Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
M ě í č n í  p l á 8.   d d ě l e n í

ZÁŘÍ - ŘÍJEN

Seznámení s kolektivem a prostředím ŠD, tvorba pravidel našeho oddělení

Podpora přátelského navazování nových vztahů, nácvik vlastní sebeprezentace

Podpora kamarádství a pozitivních vztahů v rámci skupiny

Svět kolem nás

Odpočinkové aktivity
 • Volné rozhovory s dětmi na aktuální témata
 • Poslech relaxační hudby
 • Četba dětských knih a časopisů
 • Poslech audio pohádek
 • Malování podle hudby
 • Seznamovací hry
  Rekreační  aktivity 
 • Vycházky po okolí školy
 • Vycházky s námětovými hrami v přírodě
 • Pobyt na školním hřišti, příp. hřišti v okolí školy
 • Stolní a společenské hry
 • Práce se stavebnicemi, konstruktivní činnost
 • Soutěž o nejzajímavější prostorovou stavbu ze stavebnice
 • Modelování z domácí modelíny
  Výtvarné  aktivity
 • Kresba a malba na volné téma
 • Kresba na téma "Moje vizitka - Kdo jsem a co mám rád/a"
 • Skupinová malba "Kamarádství"
 • Vybarvování omalovánek
 • Netradiční technika v malbě - malování pěnou
 • Malířská soutěž na zadané téma
 Sportovní aktivity
 • Kolektivní pohybové hry
 • Míčové hry
 • Hry se švihadlem
 • Skákání přes gumu
 • 26.9.2018 Návštěva DDH 13.15 - 14.30 hodin
 Pracovní aktivity
 • Skládání origami
 • Vyrábění z přírodnin
 • Vystřihování podzimních motivů
 • Tvorba výzdoby na okna - mozaika
 • Sepsání pravidel ve skupině
 Hudební aktivity
 • Poslech dětských písniček
 • Tancování na hudbu
 • Hra na klávesy
 • Hudební kvízy
 Příprava na vyučování
 • Seznámení dětí s režimem dne ve ŠD, s řádem ŠD
 • Poučení o bezpečném chování při pobytu ve ŠD, pohybu v prostorách školy, přesunu do jídelny a jiných částí školy, při cestě a pobytu na hřišti
 • Didaktické hry (Čtu slova, Hádej kdo, Bingo, hlavolamy, hádanky, křížovky...)
Sebeobslužné aktivity
 • Upevňování zásad vhodného společenského chování
 • Upevňování vztahu k udržování pořádku a návyků osobní hygieny
Společná povídání na téma
 • "Co jsou pravidla a k čemu nám slouží"
 • "Jak se lidé seznamují"
 • "Jak být dobrým kamarádem"
 • + další rozhovory dle potřeb skupiny

 změna programu vyhrazena