Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 1. oddělení
září, říjen
Odpočinkové aktivity

-četba pohádek, individuální rozhovory, komuniní kruh
-seznámení s řádem a pravidly ŠD
-poučení o bezpečnosti ve ŠD při pobytu na školním hřišti, vycházkách a v celém pavilonu ŠD
-klidové, situační a seznamovací hry
                                                                                                                                                      

 Výtvarné aktivity

-kreba volnou technikou - drak
-koláž - mísa ovoce
-otisky listů - panáček podzimáček
-vodovka - můj největší zážitek z prázdnin
-temperové barvy - podzimní příroda

 Pracovní aktivity

-modelování podzimního ovoce
-vystřihování draků a Podzimáčků - rozvoj jemné motoriky
-výroba dračích ocásků
-vystřihování listů - rozvoj soustředěnosti a přesnosti
-stavebnice seva a lego

 Sportovní aktivity

-seznámení  se školním hřištěm, tělocvičnou - poučení o bezpečnosti
-pohybové hry na hřišti
-míčové hry
-kolektivní hry
-drobné sportovní hry

 Rekreační aktivity

-vycházky do okolí školy - sběr barevných listů, kaštanů a žaludů
-rozvíjíme kladný vztah ke škole a ke spolužákům
-pomáháme vytvářet kamarádské vztahy, toleranci a pomoc druhému ve všech aktivitách ve ŠD
-sebepoznávací hry
-pohádkové představení divadélka KOS - 19.10.17 od 13:30 do 14:40
pozorování změn v přírodě
-správná výživa, pitný režim, stolování  a čistota
-sebeobslužná činnost ve ŠJ
 

 Hudební aktivity

-základní vytleskávání rytmu
-taneční štronzo
-písničky z pohádek - hádanky
-zpěv oblíbených písniček a tanec
-hra _ Pějme píseň dokola

 změna programu vyhrazena