Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

Měsíční plán 7. oddělení
                                        leden,únor           
Odpočinkové aktivity

 

-relaxace

-zimní sporty-vyprávění

-čtení pohádek

-poslechové činnosti

-čtení na pokračování

-samostatná práce s dětskými časopisy

-společenské deskové hry

-hra-země-město

 

 Výtvarné aktivity

-malba vodovými barvami-zimní tématika

-malba temperovými barvami-zimní tématika

-kresba-sporty v zimě

-kresba-lyžařské závody

-kresba pastelkami-zimní tématika

-malba a kresba na volné téma

-malba temperovými barvami- zimní výzdoba třídy

 

 Pracovní aktivity

-výroba vloček z papíru

-zimní výzdoba třídy

-koláž z barevných papírů-zimní tématika

-modelování z modelíny-zimní tématika

-koláž z barevných papírů-můj nejoblíbenější zimní sport

-střihání, lepení, skládání

 

 Sportovní aktivity

 

-hry s míčem ve školní tělocvičně a na hřišti

-skákání přes švihadlo

-protahovací cviky

-posilovací cviky

-sportovní hry

-soutěže v tělocvičně

 

 

 Rekreační aktivity

-rozvíjení a upevňování kladného vztahu ke škole a spolužákům

-poznávací procházky v okolí školy

-individuální aktivity

 

-správně oblékání v zimě

 Hudební aktivity

-poslech písniček z pohádek

-zpívání písní, co se žáci naučili ve škole

-rytmická cvičení

-dramatizace písniček

 změna programu vyhrazena