Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 2. oddělení
Březen - duben             
 Odpočinkové aktivity

- četba pohádek a příběhů
- povídání o zážitcích z jarních prázdnin
- besedování o Velikonocích a jaru. Kdy začíná, jarní počasí, změna letního času
- společenské hry na koberci
- rozhovor „Jak se chováme k naší planetě“ (třídění a recyklace odpadu)
- besedy na téma konec zimy, konečně tu máme jaro 

 Výtvarné aktivity

- kresba mého největšího zážitku o jarních prázdninách
- malujeme obrázky s velikonoční tématikou
- zapouštění barev do velikonočních vajíček
- Den Země - malujeme křídou na chodník
- jak si představujeme čarodějnice - kresba
- malujeme obří kraslice
- kreslíme jarní květiny
- kreslíme velikonoční motivy

 Pracovní aktivity

- hrajeme si na sochaře - modelujeme z modelovací hmoty
- výroba velikonoční výzdoby do oken
- velikonoční vajíčka na různé způsoby
- vystřihování, lepení, skládání
- vyrábíme velikonočního beránka

 Sportovní aktivity

- míčové hry v tělocvičně ŠD (vybíjená, vratná)
- kolektivní hry, např.: „Na komáry“.
- individuální aktivity spojené s prohlubováním tolerance a ohleduplnosti k ostatním spolužákům
- kolektivní a společenské hry na rozvoj osobnosti a spolupráce s ostatními spolužáky
- jak dbát na bezpečnost při sportu či hrách
 Rekreační aktivity

- pohybové hry v tělocvičně
- hrajeme fair-play
- míčové hry
- volné hry na školním hřišti
- koordinace pohybů, postřeh, chytání a házení míče
- 3.4.18 představení divadélka KOS 

 Hudební aktivity

- procházky do okolí školy
- pozorujeme, jak se mění příroda (rozdíly zima vs. jaro)
- individuální hry dětí 

                                                                                                                       změna programu vyhrazena