Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Zápis

z Rady rodičů ze dne 2. 12. 2014

 

Přítomní: vedení školy paní ředitelka V. Lodrová

                  zástupci rodičů dle prezenční listiny

 

Program:

1.      Informace paní ředitelky:

  • Informace týkající se voleb do školské rady -  termín voleb momentálně není znám, situace není stále dořešena ze strany zřizovatele – škola čeká na vyjádření – informace bude ihned předána rodičům prostřednictvím stránek školy.
  • Dotazy týkající se možnosti využití prostor školy k mimoškolním aktivitám (např. kroužky) – toto je možné po sepsání smlouvy. V případě zájmu je možno kontaktovat vedení školy.
  • Velké množství dotazů týkající se obnovení činnosti kroužků a činnosti školní družiny  (včetně řádu školní družiny) – do 20/12/2014 by měla být situace dořešena, bude zveřejněno na internetu školy.

Do dnešního dne však stále není ujasněno, jak podle zákona postupovat s dětmi, které nejsou vyzvednuty ze ŠD po 17. Hodině. Vedení školy čeká na vyjádření právníků. Vedení školy vyvíjí maximální snahu o urychlení řešení celé této komplikované situace.

  • Byl založen bankovní účet určený pro platby za školní družinu, který bude možno využít pro platbu za II pololetí.

 

2.      Projednáno Radou rodičů:

·         V letošním školním roce bylo připsáno na účet 76 tis Kč. Prozatím nejsou uhrazeny všechny příspěvky RR. Prosíme tedy rodiče, kteří mají zájem příspěvek zaslat a stále tak neučinili, o zaslání na bankovní účet RR : 0248561389/0800

·         RR projednala finanční požadavky, které byly do 2.12.2014 doručeny:

25 000 Kč -  tonery a papíry – schváleno – RR však pro příští rok požaduje sjednocení postupu příspěvků na tisk – některé třídy vybírají od žáků 100 Kč, některé třídy vybírají papíry a některé třídy nevybírají.

1 800 Kč – odměna pro recitační soutěž na 1. Stupni – schváleno

75 000 Kč – florbalové mantinely – neschváleno – RR žádá o zvážení možnosti financovat částečně z jiných finančních prostředků školy. Pokud bude požadavek aktuální i při příští schůzce RR, bude hlasováno o případném spolufinancování na základě možných předložených nabídek od dodavatelů.

·         Pro kontakt s vedením školy bude upřednostňován kontakt rodičů přes Radu rodičů – mailová adresa předsedkyně RR pí Kameníkové: kamenikova.i@email.cz , která bude dotazy následně předávat vedení školy k vyjádření.

·         Další schůzka RR je plánována na 14.4.2015  – před třídními schůzkami – bude upřesněno.

 

Zapsala: Markéta Lusková