Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
M ě í č n í  p l á 8.   d d ě l e n í

LISTOPAD - PROSINEC

Podpora kamarádství a pozitivních vztahů v rámci skupiny

Nácvik citlivé komunikace s vrstevníky

Nácvik kladného sebehodnocení

​Význam tradic v našem životě

Svět kolem nás

Odpočinkové aktivity
 • Rozhovory s dětmi na aktuální témata
 • Klidové hry
 • Malování při hudbě, volná kresba
 • Četba dětských knih a časopisů
 • Poslech relaxační hudby
 • Poslech audio pohádek 
  Rekreační  aktivity 
 • Vycházky do okolí školy
 • Venkovní hry s pravidly
 • Pobyt na školním hřišti, příp. hřišti v okolí školy
 • Stolní a společenské hry dle výběru dětí
 • Práce se stavebnicemi, konstruktivní činnost
 • Spontánní hry
 • Stavění staveb ze sněhu, procházka zimní krajinou
  Výtvarné  aktivity
 • Kresba a malba na volné téma
 • Skupinová malba "Roční období"
 • Kresba na téma "Moje přání"
 • Vybarvování tématických omalovánek
 • Inkoustová technika
 • Hry s barvami - zapouštění, obtiskávání,...
 • Barvení ozdob vyrobených z modelovací hmoty
 • Kolektivní pohybové hry
 • Míčové hry
 • Hry se švihadlem
 • Skákání přes gumu
 • Soutěž v kuželkách
 • Cvičení s obručemi
 Pracovní aktivity
 • Výroba strašidel a masek
 • Příprava vánoční výzdoby (řetězy, hvězdy,...)
 • Vystřihování zimních motivů
 • Výroba origami vánočních přání a krabiček
 • Výroba symbolických dárků a ozdob
 • Výroba ozdob ze samotvrdnoucí modelovací hmoty
 Hudební aktivity
 • Poslech dětských písniček
 • Tancování na hudbu
 • Hra na klávesy
 • Zpěv oblíbených písní, vánočních koled
 • Hudební kvízy
 Příprava na vyučování
 • Upevňování získaných poznatků formou her
 • Didaktické hry (Čtu slova, Bingo, hlavolamy, hádanky, křížovky,...)
Sebeobslužné aktivity
 • Upevňování zásad vhodného společenského chování
 • Upevňování vztahu k udržování pořádku a návyků osobní hygieny
 • Posilování fair play 
Společná povídání na téma
 • "Halloween, Dušičky"
 • "Změny v krajině"
 • "Sportovní chování v duchu fair play"
 • "Vánoční tradice a zvyky"
 • + další rozhovory dle potřeb skupiny

 změna programu vyhrazena