Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

Měsíční plán 7. oddělení
                                                              květen,červen
Odpočinkové aktivity

-relaxace na koberci

-vyprávění o mamince-svátek matek

-čtení pohádek

-poslechové činnosti

-čtení na pokračování

-samostatná práce s dětskými časopisy

-beseda o bezpečném chování při sportech

-společenské deskové hry

-hra-země-město

 

 Výtvarné aktivity

 

-malba vodovými barvami-letní tématika

-malba temperovými barvami- letní tématika

- kresba-letní sporty

-kresba-ptáčci

- kresba pastelkami-letní tématika

-kresba-můj nejlepší kamarád/kamarádka

-malba a kresba na volné téma

-malba a kresba-přáníčko ke dni matek

-malba temperovými barvami-letní tématika-výzdoba třídy

 

 

 Pracovní aktivity

-výroba přáníček ke dni matek

-výroba květin z papíru, letní výzdoba třídy

- koláž z barevných papírů-letní tématika

-modelování z modelíny-letní tématika

-koláž z barevných papírů-moje nejoblíbenější roční období

-střihání,lepení, skládání

 

 Sportovní aktivity

-hry s míčem na školním hřišti

-skákání přes švihadlo

-protahovací cviky

-posilovací cviky

-soutěže

- 1.6.17 oslava MDD - sportovní odpoledne

-sportovní hry

 Rekreační aktivity

-rozvíjení a upevňování kladného vztahu ke škole a spolužákům

- 10.5.17 představení divadélka Kos pohádka Princezna je hloupá Madla /vstupné 45,- za dítě/ 

-poznávací procházky v okolí školy

-individuální aktivity

-správné oblékání na jaře

 Hudební aktivity

-poslech písniček z pohádek

-zpívání písní,co se žáci naučili ve škole

-rytmická cvičení

-dramatizace písniček

 změna programu vyhrazena