Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

Měsíční plán 7. oddělení
                        březen,duben      
Odpočinkové aktivity

 

-relaxace

-vyprávění-jaro

-vyprávění -velikonoční svátky

-čtení pohádek

-poslechové činnosti

-čtení na pokračování

-samostatná práce s dětskými časopisy

-beseda o bezpečném chování při sportech

-společenské deskové hry

-hra-země-město

 

 Výtvarné aktivity

-malba vodovými barvami-velikonoční a jarní tématika

-malba temperovými barvami-velikonoční a jarní tématiky

-kresba-sporty na jaře

-kresba-ptáčči

-kresba pastelkami-jarní tématiky

-malba a kresba na volné téma

-malba temperovými barvami- jarní výzdoba třídy

 

 Pracovní aktivity

-výroba-velikonoční vajíčka

-výroba kuřátek z papíru, jarní výzdoba třídy

-koláž z barevných papírů-velikonoční tématika

-modelování z modelíny-jarní a velikonoční tématika

-koláž z barevných papírů-můj kamarád

-střihání, lepení, skládání

 

 Sportovní aktivity

 

-hry s míčem ve školní tělocvičně a na hřišti

-skákání přes švihadlo

-protahovací cviky

-posilovací cviky

-sportovní hry

-soutěže v tělocvičně

 

 

 Rekreační aktivity

-rozvíjení a upevňování kladného vztahu ke škole a spolužákům

-poznávací procházky v okolí školy

-individuální aktivity

 

-správně oblékání na jaře

 Hudební aktivity

-poslech písniček z pohádek

-zpívání písní, co se žáci naučili ve škole

-rytmická cvičení

-dramatizace písniček

 změna programu vyhrazena