Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Zápis

z Rady rodičů ze dne 8.4. 2014

Přítomní: vedení školy paní ředitelka V. Lodrová, paní zástupkyně J. Štechová
            zástupci rodičů dle prezenční listiny

Program:

1. Informace paní ředitelky:

 • Zateplení školy zatím úspěšně pokračuje
 • Dokončuje se rekonstrukce družiny – střecha a zádveří, 2. A 3 etapa rekonstrukce (stoupačky) je plánována v létě
 • Letos je také plánována oprava dlažby před školou
 • Bude nutné jisté přeorganizování tříd – v novém školním roce bude ještě více prvňáků, pravděpodobně 6 tříd
 • Výsledky hospodaření školy a rozpočet na rok 2014 bude předložen ke schválení Školské radě
 • V posledním období škola zaznamenala velké úspěchy díky výsledkům žáků v matematické olympiádě a dalších vědomostních soutěží – informace jsou na webových stránkách školy
 • ZŠ úspěšně spolupracuje s městskou policií a je hodnocena jako bezpečná a bezproblémová škola
 • Správu hřiště převzala městská část, organizace přístupu na hřiště již není v kompetenci školy, vstup na hřiště a provoz hřiště bude zajišťovat správce hřiště
 • Předloženy finanční požadavky školy.

-      40 000,- Kč na zabezpečení slavnosti v Ládví, včetně kostýmů pro vystupující

-      2 000,- Kč na oslavu Dne dětí ve školní družině

-      6 000,- Kč na nákup knih do šk. knihovny

-      3 600,- Kč na nákup cen pro vítěze v soutěži kniha mého srdce

 2. Projednáno Radou rodičů:

 • Schváleny všechny finanční požadavky školy
 • Schválen příspěvek na rozloučení se školou pro deváté ročníky ve výši 5 000,- Kč
 • Informace o aktuálním stavu financí SRPŠ – na nákup vybavení družiny bylo věnováno 58 900,- Kč, stav nevyúčtované hotovosti u paní hospodářky je 44 203,- Kč, na účtu je k 31.3. 2014 129 784,08 Kč. Podrobné informace o stavu financí má paní Markéta Lusková.
 • Rozhodnuto, že příspěvky SRPŠ budou zástupci rodičů vkládat na účet č. 000000-0248561389/0800
 • Návrhy, které budou předloženy vedení školy:

-      Možnost platit poplatky za družinu a volnočasové aktivity převodem na účet (stejně jako platby obědů)

-      Návrh na postupnou elektronizaci učebnic, aby děti nenosily přetížené školní tašky

-      Připomínky ke kvalitě jídla ve školní družině a chování personálu

 • Další schůzka RR je plánována na začátek nového školního roku – před třídními schůzkami – bude upřesněno.

  

Zapsala: Iveta Kameníková