Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Zápis

z Rady rodičů ze dne 4. 6. 2013

 

Přítomní: paní zástupkyně Štechová

                 zástupci rodičů dle prezenční listiny

 

Program:

1.
Zpráva paní pokladní Luskové o stavu na účtu, přednesená paní Kameníkovou, paní Lusková se nemohla zúčastnit, řešila popovodňové problémy. V současné chvíli je na účtu 245 341,32 Kč, další nevyúčtovaná hotovost 29 411,- Kč je u paní hospodářky.

2.
Paní zástupkyně přednesla žádost školy o finanční podporu – 37 000,- Kč na školní slavnost na závěr školního roku v Ládví a finanční podporu na zařízení školní družiny po rekonstrukci ve výši, kterou RR bude schopná uvolnit

3. Hlasováním bylo schváleno uvolnění 37 000,- Kč na školní slavnost a 150 000,- Kč na vybavení školní družiny.

4. Rodiče vyjádřili nespokojenost s letošním řešením úpravy vyučování v době kolem květnových svátků, pro příště by uvítali lepší komunikaci mezi vedením školy a rodiči

5. Informace pí zástupkyně Štechové:

  • celostátní testování žáků pátých a devátých ročníků i testování žáků sedmých ročníků z anglického jazyka v rámci Prahy 9 dopadlo velmi úspěšně
  • probíhají školy v přírodě
  • žáci školy úspěšně reprezentovali v olympiádách, matematické soutěži
  • byl připraven adaptační kurz pro prvňáky
  • ve spolupráci s Policií proběhly v mnoha třídách prevence kriminality
  • připravují se obhajoby závěrečných prací deváťáků a slavnost v Ládví, kde budou oceněni nejlepší žáci
  • rekonstrukce družiny bude probíhat ve dvou etapách, 1. etapa už začala a její hlavní část proběhne o prázdninách – budou kompletně rekonstruovány vnitřní prostory – elektrické rozvody, zvonky, toalety, podlahy, výměna oken a dveří, obložení sádrokartonovývm obkladem, ve 2. etapě bude rekonstruován spojovací tunel, tělocvična, atrium

 

Zapsala: Iveta Kameníková