Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

 

Měsíční plán 7. oddělení
          březen, duben
Odpočinkové aktivity

 

-vyprávění-jaro, velikonoční svátky

-relaxace

-čtení pohádek

-poslechové činnosti

-čtení na pokračování

-samostatná práce s dětskými časopisy

-hra-země,město

-společenské deskové hry

-beseda o bezpečném chování při sportech

 

 Výtvarné aktivity

-malba vodovými barvami-jarní, velikonoční tématika

-malba temperovými barvami-jarní, velikonoční tématika

-kresba-ptáčči

-kresba pastelkami-jarní, velikonoční tématika

-malba a kresba na volné téma

-malba temperovými barvami-jarní výzdoba třídy

 

 Pracovní aktivity

-výroba - velikonoční vajíčka z papíru

-jarní výzdoba třídy

-koláž z barevných papírů-jarní tématika, moje Velikonoce

-modelování z modelíny-velikonoční tématika

-koláž z barevných papírů-volné téma                                          

-střihání, lepení, skládání

-jarní sporty-kresba,malba

 Sportovní aktivity

 

-hry s míčem ve školní tělocvičně a na hřišti

-skákání přes švihadlo

-protahovací cviky

-posilovací cviky

-sportovní hry

-soutěže 

 

 Rekreační aktivity

-rozvíjení a upevňování kladného vztahu ke škole a spolužákům

-poznávací procházky v okolí školy

-individuální aktivity

- 20.3.19 vítání jara s kouzelníkem Navaro - vstupné 50,-  

 Hudební aktivity

-poslech písniček z pohádek

-vánoční koledy-zpěv, poslech

-zpívání písní, co se žáci naučili ve škole

-rytmická cvičení

-dramatizace písniček

 změna programu vyhrazena