Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Vážení rodiče a přátelé ZŠ Novoborská,

 
Rada rodičů ZŠ Novoborská 371, Praha 9, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická, nezisková organizace rodičů a zákonných zástupců dětí, založená za účelem naplňování společného zájmu a poslání, kterým je účinná a dobrovolná pomoc Základní škole se sídlem Novoborská 371, Praha 9, IČ 61381276 (dále jen „škola“) a žákům této školy, podpora jejich správného vzdělávání, výchovy a všestranného rozvoje, koordinace a sjednocování výchovného působení rodičů, školy a dalších výchovných institucí na děti a mládež.
Hlavní činnost spolku směřuje k realizaci společných zájmů a naplňování jejího účelua poslání, a to zejména prostřednictvím:
 
1. rozvojem všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a pedagogy školy,
 
2. předkládání námětů, doporučení, připomínek a stížností rodičů vedení školy a součinnost při jejich vyřizování a podněty při tvorbě školního vzdělávacího programu školy,
 
3. materiální a finanční pomoci škole při plnění jejího poslání, a to v rámci možnosti spolku, a přednostně ve formě finančních příspěvků ve prospěch školy,
 
4. spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními školami a dalšími státními i nestátními organizacemi a institucemi.
 
Výbor Rady rodičů od 28.11.2017:
předseda – Ivana Balatá – ivana.balata@seznam.cz
místopředseda – Eva Pflegerová – eva.pflegerova@seznam.cz
pokladník – Veronika Ledvinová – wereunike@gmail.com
 
Rada rodičů se obvykle schází před třídními schůzkami. Každou třídu ZŠ zastupuje v Radě rodičů 1 člen z řad rodičů žáků dané třídy.
Všechny podstatné informace a zápisy ze setkání Rady rodičů budeme s laskavým souhlasem paní ředitelky uveřejňovat na těchto webových stránkách.
Rada rodičů spravuje příspěvky od rodičů (dříve Fond SRPŠ), na začátku školního roku dobrovolně přispívají rodiny žáků – členové Rady rodičů příspěvky vybírají na třídních schůzkách.
Dobrovolný příspěvek do Rady rodičů byl do roku 2016/2017 250Kč/rodinu.
V roce 2017/2018 se příspěvek do Rady rodičů nevybírá.
Rada rodičů přispívá škole na ceny v různých soutěžích, na mikulášské dárky, oslavu Dne dětí, slavnostní zakončení školního roku v Ládví, pomůcky do tělocvičny, družiny, VČA a podobně, dle žádostí ZŠ a schválení Radou rodičů.
Informace o celkové vybrané částce a schválených příspěvcích škole jsou uveřejněny v zápisech z jednotlivých schůzí Rady rodičů.
 
Bankovní účet Rady rodičů - 248561389/0800.
Informaci o vložení částky, prosím, pošlete e-mailem na  wereunike@gmail.com  a v kopii na  ivana.balata@seznam.cz a eva.pflegerova@seznam.cz . Děkujeme všem rodičům za jejich příspěvky a zástupcům tříd za výběr příspěvků a jejich zaslání na účet Rady rodičů.
 
Rada rodičů je tu pro žáky a jejich rodiče. S jakýmkoliv dotazem, podnětem i problémem se, prosím, na nás obracejte e-mailem.
za Radu rodičů 
 
Ivana Balatá, Eva PFlegerová, Veronika Ledvinová