Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

Měsíční plán 7. oddělení
                     listopad, prosinec
Odpočinkové aktivity

- příroda se připravuje na ziní spánek-vyprávění

-vyprávění o zimních zvycích a Vánocích

-vyprávění-zimní sporty

-relaxace

-čtení pohádek

-poslechové činnosti

-čtení na pokračování

-samostatná práce s dětskými časopisy

-hra-země,město

-společenské deskové hry

 

 Výtvarné aktivity

-malba vodovými barvami-podzimní listopadová a vánoční tématika

-malba temperovými barvami-listopadová a vánoční tématika

-kresba-strom, vánoční tématika

-kresba pastelkami-zimní tématika

-malba a kresba na volné téma

-malba temperovými barvami-vánoční výzdoba třídy

 

 Pracovní aktivity

-výroba - vánoční ozdobičky z papíru

-vánoční výzdoba třídy

-koláž z barevných papírů-vánoční tématika

-modelování z modelíny-vánoční tématika

-koláž z barevných papírů-moje nejoblíbenější roční období       

-střihání, lepení, skládání

 

 Sportovní aktivity

 

-hry s míčem ve školní tělocvičně a na hřišti

-skákání přes švihadlo

-protahovací cviky

-posilovací cviky

-sportovní hry

-soutěže 

 

 Rekreační aktivity

-rozvíjení a upevňování kladného vztahu ke škole a spolužákům

-poznávací procházky v okolí školy

-individuální aktivity

-správně oblékání v zimě

 Hudební aktivity

-poslech písniček z pohádek

-vánoční koledy-zpěv, poslech

-zpívání písní, co se žáci naučili ve škole

-rytmická cvičení

-dramatizace písniček

 změna programu vyhrazena