Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 1. oddělení
březen, duben
Odpočinkové aktivity

-vyprávění o probouzení přírody
- beseda zdravý životní styl - sport, strava, psychohygiena, otužování
- klidové hry
- relaxace na koberci
- četba pohádek
- rozhovory o bezpečnosti při zimních sportech
- podporujeme vyjadřování pocitů řečí, gestem a dalšími prostředky v klidu bez emocí, agrese, lhaní a žalování
- komunitní kruh - nasloucháme kamarádovi
- besedy - Velikonoce / zvyky a tradice/,Den Země                                                                                                                                             

 Výtvarné aktivity

- kresba jarních květin, kraslic, velikonočních přáníček
- ilustrace pohádky
- kresba čarodějnic
- koláž jarní motivy a Den Země
- kresba na téma zvířátka v lese
 

 Pracovní aktivity

- skládání papírových origamů
- modelování zvířátek
- výroba velikonočních přáníček - rozvoj jemné motoriky
-stavebnice seva a lego
- výroba dárečků pro prvňáčky k zápisu

 Sportovní aktivity

-vycházky do okolí školy
- kooperativní a situační hry
-pohybové hry na hřišti
-míčové hry
-kolektivní hry
- koulování a bobování dle klimatických podmínek - pouze boby a lopaty - sáňky NE z bezpečnostních důvodů!
-drobné sportovní hry

 Rekreační aktivity

- poznáváme na vycházkách dopravní značky a jak se máme chovat ve skupině na chodníku /dvojice, nestrkáme se.../
-rozvíjíme kladný vztah ke škole a ke spolužákům
- 3.4.18 představení divadélka KOS
-pomáháme vytvářet kamarádské vztahy, toleranci a pomoc druhému ve všech aktivitách ve ŠD
-pozorování změn v přírodě
-správná výživa, pitný režim, stolování  a čistota
-sebeobslužná činnost ve ŠJ
- smysl kouzelných slovíček
- individuální aktivity dle výběru žáků
 

 Hudební aktivity

-taneční štronzo a jiné soutěžní taneční hry
-písničky z pohádek - hádanky
-zpěv oblíbených písniček a tanec
-hra - Pějme píseň dokola
- poslech relaxační hudby
-velikonoční říkadla a koledy

 změna programu vyhrazena