Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Zápis z Rady rodičů konané dne 16. září 2014

 

Přítomni: zástupci rodičů jednotlivých tříd dle prezenční listiny

Program:

1. Stav financí:

K 31. 8. 2014 je aktuální stav účtu Rady rodičů Kč 146.000,-. Ze strany paní hospodářky zůstává nevyúčtována hotovost ve výši Kč 7.000,-.

Požadavek školy na 1. pololetí je pouze příspěvek ve výši Kč 1.900,- na úhradu odměn pro děti v soutěži Kniha mého života.  V této věci bylo hlasováno a poskytnutí příspěvku bylo jednomyslně všemi přítomnými zástupci rodičů schváleno.

Výše příspěvku SRPŠ pro školní rok 2014/2015 se nemění. Částka Kč 250,- je vybírána

tzv. za rodinu, tedy má-li jedna rodina ve škole více dětí, hradí pouze jedenkrát Kč 250,- ročně. Příspěvek je dobrovolný a lze jej odevzdat buď přímo zástupci rodičů v jednotlivých třídách nebo vložit či zaslat na účet Rady rodičů uveřejněný na webových stránkách školy.

2. Různé

Zástupci rodičů byli ze strany předsedkyně Rady rodičů paní Mgr. Ivety Kameníkové informování o iniciativě některých rodičů žáků zejména 1. ročníků, více na webových stránkách www.zachranmedruzinu.sweb.cz .  Akce byla vyvolána osamoceným prvňáčkem před budovou družiny. Celá záležitost bohužel gradovala a spor mezi vedením školy a příslušnou skupinou rodičů může mít značný vliv na dobrou pověst školy. Bylo zažádáno i o účast Městské policie. 17. 9. 2014 proběhne další tripartitní jednání za účasti Městské části Prahy 9, vedení školy a zástupců iniciativy Zachraňme družinu. Ze strany Městské části

Praha 9 byl zatím přislíben finanční příspěvek na dalšího pracovníka družiny, který by vypomohl s výdejem dětí rodičům. Velkou roli zde hraje problematika navyšování úvazků učitelům.V této věci došlo ke změně školního řádu.

3. Požadavky členů Rady rodičů na vedení školy:

Rada rodičů žádá vedení školy o konstruktivní komunikaci s rodiči a zajišťování včasných informací o změnách školních pravidel, zejména včasnou aktualizaci webových stránek.

Rada rodičů žádá vedení školy, aby umožnili rodičům hradit poplatky za družinu a volnočasové aktivity převodem na účet školy tak, jak je praktikováno v případě platby obědů.

 

Praha, dne 16. 9. 2014

Zapsala: Mgr. Lenka Bašková