Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

Měsíční plán 7. oddělení
                                        listopad,prosinec                    
Odpočinkové aktivity

-příroda se připravuje na zimní spánek-vyprávění

-vyprávění o zimních a vánočních zvycích

-zimní sporty-vyprávění

-relaxace

-čtení pohádek

-poslechové činnosti

-čtení na pokračování

-samostatná práce s dětskými časopisy

-společenské deskové hry

-hra-země-město

 

 Výtvarné aktivity

-malba vodovými barvami-listopadová a vánoční tématika

-malba temperovými barvami-listopadová a vánoční tématika

-kresba-vánoční tématika

-obtiskávání listu

-kresba-podzimní listí

-kresba pastelkami-zimní tématika

-malba a kresba na volné téma

-malba temperovými barvami-podzimní a zimní výzdoba třídy

 

 Pracovní aktivity

-výroba vánočních ozdobiček z papíru

-vánoční výzdoba třídy

-koláž z barevných papírů-vánoční tématika

-modelování z modelíny-vánoční tématika

-koláž z barevných papírů-moje Vánoce

-střihání, lepení, skládání

 

 Sportovní aktivity

-pravidla bezpečnosti ve školní družině i na školním hřišti

-hry s míčem ve školní tělocvičně a na hřišti

-skákání přes švihadlo

-protahovací cviky

-posilovací cviky

 

-soutěže

-sportovní hry

 Rekreační aktivity

-rozvíjení a upevňování kladného vztahu ke škole a spolužákům

-poznávací procházky v okolí školy

-individuální aktivity

- 8.11.17 - 13:30 - 14:40 zážitkový program - koza domácí - vstupné 50,- 
- 12.12.17 - 13:30- 14:40 představení plné kouzel - Vánoční magická iluze - vstupné 50,- 
- vánoční besídka s diskotékou  

 Hudební aktivity

-poslech písniček z pohádek

-poslech vánočních koled a písní

-zpěv vánočních koled a písní

-zpívání písní, co se žáci naučili ve škole

-rytmická cvičení

-dramatizace písniček

 změna programu vyhrazena