Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

Měsíční plán 6. oddělení
LISTOPAD, PROSINEC
Odpočinkové aktivity

-vyprávění o podzimních prázdninách
-povídání o vánocích, jejich tradicích a zvycích
-poslech pohádek 
-klidové, odpočinkové a seznamovací hry

 Výtvarné aktivity

-kresba na téma "co jsem dělal o prázdninách"
-vybarvování omalovánek
-malba s vánoční tématikou
-malba zimní krajiny
-skupinová práce (vánoční stromeček)

 Pracovní aktivity

-výroba sněhových vloček z papíru
-výroba papírového řetězu na vánoční stromeček
-vystřihování vánočních ozdob
-lepení vánočních ozdob na stromeček

 Sportovní aktivity

-míčové hry (fotbal, basketbal)
-individuální hry na školním hřišti
-vybíjená v tělocvičně
-drobné sportovní soutěže
-stavění sněhuláku 
 

 Rekreační aktivity

-opakování pravidel o bezpečném chování při cestě do školní jídelny a o chování ve školní jídelně
-opakování pravidel o bezpečném chování ve školní družině
-deskové a společenské hry
-individuální hry
-vycházky do okolí školy

 Hudební aktivity

-taneční soutěže
-taneční hry
-zpěv vánočních koled
-zpěv oblíbených dětských písniček

 změna programu vyhrazena