Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Vážení rodiče a přátelé ZŠ Novoborská,

přinášíme Vám základní informace o existenci a fungování Rady rodičů při ZŠ Novoborská:

Rada rodičů při ZŠ Novoborská je spolkem, jehož cílem je spolupráce rodičů a příznivců této ZŠ při výchovném procesu, zaměřeném na kvalitní přípravu žáků pro jejich budoucí profesi i mravní výchovu v duchu demokracie a společenské tolerance. Snažení RR má zejména spočívat ve vytváření lepších podmínek pro školní i mimoškolní činnost žáků a zajištění spolupráce pedagogů a rodičů. Rada rodičů také spravuje Fond SRPŠ, do kterého na začátku školního roku dobrovolně přispívají rodiny žáků. Z fondu pak RR přispívá škole na ceny v různých soutěžích, na mikulášské dárky, oslavu Dne dětí, slavnostní zakončení školního roku v Ládví, pomůcky do tělocvičny, družiny, VČA a podobně. O celkové vybrané sumě a schválených příspěvcích škole uveřejňujeme informaci v zápisech z jednotlivých schůzek RR.

Rada rodičů je tu pro žáky a jejich rodiče. S jakýmkoliv dotazem, podnětem i problémem se, prosím, na nás obracejte nejlépe e-mailem na adresu  lenka.baskova@seznam.cz  nebo  pavlina.selova@gmail.com

Všechny podstatné informace a zápisy ze setkání Rady rodičů budeme s laskavým souhlasem paní ředitelky uveřejňovat na těchto webových stránkách.

Dobrovolný příspěvek do fondu RR je i nadále 250,- Kč. Příspěvky v jednotlivých třídách vyberou zástupci rodičů a vloží na účet RR

č. 000000-0248561389/0800. Informaci o vložení částky, prosím, pošlete e-mailem na  marketa.luskova@gmail.com  a v kopii na  lenka.baskova@seznam.cz . Děkujeme všem rodičům za jejich příspěvky a zástupcům tříd za výběr příspěvků a jejich zaslání na účet RR.

za Radu rodičů 

Mgr. Lenka Bašková