Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

Měsíční plán 6. oddělení
ZÁŘI, ŘÍJEN
Odpočinkové aktivity

-seznámení žáků se školním řádem družiny
-seznámení žáků o bezpečném chování ve školní družině a na školním hřišti
-vyprávění o prázdninách
-klidové, odpočinkové a seznamovací hry

 Výtvarné aktivity

-kresba na téma "co jsem dělal o prázdninách"
-vybarvování omalovánek
-malba s podzimní tématikou
-malba zvířátek

 Pracovní aktivity

-výroba origamů z papíru
-lepení zvířátek
-vystřihování stromů
-lepení lístů na vystřižené stromy

 Sportovní aktivity

-míčové hry (fotbal, basketbal)
-individuální hry na školním hřišti
-vybíjená v tělocvičně
-drobné sportovní soutěže
 

 Rekreační aktivity

-poučení o bezpečném chování při cestě do školní jídelny a o chování ve školní jídelně
-deskové a společenské hry
-individuální hry
-vycházky do okolí školy

 Hudební aktivity

-taneční soutěže
-taneční hry
-zpěv dětských písní

 změna programu vyhrazena