Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

                                            Měsíční plán 5. oddělení

leden, únor
Odpočinkové aktivity

- k nahlédnutí u vychovatelky 5.oddělění
 

 Výtvarné aktivity

 

 Pracovní aktivity

 

 Sportovní aktivity

 

 Rekreační aktivity

 

 Hudební aktivity

 

 změna programu vyhrazena