Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 4. oddělení
Květen - červen   
Odpočinkové aktivity

-   četba pohádek na pokračování, poslech pohádek

-   povídání na téma: doprava kolem nás, pravidla silničního provozu, dopravní značky,

-   hra na dopravním koberci

-   povídání o svátku maminek

-   čtení časopisů

-   seznámení se s nástrahami léta: úrazy při letních sportech, neznámá voda, tonutí

-   rozhovor na téma: léto a prázdniny 
    „Jak budu trávit léto?" a na co si budu dávat pozor.....

 Výtvarné aktivity

-   malujeme svoji maminku

-   kresba dopravních prostředků

-   malba vodovými barvami - motýli

-   kresba pastelkami - moje maminka

-   kreslení na chodník – křídy

-   dárek pro maminku – přání (akvarel)

   -využíváme výtvarných technik jako způsobu sebevyjádření i relaxace
 Pracovní aktivity

-   výroba přáníček pro maminku

-   vyrábíme koláže s dopravní tématikou

-   navlékání korálků  -jemná motorika

-   využívání různých technik, materiálů a přírodnin pro rozvoj dětské fantazie

-   hry se stavebnicemi

 Sportovní aktivity 

-   pohybové hry na školním hřišti

-   skákání s gumou

-   hra na jelena

-   hry ve třídě, např.: „Co se změnilo“, „Kuba řekl: Honzo, vstávej!“

-   pohybové hry na školním hřišti, skákání přes švihadlo, míčové hry

-   opakujeme pravidla her a hry fair-play

-   drobné soutěživé hry ve skupinách

 Rekreační aktivity
-  10.5.17 představení divadélka Kos pohádka Princezna je hloupá Madla /vstupné 45,- za dítě/ 

-   procházky s dopravní tématikou:
     pozorování dopravního ruchu

-   hra na domácnost

-   vycházky v okolí školy - pozorování rozkvetlých stromů

-   hry ve třídě, např.: „Co se změnilo“, „Kuba řekl: Honzo, vstávej!“
- 1.6.17 oslava MDD - sportovní odpoledne 

 Hudební aktivity
-    rozeznáváme zvuky

-   zpíváme písničky pro maminku:

-   poslech CD „To nejlepší pro děti“

-   poslech a zpěv táborových písní 

 změna programu vyhrazena