Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Zápis

z Rady rodičů ze dne 11.9.2012

 

Přítomní: paní ředitelka Mgr. Věra Lodrová

                  paní zástupkyně ředitelky Mgr. Jaroslava Štechová

                  školní psycholožka MUDr. Ivana Slavíková

                  zástupci rodičů dle prezenční listiny

 

Program:

 • Informace paní ředitelky:
 1. Od nového školního roku se zvýšil počet tříd na 25 + 3 přípravné třídy, škola má od 1/9/2012 5 nových učitelů
 1. Byly vybudovány nové třídy včetně nového vybavení.
 1. Po dlouhých jednáních vedení školy s městskou částí nakonec nebyla z finančních důvodů městskou radou schválena nová stavba družiny a to jak původně plánovaná zděná třípatrová budova (rozpočet cca 50 mil. Kč), tak ani budova mobilní. Městská rada nakonec schválila pouze úplnou revitalizaci stávající budovy školní družiny (celkové náklady 4,5 mil Kč). Tato rekonstrukce bude prováděna ve spolupráci s menšími dodavateli, s některými má již škola dobré zkušenosti. Celková rekonstrukce proběhne v době letních prázdnin 2013.
 1. Z důvodu kapacity ŠD budou některé třídy v rámci školní družiny ve třídách hlavní budovy. Rodiče dětí, kteří budou mít děti v hlavní budově, budou muset dodržovat výdej dětí v intervalech 13.50-14.00 hodin, 14.50-15.00 hodin. Po 16. hodině budou děti převedeny do budovy ŠD. Rodiče dětí ve třídách, kterých se toto opatření týká, dostali tuto informaci v rámci třídní schůzky přímo od paní ředitelky.
 1. Ceny obědů byly zvýšeny o 2 Kč, paní hospodářka prosí o včasné zaplacení obědů vč. uvedení správného VS.  Ke zvýšení cen obědů přistoupila naše škola až jako jedna z posledních na Praze 9, bylo však již nevyhnutelné. V této souvislosti se hledá plátce pod jménem Petra Rybářová, platby chodí na účet školy, není však možno je identifikovat. Pokud ji tedy někdo zná, ať se neprodleně obrátí na paní hospodářku.
 1. Díky legislativní úpravě již nemusí být hodinová pauza mezi 5. a 6. vyučovací hodinou, tím 4. a 5. třídy můžou končit vyučování dříve. 7.a 8. třídy budou mít přestávku před odpoledním vyučováním jen 30 minut, čímž se také zkrátí doba vyučování a děti mohou jít dříve domů.
 1. Nižší ročníky budou i nadále mít 1 hodinu angličtiny týdně s rodilou mluvčí.
 1. Finanční požadavky na RR pro letošní rok jsou snížené na minimum vzhledem k tomu, že příští rok budou požadavky vyšší z důvodu plánované rekonstrukce družiny.

 

RR schválila jednohlasně požadavky školy:

ŠD – mobil, soutěže, karneval…20 tisíc Kč

Soutěž Kniha mého srdce 2 tis.Kč

Akce Mikuláš 3 tis.Kč.

 

 1. Škola v přírodě by měla proběhnout v případě zájmu na přelomu května-června, pro první stupeň je nabídka jet do Hrachova.

 

 • Informace školní psycholožky
 1. Po seznámení s učiteli jednotlivých tříd hodnotí velmi pozitivně přístup učitelů k žákům na naší škole.
 2. Kontakt je uveden na webových stránkách, v případě zájmu je lepší se objednat předem – telefonem, mailem.

 

Další setkání rady rodičů se plánuje v průběhu ledna 2013 – bude upřesněno.

 

Zapsala: Markéta Lusková