Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

Měsíční plán 6. oddělení
 
Odpočinkové aktivity
 • seznámení dětí s prostředím ŠD, školním řádem ŠD a bezpečností při aktivitách v ŠD
 • rozhovory s dětmi o zážitcích z prázdnin
 • čtení pohádek
 Výtvarné aktivity
 • rozvoj jemné motoriky a představivosti dětí
 • kreslení pastelkami zážitků z prázdnin
 • kreslení obrázků s podzimní tématikou
 • koláž "Ježek"- společná práce
 Pracovní aktivity
 • modelování ovoce a zeleniny podle předlohy
 • stavění ze stavebnic
 • výroba draka dle vlastní fantazie
 • úklid her v ŠD
 Sportovní aktivity
 • míčové hry
 • hry na hřišti
 • skákání přes švihadlo
 Rekreační aktivity
 • seznámení s okolím
 • vycházky
 • hry na zahradě školy dle vlastního výběru
 • návštěva divadla KOS
 Hudební aktivity
 • učení se písniček
 • poslech hudby
 • tanec

 změna programu vyhrazena