Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

 Měsíční plán 5. oddělení

listopad - prosinec
Odpočinkové aktivity

- poslech pohádek a dětských pomalých písniček na CD

- povídání si o lvánočních zvycích u nás i ve světě

- klidové a seznamovací hry

- relaxace a povídání si o prožitých zimních zážitcích

 Výtvarné aktivity

- libovolná kresba pastelkami

- malba zážitků z podzimních prázdnin

- kreslení zimních  motivů temperovými barvami

- skupinová práce - vánoce

- malba a kresba na téma Mikuláš, čert, andělé a vánoce

 Pracovní aktivity

- návrh a tvorba vánočních ozdob

- výroba vánočních přání

- vystřihování a lepení sněhuláků

- výroba a výzdoba vánočních motivů na okna 5. odd

 Sportovní aktivity

- individuální aktivity na školním hřišti  - při špatném počasí v tělocvičně

- míčové hry 

- kolektivní hry, házená, fotbal ....

- vytrvalostní souzěže

- skákání přes gumu, švihadlo

 Rekreační aktivity

- vycházky do okolí školy

- debata o slušném chování a dodržování jejich pravidel

- individuální a kolektivní aktivity dle výběru dětí

- poučení o bezpečném chování v ŠD

 

 Hudební aktivity

- poslech a zpěv vánočních koled

- taneční hry a soutěže ( sochy, sedačka...)

- vytleskávání rytmu

- drobné tanečky na dětské písničky

 změna programu vyhrazena