Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

Měsíční plán 3. oddělení

LISTOPAD, PROSINEC

Odpočinkové aktivity
 • rozhovory s dětmi o zážitcích z podzimních prázdnin
 • rozvíjení charakterových vlastností, učíme se toleranci
 • už myslíme na Vánoce - vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy
 • poslech a četba pohádek s vánoční tématikou
 Výtvarné aktivity
 • kreslení  zážitků z prázdnin
 • malování obrázků s podzimními a zimními motivy
 • omalovánky s vánoční tématikou
 Pracovní aktivity
 • příroda okolo nás- jak se mění stromy, využíváme listy a plody pro koláže, společná práce
 • práce s modelovací hmotou
 • vyrábíme výrobky s vánočními náměty, přáníčka, vytváříme vánoční výzdobu
 • stavění ze stavebnic
 • úklid her v ŠD

Sportovní  aktivity

 • pohybové a míčové hry na hřišti, v případě nepřízně počasí, hry v tělocvičně
 • dovednostní hry a soutěže
 • každý čtvrtek - Sportuj ve škole
 • hry na sněhu, stavění snšhuláka
 Rekreační aktivity
 • pozorování přírody, změny počasí
 • vycházky do přírody, sběr kaštanů a jiných přírodnin
 • hádanky, tajenky a doplňovačky
 • 13.11. - divadlo KOS, vstupné 50,-Kč
 Hudební aktivity
 • učení se vánočních koled a básniček
 • poslech vánočních písniček
 • tanec
 • zpěv