Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 4. oddělení

září - říjen

Odpočinkové aktivity

- seznámení dětí se školním řádem ŠD

- vyprávění o prázdninách

- klidové a seznamovací hry

- odpočinek a poslech relaxačních písniček 

 Výtvarné aktivity

- libovolná kresba pastelkami

- malba zážitků z prázdnin

- kreslení podzimních motivů

- skupinová práce - strom

 Pracovní aktivity

- vystřihování a vybyrvení předloh - ovoce, zelenina

- modelování na téma - podzim

- hra se stavebnicemi - stavíme hrady a města
 

 Sportovní aktivity 

 - individuální aktivity na školním hřišti

- míčové hry

- kolektivní hry, mrazík, fotbal

- vytrvalostní soutěže

- skákání přes gumu, švihadlo

 Rekreační aktivity

- vycházky do okolí školy

- hygiena

- individuální aktivity dle výběru dětí

- poučení o bezpečném chování v ŠD

 Hudební aktivity

- poslech a zěv písnička Večerníček

- taneční hry a soutěže

- vytleskávání rytmu

 změna programu vyhrazena