Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Měsíční plán 6. oddělení
květen, červen
Odpočinkové aktivity

- četba na pokračování: 366 pohádek
- individuální čtení dětských časopisů
- hraní různých karetních her
- povídáme si o nadcházejícím létu, letních prázdninách

 Výtvarné aktivity

- malba vodovými a temperovými barvami -  téma léto, moře, mořští a vodní živočichové
  skupinová práce
- léto - pastelky
- co budu dělat o prázdninách - vodové barvy

 Pracovní aktivity

- práce s papírem, stříhání, lepení, práce se šablonami - dárek pro maminka k svátku
- výroba vodních živočichů - práce se šablonami
- výrobky ze stavebnice Seva a Lego - dopravní prostředky
- výroba pohledu

 Sportovní aktivity

- míčové a pohybové hry na školním hřišti
- opakujeme pravidla bezpečného chování při míčových sportech, při pohybu na školním hřišti
- drobné pohybové hry ve třídě - např. " kuba řekl"

 Rekreační aktivity

- 10. 5. divadélko v ŠD - pohádka " Princezna je hloupá Madla"
- 1. 6. oslava MDD - drobné soutěže a malá odměna na školním hřišti
- vycházky v okolí školy
- skupinové hry ve třídě zaměřené na rozvoj pozornosti, postřehu, paměti apod.
- připomenutí zásad bezpečného chování během letních prázdnin

 Hudební aktivity

- zpěv a poslech písní podle přání dětí, letní písničky
- pohádky s písničkami

 změna programu vyhrazena