Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 2. oddělení
Září, říjen   
 Odpočinkové aktivity

Seznámení žáků se ŠD a jejím řádem
Seznamovací hry
Vyprávění o prázdninách
Relaxace ve třídě
Seznámení s pravidly chování na školním hřišti

 Výtvarné aktivity

Kresba pastelkami a voskovkami
Malba ovoce
Vybarvování
Kresba - podzimní témata

 Pracovní aktivity

Vystřihování vybarveného ovoce, ptáčků a jiných zvířátek
Lepení ovoce a ptáčků
Lepení listů - koláž

 Sportovní aktivity

Pohybové a míčové hry
Kolektivní hry, rybičky rybáři jedou, cukrkáva..... a pod.
Vycházky do okolí školy
Soutěže
Individuální aktivity

 Rekreační aktivity

Stolní a společenské hry
Kolektivní hry, elektrický proud.... a pod.
Poučení o hygieně
Poučení o bezpečném chování ve školní jídelně a při cestě do jídelny
Individuální aktivity

 Hudební aktivity

Poslech dětských písniček
Zpěv a individuální tance

                                                                                                                       změna programu vyhrazena