Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Práce s předškoláky aneb „AŤ TO LÉPE UTÍKÁ“

Ke znakům předškolního dozrávání patří mechanické zapamatování říkanek, básniček a písniček.
Nenutit, děti se samy chtějí učit - zvídavost je znakem školní zralosti!

Jak děti zabavit a zároveň je připravovat na školu?

Zrakové vnímání

 • rozlišování předmětů
 • vyhledávání dvou stejných předmětů (např. kostky mezi kuličkami)
 • najít, co do skupiny nepatří podle barev, velikosti atd.
 • vyhledání rozdílů ve zdánlivě stejných obrázcích
 • vyhledávání stejných obrazců z několika podobných
 • odlišení rozdílného obrazce z řady stejných
Prostorová orientace
 • vyhledávání ukrytých věcí na obrázku
 • vyhledávání věcí s pojmy dole-nahoře, vzadu-vpředu-uprostřed
 • obrázkové bludiště
Pravolevá orientace
 • určování věcí s pojmy vpravo-vlevo na obrázku, hračce i věcí kolem sebe
Zraková analýza
 • skládání a rozkládání obrázků, pohlednic, fotek, z rozstříhaných částí
 • puzzle
 • mozaiky
Sluchové vnímání
 • Kimova hra: zavázané oči, poznat zvuk sirek, peněz, klíčů aj.
 • poznat přírodní zvuky
 • napodobení rytmu vytleskáním říkadel, básniček
Sluchová orientace
 • hledání schovaného budíku podle zvuku
 • hry na slepou bábu
Sluchová analýza
 • kterou hláskou začíná a končí slovo, co slyší na konci
 • slovní fotbal na hlásky
 • vymýšlení slov na nějakou hlásku nebo příběhů
 • vyhledávání předmětů na určitou hlásku či slabiku v místnosti
Početní představy
 • naučit formou her čísla tramvají, čísla ulic, domino, člověče, nezlob se 
Paměť
 • učit se básničky, písničky, hrát pexeso
Vadné držení tužky
 • náprava nejlépe kreslením, uvolňovat ruku na velkém papíře, rozcvičovat ruce (kroužit…)
 • vybarvovat plochy, bez přetahování, nedotažení i odbytí jen vyčmáráním
 • střídat různé psací materiály
 • na velkém papíře uvolňovat ruku od ramene přes předloktí až po zápěstí
 • kreslit pohádky, příběhy apod.

Před psaním rozcvičit ruce - kroužit zápěstím volným, pěstičkami, protřepat ruce, prstíky jeden po druhém, do špetky palec k ukazováku, palec k prostředníku, palec k prsteníku atd. a zpět. Pozor na to, aby obrázek měl správné proporce, velikost a detaily. Postava musí mít oči, uši, 5 prstů, krk, ramena a zbytek těla.