Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

Měsíční plán 3. oddělení

Květen, Červen

Odpočinkové aktivity

Poslech pohádek a relaxačních písniček
Povídání o naší mamince
Povídání si o letních prázdninách a bezpečném chování při jízdě na kole, koupání atd.
Relaxace ve třídě
Klidové a sebepoznávací hry

 Výtvarné aktivity

Kresba a malba letních motivů
Malujeme naší maminku
Malování zážitků oslav MDD

 Pracovní aktivity

Výroba přáníčka pro maminku
Vystřihování a lepení různých letních motivů
Výroba letní koláže

Sportovní  aktivity

Sportovní aktivity na školním hřišti 
Sportovní aktivity v tělocvičně - tleskaná, mrazík a pod.
Vycházky do okolí školy 
Soutěže na družstva
Individuální aktivity
Míčové hry
2.5.2019 návštěva dopravního hřiště

 Rekreační aktivity

Stolní a společenské hry
Kolektivní aktivity a hry
Opakování pravidel o správném stolování a hygieně
Opakování pravidel o bezpečném chování ve družině a jídelně, při pohybu po škole i mimo školu 
Individuální aktivity
Poznáváme dopravní značky
Oslava MDD

 Hudební aktivity

Poslech a zpěv dětských písniček
Taneční a hudební hry molekuly, sochy, kytičky ... a pod.
Oslava konce roku - diskotéka

 změna programu vyhrazena