Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 4. oddělení
LEDEN, ÚNOR
Odpočinkové aktivity

-vyprávění o vánočních prázdninách
-četba a poslech pohádek
-klidové hry

 Výtvarné aktivity

-kresba vánočních dárků
-malba temperami na volné téma
-malba temperami (ohňostroj)
-kreslení na téma zima

 Pracovní aktivity

-modelování sněhuláků
-vystřihování sněhových vloček
-vyrábění nejhezčího vánočního dárku, který děti dostali pod stromeček (z papíru)
-stavění z lega
 

 Sportovní aktivity 

-vycházky na dětské hřiště
-míčové hry 
-hry na školním hřišti (hra na mrazíka, hra na babu,..)
-drobné soutěže

 Rekreační aktivity
-stolní hry
-kolektivní hry
-individuální aktivity
-povídání o bezpečném chování ve školní družině
-8.2.2018 představení divadélka KOS. Název představení a vstupné bude včas upřesněno.
 Hudební aktivity
-poslech písniček na přání
-hra na sochy
-taneční soutěže

 změna programu vyhrazena