Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

 Měsíční plán 5. oddělení

září, říjen
Odpočinkové aktivity

- četba pohádek, individuální rozhory, komunitní kruh
- seznámení s řádem a pravidly ŠD
- poučení o bezpečnosti ve ŠD při púobytu na školním hřišti, vycházkách a v celém pavilonu ŠD
- poučení o chování ve ŠJ, prohloubení sebeobslužné činnosti, správné stolování
- klidové, situační a seznamovycí hry

 Výtvarné aktivity

- kresba volnou technikou - drak
- koláž - mísa ovoce
- otisky listů - panáček podzimáček
- malba - vodovka, tempera - můj největší zážitek z prázdnin
- kresba tempera - podzimní příroda

 Pracovní aktivity

- modelování podzimního ovoce
- vystřihování panáčků podzimáčků,draků - rozvoj jemné motoriky a přesnosti
- skládání draků
- vystřihování listů - rozvoj soustředěnosti a přesnosti
- stavebnice lego, seva

 Sportovní aktivity

- seznámení se školním hřištěm, tělocvičnou - poučení o bezpečnosti
- pohybové hry na školním hřišti
- míčové hry
- kolektivní a kooperativní hry
- drobné a štafetové hry

 Rekreační aktivity

- vycházky do oklí školy - sběr barevných listů, kaštanů a žaludů
- rozvíjíme kladný vztah ke škole, a ke spolužákům
- pomáháme vytvářet kamarádské vztahy, toleranci a pomoc druhému ve všech aktivitách ve ŠD
- sebepoznávací a seznamovací hry
- pozorování změn v přírodě
- správná životospráva - pitný režim, správné stolovování a čistota
- sebeobslužná aktivita v ŠJ

 Hudební aktivity

- vytleskávání rytmu
- 9.10. - multikulturní akce
- taneční hry
- písničky z pohádek - hádanky
- pějme píseň dokola
- zpěv oblíbených písniček a tanec

 změna programu vyhrazena