Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Zápis

z Rady rodičů ze dne 14. 4. 2015

 

Přítomní: zástupci rodičů dle prezenční listiny

Program:

1.      Informace o finančních požadavcích školy:

  • 25 tis. Kč -  tonery a papíry
  • 30 tis. Kč -  slavnostní ukončení školního roku v Ládví
  • 2 tis. Kč – Kniha mého srdce
  • 3 tis – pomůcky pro 0. ročník

Všechny předložené finanční požadavky byly Radou rodičů jednohlasně schváleny.

 

2.      Projednáno Radou rodičů:

·         Předsedkyně rady rodičů pí Kameníková oznámila, že z důvodu změny bydliště a ukončení docházky svých dětí do ZŠ Novoborská již nebude od září 2015 vykonávat funkci předsedkyně RR  – nový předseda bude navržen a zvolen RR po prvních třídních schůzkách školního roku 2015/2016.

·         Informace o stavu účtu RR: na účtu RR je k 31/3/2015  237 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že umožněním vkládání příspěvků RR přímo na účet klesl počet příspěvků cca o 1/3, bylo RR rozhodnuto, že od 1/9/2015 budou příspěvky odevzdávány v jednotlivých třídách přímo zástupci RR, ten peníze zašle souhrnně a podepsané protokoly o předání finančních prostředků dodá pí Luskové k založení.

·         RR žádá vedení školy o uveřejnění informace pro rodiče o vybírání příspěvků na RR před třídními schůzkami do žákovských knížek.

·         Projednán požadavek na sjednocení pravidel výběru finančních prostředků na tonery v jednotlivých třídách – bude projednáno na podzim 2015 s novým vedením školy a nastavení jednotných pravidel pro všechny třídy.

·         Další schůzka RR je plánována před třídními schůzkami v září 2015 – bude upřesněno a informace bude dána na web školy.

 

Zapsala: Markéta Lusková