Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

Měsíční plán 7. oddělení
                                        září,říjen                      
Odpočinkové aktivity

-seznámení s řádem školní družiny

-dodržování řádu školní družiny-beseda

-relaxace

-příroda se připravuje na podzim-vyprávění

-žák se připravuje na školu

-vyprávění podzimní aktivity

-čtení pohádek

-poslechové činnosti

-čtení na pokračování

-samostatná práce s dětskými časopisy

-společenské deskové hry

-hra-země-město

 

 Výtvarné aktivity

-malba vodovými barvami-podzimní tématika

-malba temperovými barvami-podzimní tématika

-kresba-ježek se připravuje k zimnímu spánku

-obtiskávání listu

-kresba-podzimní listí

-kresba pastelkami-podzimní tématika

-malba a kresba na volné téma

-malba temperovými barvami-podzimní výzdoba třídy

 

 Pracovní aktivity

-výroba barevného listí z papíru

-výroba barevného listí z krepového papíru

-podzimní výzdoba třídy

-koláž z barevných papírů-podzimní tématika

-modelování z modelíny-podzimní tématika-ovocná mísa

-koláž z barevných papírů-můj podzimní den

-střihání, lepení, skládání

 

 Sportovní aktivity

-pravidla bezpečnosti ve školní družině i na školním hřišti

-hry s míčem ve školní tělocvičně a na hřišti

-skákání přes švihadlo

-protahovací cviky

-posilovací cviky

-soutěže

-sportovní hry

 Rekreační aktivity

-rozvíjení a upevňování kladného vztahu ke škole a spolužákům

-poznávací procházky v okolí školy

-individuální aktivity

-19.10. představení divadélka Kos

 Hudební aktivity

-poslech písniček z pohádek

-zpívání písní, co se žáci naučili ve škole

-rytmická cvičení

-dramatizace písniček

 změna programu vyhrazena