Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 2. oddělení
Leden - únor
 Odpočinkové aktivity

- četba pohádek na pokračování
- povídání o zážitcích z Vánoc. O tom, co nám přinesl Ježíšek
- Individuální hry na koberci
- prohlížení a čtení dětských časopisů Čtyřlístek a Mateřídouška
- rozhovory o bezpečnosti při zimních sportech a jiných zimních aktivitách

 Výtvarné aktivity

- kresba a malba největšího zážitku z Vánoc
- kresba novoročního ohňostroje voskovkami
- malba zasněžené zimní krajiny
- kresba volnou technikou - můj nejkrásnější dárek od Ježíška
- kresba Tří králů

 Pracovní aktivity

- zhotovujeme výrobky na zápis pro budoucí prvňáčky
- výroba ptačí budky a krmení pro ptáčky
- výroba zimních motivů do oken (rukavice, čepice, šály, sněhuláci, sáňky apod.)
- výroba masopustních škrabošek
- vystřihování origamů a mandal (podporujeme rozvoj jemné motoriky) 
- dodržování čistoty a pořádku ve ŠD
- výměna vánoční výzdoby za zimní výzdobu do oken
- práce s papírem - vystřihování a vybarvování 

 Sportovní aktivity
- pobyt na školním hřišti Dle počasí stavíme sněhuláky, koulujeme se 
- míčové hry v tělocvičně ŠD (vybíjená, vratná)
- kolektivní hry, např.: „Na komáry“.
- individuální aktivity spojené s prohlubováním tolerance a ohleduplnosti k ostatním spolužákům
- kolektivní a společenské hry na rozvoj osobnosti a spolupráce s ostatními spolužáky
- jak dbát na bezpečnost při sportu či hrách
 Rekreační aktivity

- pobyt na školním hřišti Dle počasí stavíme sněhuláky, koulujeme se 
- míčové hry v tělocvičně ŠD (vybíjená, vratná)
- kolektivní hry, např.: „Na komáry“.
- individuální aktivity spojené s prohlubováním tolerance a ohleduplnosti k ostatním spolužákům
- kolektivní a společenské hry na rozvoj osobnosti a spolupráce s ostatními spolužáky
- jak dbát na bezpečnost při sportu či hrách
- dopravní aktivita - bezpečnost při cestě do školy a ze školy
- 8.2.18 představení divadélka KOS / název představení a vstupné bude včas upřesněno/ 
 

 Hudební aktivity

- poslech a zpěv písní dle výběru dětí
- relaxační hudba
- tanec na dětmi vybrané písně 

                                                                                                                       změna programu vyhrazena