Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Zápis z Rady rodičů ze dne 15. 9. 2015

 

Přítomní: vedení školy – paní ředitelka: Tereza Štaubrová

                 zástupkyně ředitelky školy: Tereza Hlávková a Zlata Schlixbierová

                 zástupci rodičů dle prezenční listiny – 22 zástupců tříd

Program:

Informace paní ředitelky:

  • nová koncepce pro školní rok 2015/2016 – prozatím není dokončena, bude zveřejněno na internetu v nejkratší možné době.
  • žádost o případnou spolupráci rodičů dle možností – např. dodání papírů do tiskáren, sešitů, případně drobné odměny pro děti do soutěží apod.
  • informace ke stavu družiny – kapacita je zcela naplněna, volnočasové aktivity zůstanou pro letošní školní rok dle stávajícího řádu, pro příští rok se jedná se zřizovatelem o grant na dva roky pro případné možné rozšíření provozní doby do 18. Hodin pro žáky 1.-5. ročníků. Rodiče budou včas informováni. V současné době se zjišťuje zájem rodičů dotazníky v jednotlivých třídách.
  • Návrh některých rodičů na pronájem třídy soukromé osobě s možností hlídání dětí není možný z legislativních důvodů.

 

Předány finanční požadavky školy:

  • 2 tis. Kč – recitační soutěž – jednohlasně schváleno
  • 30 tis. Kč -  ŠD – hry, výtvarné potřeby – schváleno - 1 proti, 21 pro 
  • 5 tis. Kč – Kniha mého srdce – jednohlasně schváleno
  • 2.300,-- Kč  – kniha Malované čtení -  pro 0. ročník - schváleno - 1 proti, 21 pro 
  • 10 tis. Kč – volnočasové aktivity – pomůcky -  schváleno - 1 se zdržel, 21 pro (zde byla odsouhlasena možnost navýšení příspěvku – RR žádá školu o případnou specifikaci potřeb, s tím, že navýšení přípěvku na VČA bude odsouhlaseno dodatečně elektronicky)

 

Projednáno Radou rodičů:

·         Po ukončení funkce předsedy RR pí Kameníkové bylo odsouhlaseno doplnění členů vedení RR na původní počet 3 osob. Návrh – pí Pavlína Šelová – zástupkyně třídy 2.B – jednohlasně schválena.

Vedení RR  tvoří pí Pavlína Šelová, p.Milan Tuček, pí Lenka Bašková.

·         Informace pí Baškové o změně legislativy – RR je nově spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod názvem: Klub rodičů ZŠ v Praze 9, Novoborská 371, IČ 70106444.  Je nutno změnit název spolku (musí obsahovat slovo spolek, zapsaný spolek nebo z.s.), a to do 1. ledna 2016 a dále je nutno přizpůsobit a schválit nové stanovy, jenž budou v souladu s NOZ, a to do 1. ledna 2017. Návrh nových stanov a návrh na schválení nového názvu bude předložen na prosincové schůzi RR.

·         Informace o stavu účtu RR: na účtu RR je k 31/8/2015  181 tis. Kč.

RR bylo odsouhlaseno, že od 1/9/2015 budou příspěvky 250,-- Kč /rodinu odevzdávány v jednotlivých třídách přímo zástupci RR, ten peníze zašle souhrnně a podepsané protokoly o předání finančních prostředků dodá pí Luskové k založení.

·         Další schůzka RR je plánována před třídními schůzkami v prosinci 2015 – bude upřesněno a informace bude dána na web školy.

 

Zapsala: Markéta Lusková

Dodatečné schválení příspěvků prostřednictvím elektronického hlasování

1. Příspěvek pro VČA odsouhlasilo e-mailem 23 zástupců rodičů z 34 oslovených členů, nevyjádřilo se 11, nikdo se nevyjádřil proti. Navýšení příspěvku pro VČA o částku Kč 15.000,- byl tedy schválen. Celkový příspěvek pro VČA ze strany RR tedy činí Kč 25.000,-.

2. Příspěvek na nákup PC komponentů byl schválen 25 zástupci rodičů z 35 oslovených, 10 členů se nevyjádřilo, nikdo se nevyjádřil proti. Příspěvek na zakoupení PC komponentů ve výši Kč 15.000,- byl schválen.