Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
-Měsíční plán 8. oddělení
květen - červen 2017
Odpočinkové aktivity

- vyprávění o mamince - svátek matek

- relaxace po obědě - odpočinek na polštářcích

- četba pohádek z knih donesených dětmi  - povídání o tom, co jsme si četli, prohlížení ilustrací

- klidové hry

- společný úklid - všichni musíme pomáhat

- zásady správného stolování - ochutnáme, než odnášíme plné talíře

- beseda - státní svátky 1.5. a 8.5.

- beseda - kam pojedu o prázdninách

- beseda - bezpečné chování o prázdninách ( koupání, turistika, kolo, kolečkové brusle)

 Výtvarné aktivity 

- výroba přáníček pro maminky ke svátku matek (papírová koláž)

- malba prstovými barvami - otisk ruky - slepice s kuřátky

- společný projekt - ,,Fandíme Belgii" - společná práce - výroba bonboniery" - belgické pralinky z víček od pet lahví

- jarní výzdoba oken - větve s jarními květy - společná práce dětí při výrobě větví, individuální práce při výrobě květů

- kresba - divadelní představení - opakování, co jsme viděli, smysl pro detail

 Pracovní aktivity

- stříhání, vystřihování, vybarvování, lepení, skládání papíru

- práce s raznicemi, krepovým papírem, barevnými papíry, roličkami od toaletního papíru, vyfouknutými vajíčky, molitanem

- navlékání korálků, mozaiky ( rozvoj jemné motoriky )

- hry se stavebnicemi

 Sportovní aktivity

- oslava MDD na školním hřišti - sportovní stanoviště s plněním úkolů, závody - 1.6.

- pohybové hry na školním hřišti - skok do dálky, míčové hry ( Na jelena)

- pobyt na hřišti pro děti v okolí školy - nácvik šplhu, bezpečné spouštění z výšky

- vycházky do okolí školy

- individuání aktivity

 Rekreační aktivity

- divadelní představení ( divadlo KOS - ,,Princezna je hloupá Madla" - 10.5.2017/45,- Kč )

- vést ke kladnému vztahu vůči škole a kamarádům

- upevňovat hygienické návyky

- správné stolování, užívání vidličky i nože

- pravidla zdvořilého chování, ohleduplnost k ostatním kamarádům

- podpora vzájemného přátelského chování

- dobře se vyjadřovat, požádat, poděkovat ( smysl kouzelných slovíček )

- komunitní kruh

- situační a společenské hry

- upevňování návyku chodit ve dvojicích, přes přechod, ve skupině, dodržování dopravních pravidel

 Hudební aktivity

- hudebně vytleskávací hra - zvířata

- písničky Svěráka a Uhlíře - poslech a zpěv

- společný zpěv písniček s jarní tematikou

- tanec na koberci

- hry za podpory hudby ( Na sochy )

 

 změna programu vyhrazena