Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

Měsíční plán 6. oddělení
BŘEZEN, DUBEN
Odpočinkové aktivity
 • rozhovory s dětmi na téma Velikonoce, tradice, zvyky a koledy
 • relaxace při hudbě, četbě knihy
 • poslech pohádek popř. pohádka na videu
 Výtvarné aktivity
 • rozvoj jemné motoriky a fantazie dětí
 • kreslení obrázků s jarní tématikou dle vlastní fantazie
 • kreslení jarní květiny- sněženky
 • omalovánky
 Pracovní aktivity
 • březen je měsíc knihy, vyrábíme záložky do knih
 • výroba vajíček z barevných papírů- stříhání, lepení, rozvoj jemné motoriky
 • zdobíme okna jarními symboly
 • stavění ze stavebnic Lego a Seva
 • úklid her v ŠD
 Sportovní aktivity
 • pohybové a míčové hry na hřišti, v případě nepřízně počasí, hry v tělocvičně
 • soutěže v družstvech
 • pobyt venku na zahradě
 Rekreační aktivity
 • besedujeme o ochraně přírody a připomeneme si důležitost třídění odpadů
 • hádanky, kvízy a sudoku
 • sledujeme změny v přírodě
 • 20.3. kouzelník Navaro, bublinková show- vstupné 50Kč
 Hudební aktivity
 • učení se písniček
 • poslech velikonočních koled, zpěv
 • tanec

 změna programu vyhrazena