Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
M ě í č n í  p l á 8.   d d ě l e n í

LEDEN - ÚNOR

Podpora kamarádství a pozitivních vztahů v rámci skupiny

Nácvik naslouchání 

Nácvik spolupráce při řešení úkolů

Podpora v samostatném rozhodování

Podpora citlivé komunikace s vrstevníky

Svět kolem nás

Odpočinkové aktivity
 • Rozhovory s dětmi na aktuální témata
 • Klidové hry
 • Malování při hudbě, volná kresba
 • Četba knihy na pokračování 
 • Poslech relaxační hudby
  Rekreační  aktivity 
 • Vycházky do okolí školy
 • Venkovní skupinové hry s pravidly
 • Pobyt na školním hřišti, příp. hřišti v okolí školy
 • Stolní a společenské hry dle výběru dětí
 • Práce se stavebnicemi, konstruktivní činnost
 • Spontánní hry
 • Stavění staveb ze sněhu, pozorování změn v krajině
  Výtvarné  aktivity
 • Individuální kresba a malba na volné téma
 • Skupinový projekt - výzdoba třídy 
 • Vybarvování omalovánek
Sportovní aktivity
 • Kolektivní pohybové hry
 • Míčové hry
 • Skákání přes gumu
 • Cvičení s obručí
 • Cvičení v rámci projektu "Sportuj ve škole" (úterý 14.00-14.40)
 • 14.1. Bowling 13.30 - 14.45
 Pracovní aktivity
 • Družinový projekt - výzdoba třídy
 • Výroba valentýnských přáníček
 Hudební aktivity
 • Poslech dětských písniček
 • Hudebně pohybové hry
 • Hra na klávesy
 • Karaoke
 • Hudební kvízy
 Příprava na vyučování
 • Upevňování získaných poznatků formou her
 • Didaktické hry (Čtu slova, Bingo, hlavolamy, hádanky, křížovky,...)
Sebeobslužné aktivity
 • Upevňování zásad vhodného společenského chování
 • Upevňování vztahu k udržování pořádku a návyků osobní hygieny
 • Posilování vztahu k dodržování pravidel
Společná povídání na téma
 • Zimní krajina a oblíbené zimní sporty
 • Družinový projekt "Naše oddělení bude světem...?" - povídání o nápadech a přáních dětí na výzdobu třídy, podpora v samostatném rozhodování, naslouchání a vyjednávání s druhými poctivým způsobem
 • + další rozhovory dle potřeb skupiny

 změna programu vyhrazena