Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Průvodce k přijímacím zkouškám na střední školy a konzervatoře
ve školním roce 2018/2019 pro školní rok
2019/2020

________________________________________________________________________________

Přihlášky na střední školy

Přihlášky dostanou děti ve škole! Prosím nenoste vlastní. Na lístečku prosím odevzdejte pouze jméno a příjmení žáka, třídu a vybrané školy a obory. Žáci následně obdrží předtištěnou přihlášku, kterou odnesou domů ke kontrole a podpisu zákonným zástupcům. Poté ji zpět přinesou k potvrzení a zaevidování. 

Po zaevidování ji obdrží proti podpisu zpět spolu se Zápisovým lístkem. Zákonní zástupci poté podávají řádně vyplněnou přihlášku na střední školu!

______________________________________________________________________________________________________

Přijímacím řízení ve školním roce 2018/2019 

I v letošním roce jsou zavedeny jednotné zkoušky - JZ (konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ) v oborech s maturitní zkouškou (dále jen „JZ“) podle § 60 odst. 5 školského zákona (s výjimkou oborů zkráceného studia podle § 60 odst. 6 školského zákona a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“ § 62 odst. 4 školského zákona) v 1. kole přijímacího řízení.

Při JZ v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání se prokazují znalosti z obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání úměrného době vzdělávání, v ostatních oborech vzdělání (dále jen „čtyřletých oborech vzdělání“) se prokazují znalosti z jeho celého obsahu.

Podání 2 přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení . V 1. kole přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou (uplatněné do 30. listopadu) a až 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky (uplatněné do 1. března) podle § 60a odst. 4 a § 62 odst. 7 školského zákona. S podáním 2 přihlášek v 1. kole přijímacího řízení souvisí zapsání škol a oborů vzdělání, případně zaměření podle školního vzdělávacího programu, v obou přihláškách ve stejném pořadí. Toto pořadí přitom určuje, ve kterém termínu bude konat JZ uchazeč, který se hlásí na obory středního vzdělání s MZ, kde se koná JZ (dále jen „obor s MZ“). JZ se zajišťuje v oborech vzdělání s MZ a uchazeč ji v nich může konat dvakrát (§ 60c odst. 1 školského zákona).

V dalších kolech přijímacího řízení není i nadále uchazeč omezen v počtu přihlášek, které podá. Přitom v každé přihlášce uvádí jen jednu školu (obor vzdělání, případně zaměření podle školního vzdělávacího programu).

Bližší informace: http://www.msmt.cz/file/43464/

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Termín

Aktivita

do 30. září 2018

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2018

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2018

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2019

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2019

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2019

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2019

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2019

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2019

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2019

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

 do 15. března 2019

Obdrží žák zápisový lístek.

12. dubna 2019

Jednotná zkouška - 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

16. dubna 2019

Jednotná zkouška - 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

15. dubna 2019

Jednotná zkouška - 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

17. dubna 2019

Jednotná zkouška - 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

13. května 2019

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

14. května 2019

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.