Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 1. oddělení
květen, červen
Odpočinkové aktivity

- vyprávění o mamince - svátek matek
- podporujeme vyjadřování pocitů řečí, gestem a dalšíi prostředky komunikace v klidu bez emocí, agrese, lhaní a žalování
- klidové hry
- relaxace na koberci
- komunitní kruh - nasloucháme kamarádovi
- beseda - bezpečné chování o prázdninách /koupání, cyklistika, turistika a předcházení úrazům/

 Výtvarné aktivity

- kresba  přáníček pro maminky
- ilustrace pohádky
- koláž letní sporty - kooperativní práce
- kresba volnou technikou kam bych chtěl/a/ jet o prázdninách

 Pracovní aktivity

-skládání papírových origamů
- vystřihování přáníček a srdíček pro maminku - rozvoj jemné motoriky a přesnosti / klademe důraz na kvalitu/
- výroba dárečků pro maminku
- stavebnice lego, seva
- úklid her, hraček a pomůcek ve ŠD

 Sportovní aktivity

- pohybové hry na školním hřišti
- míčové hry
- kolektivní hry
- 31.5.19 oslava MDD
- drobné sportovní a štafetové hry

 Rekreační aktivity

-poznáváme na vycházkách dopravní značky a jak se máme chovat ve skupině na chodníku
- rozvíjíme kladný vztah ke škole a ke spolužákům
- pomáháme vytvářet kamarádské vztahy, toleranci a pomoc druhému ve všech aktivitách ve ŠD
-  pozorování změn v přírodě
- správná životospráva, pitný režim, správné stolování a čistota
- sebeobslužná aktivita - ŠJ
- individuální aktivity dle výběru žáků
- 19.6.19 tradiční rozloučení se školním rokem s klaunem Pepínem 
 

 Hudební aktivity

- písničky, tanečky
- taneční hry
- písničky z pohádek - hádanky
- Pějme píseň dokola
- zpěv oblíbených písniček a tanec
- diskotéka

 změna programu vyhrazena