Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

 Měsíční plán 5. oddělení

listopad, prosinec
Odpočinkové aktivity

- četba pohádek, individuální rozhory, komunitní kruh
-vyprávění o prožitých podzimních prázdninách
- beseda Haloween
- beseda Sametová revoluce
-vánoční zvyky a tradice u nás a ve světě
- poučení o chování ve ŠJ, prohloubení sebeobslužné činnosti, správné stolování
- klidové hry
- četba pohádek s mikulášskou a vánoční tématikou

 Výtvarné aktivity

- kresba volnoou technikou zážitku z podzimních prázdnin
- koláž - dýně
- kresba vánočních ozdob a dárků
- malba - vodovka, Vánoce u nás doma
- kresba tempera - čert a Mikuláš
- koláž - zimní příroda

 Pracovní aktivity

-výroba vánočních dárečků a přáníček
-skládání papírových čertů a Mikulášů
- vystřihování vánočních ozdob a vloček - rozvoj soustředěnosti a přesnosti
- stavebnice lego, seva

 Sportovní aktivity

- vycházky do okolí školy
- pohybové hry na školním hřišti
- míčové hry
- kolektivní a kooperativní hry
- drobné a štafetové hry

 Rekreační aktivity

- divadelní představení
- vánoční besídka s diskotékou
- rozvíjíme kladný vztah ke škole, a ke spolužákům
- pomáháme vytvářet kamarádské vztahy, toleranci a pomoc druhému ve všech aktivitách ve ŠD
- sebepoznávací a situační hry
- pozorování změn v přírodě
- správná životospráva - pitný režim, správné stolovování a čistota
- sebeobslužná aktivita v ŠJ

 Hudební aktivity

- vánoční koledy,básničky,písničky, tanečky
- taneční hry
- písničky z pohádek - hádanky
- pějme píseň dokola
- zpěv oblíbených písniček a tanec

 změna programu vyhrazena