreační aktivity

- poznáváme na vycházkách dopravní značky a jak se máme chovat ve skupině na chodníku /dvojice, nestrkáme se.../
-rozvíjíme kladný vztah ke škole a ke spolužákům
-pomáháme vytvářet kamarádské vztahy, toleranci a pomoc druhému ve všech aktivitách ve ŠD
-pozorování změn v přírodě
-správná výživa, pitný režim, stolování  a čistota
-sebeobslužná činnost ve ŠJ
- 8.11.17 - 13:30 - 14:40 zážitkový program - koza domácí - vstupné 50,-
- 12.12.17 - 13:30- 14:40 představení plné kouzel - Vánoční magická iluze - vstupné 50,-
- vánoční besídka s diskotékou 
 

 Hudební aktivity

- vánoční koledy, básničky, písničky, tanečky
-taneční štronzo
-písničky z pohádek - hádanky
-zpěv oblíbených písniček a tanec
-hra - Pějme píseň dokola

 změna programu vyhrazena