Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

Měsíční plán 3. oddělení

Září, říjen

Odpočinkové aktivity

Seznámení žáků se ŠD a jejím řádem
Seznamovací hry
Vyprávění o letních prázdninách 
Relaxace ve třídě
Klidové a sebepoznávací hry
Seznámení s pravidly chování na školním hřišti

 Výtvarné aktivity

Kresba pastelkami a voskovkami
Malba ovoce
Vybarvování
Kresba - podzimní témata

 Pracovní aktivity

Vystřihování vybarveného ovoce
Lepení ovoce a ptáčků
Lepení listů - koláž

Sportovní  aktivity

Sportovní aktivity na školním hřišti
Sportovní aktivity v tělocvičně - tleskaná, mrazík a pod.
Vycházky do okolí školy 
Soutěže na družstva
Individuální aktivity
Míčové hry
 

 Rekreační aktivity

Stolní a společenské hry
Kolektivní aktivity a hry
Poučení o správném stolování a hygieně
Poučení o bezpečném chování ve družině a jídelně, při pohybu po škole i mimo školu 
Individuální aktivity

 Hudební aktivity

Poslech a zpěv dětských písniček
Taneční a hudební hry molekuly, sochy, kytičky ... a pod.
 

 změna programu vyhrazena