Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 4. oddělení

LISTOPAD, PROSINEC

Odpočinkové aktivity

-povídání o vánocích
-vyprávění o podzimních prázdninách
-četba a poslech pohádek
-klidové hry
-relaxace ve třídě

 Výtvarné aktivity

-kreslení na téma zima
-kresba čerta, mikuláše a anděla
-malba temperami na volné téma
-skupinová práce (VÁNOCE)

 Pracovní aktivity

-modelování sněhuláků
-vystřihování zimních motivů
-výroba sněhových vloček
-výroba vaánočního stromečku
-lepení ozdob na vánoční stromeček
 

 Sportovní aktivity 

-vycházky na dětské hřiště
-návštěva tělocvičny při špatném počasí 
-míčové hry 
-kolektivní hry na školním hřišti (fotbal)
-drobné soutěže

 Rekreační aktivity
-stolní hry
-kolektivní hry
-individuální aktivity
-povídání o bezpečném chování v ŠD
-povídání o pravidlech v ŠD 
 Hudební aktivity
-poslech vánočních koled
-hra na sochy
-zpěv oblíbených písní žáků
-taneční soutěže

 změna programu vyhrazena