Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

  S e z n a m  p r o j e k t ů,

které jsme pro naše žáky v tomto školním roce připravili :

1. Celoškolní projekty

100 let republiky

  Kniha mého srdce

 

2. Oborové projekty:

 

1.třídy: 

 • Poznáváme školu 
 • Tradice netradičně
 • Zdravé potraviny
 • Barevný podzim
 • Písmenka nás baví
 • Čísla pěkně počítáme
 • Lidské tělo
 • Zvířátka na farmě
 • Hurá na prázdniny

 

 

2.třídy: 
 • Voda
 • Zdravá výživa, životní styl, lidské tělo
 • Měsíc po měsíci
 • Z pohádky do pohádky
 • Čím bych chtěl být
 • Růst rostlin
 • Svět kolem nás


 

3.třídy:
             
 • Prázdninové putování II
 • Ekologie - třídíme odpad
 • Čtenářská gramotnost - čtení nás baví
 • Tradice, zvyky v českém prostředí
 • Můj domov a okolní svět

AJ    

 • Naše třída
 • Moje rodina
 • Kde jsou mé hračky
 • Můj pokoj
 • To jsem já a můj kamarád
 • Můj mazlíček nebo mé oblíbené zvíře

 

 

  4.třídy:   

 • Moje prázdniny
 • Čteme rádi
 • Čtení pomáhá
 • Poznáváme Prahu a její památky
 • Česká republika a její města
 • Cestujeme po naší vlasti
 • České báje a pověsti
 • Karel IV.
 • Ekosystémy - lesy, parky
 • Planety
 • Vlastnosti látek
 • Z pohádky do pohádky
 • Pečujeme o své zdraví
 • Město/řeka očima dětí

AJ

 • Mé koníčky
 • Moje oblíbené roční období
 • Můj školní rozvrh
 • Můj týden
 • Módní přehlídka
 • Roční období
 • Vánoce
 • Ldé a jejich zaměstnání
 • Jídlo

IKT:       

 

 

ČJS:                

 •  Zdraví ve WORDU a malování
 •  Pozvánka
 •  Vyjmenovaná slova 

 

 • Ekosystém - oblíbené zvíře
 • Obrázkový deníček po ČR

  

5.třídy:

ČJS :                     

 •  Kapitoly z pravěku

 •  Staroorientální státy

 • Houby - udělej si vlastní atlas

 • Státy Evropy

 • Kraje ČR

ČJ:                               

 •  Poznáváme knihovnu

 •  Čtenářské portfolio

 •  Postavy a místa našich pověstí

V.E  -   1. pol. Staré pověsti české

       - 2. pol. Český rok

   

AJ:                              

 •  Můj obvyklý den

 •  Mé oblíbené zvíře

 • Minulý týden

 • Mé plány na prázdniny  

 •  Nákupy

 • Narozeniny 

 •  Minulý týden

HV:                              

 •  

M:                                

 •  Halloweenské počítání

 •  Zlomky hrou

 • Model krychle a kvádru

IKT:                             

 

 

 ČSP:     

    

 •  Vánoční přání

 •  Vizitka vlastní  firmy
   

 • Ekosystémy - život v nich

 

6. ročník

Z:                                

 • Modely přírodních krajin
 • Mapa Afriky - zakreslování do geografické sítě

 

Př:                               

 • Želvy, krokodýli a ještěři
 • Rostlinné čeledi

Aj:                               

 • Rok v mém životě
 • O Vánocích
 • Můj oblíbený film
 • Česká republika
 • Můj domácí mazlíček nebo mé oblíbené zvíře
 • Jídlo
 • Prázdniny během roku

ČJ a L:                              

 • Jak vznikl svět (žákovská tvorba)
 • Kultura v raně přemyslovských Čechách

D+DU:                  

 • Život ve starověkém Římě
 • Slovanské hradiště
 • Památky starověkého Řecka
 • Kulturní dědictví starověkého Říma

Fyzika:                        

 •  Měření délky těles
 •  Měření objemu prostorového tělesa odměrným válcem
 •  Výroba siloměru
 •  Výroba časoměřiče

M:                                             

 • Při probírané látce Aritmetický průměr, grafy žáci dostanou slovní úlohu, hodnoty zpracují do tabulky, sestrojí grafy, určí aritmetický průměr.
 • Při probírané látce Osová a středová souměrnost žáci zobrazí vlastní obrázek v osové souměrnosti různými způsoby.
 • Výroba a výpočet povrchu krychle
VoB
 • Zdravý životní styl
 • Rodokmen naší rodiny
 • Můj domov
 • Mimořádné události
Hv                               
 • Můj oblíbený interpret

7. třídy:

M:                               

 • P ři probírané látce Přímá a nepřímá úměrnost žávi vymyslí vlastní slovní úlohu /ze života/, vyřeší ji a znázorní graficky
 • Při probírané látce Poměr, měřítka map žáci vyrobí mapu cesty z domova do školy v daném měřítku, spočítají vzdálenost v daném měřítku i ve skutečnosti
 • Zlomky - žáci sami vytvoří text slovní úlohy, provedou výpočet, znázorní graficky.
 • Poměr a mapy -  žáci sami vytvoří text slovní úlohy, provedou výpočet, znázorní graficky.
 • Trojčlenka -  žáci sami vytvoří text slovní úlohy, provedou výpočet, znázorní graficky.

Z:                     

 • Ostrovy Oceánie
 • Asijské národy

VOb:                

 • Významná místa v České republice

D+DU:        

 • Karel IV.
 • Vznik USA
 • Velká francouzská revoluce, Napoleon

ČJ:                   

 • Čtenářské a kulturní portfolio
 • Renesance
 • Životopis významného autora

AJ:                   

 • Moje rodina
 • Plány do budoucnosti
 • Moje město - dopis kamarádovi
 • Můj hrdina nebo hrdinka

Fyzika:                 

 •  Graf rychlosti tělesa a příběh jeho pohybu
 •  Rovnováha a těžiště tělesa – výrobek
 •  Archimédes, Pascal  a spojené nádoby – výrobek
Přírodopis:
 • Etologie savců
 • Zdravý jídelníček

Chemie:

NJ:

 

 

Hv

 

 • Voda
 • Moje rodina
 • Moji přátelé       

 

 • 7.A  a  7.B - Můj oblíbený interpret

 


8.třídy:


 

Př:                       

 • Přírodní rizika a katastrofy
 • Druhohory - dinosauři
 • geologické jednotky ČR

Ch:                      

 • Chemie v průmyslu

 

Z:                        

 • Moje cesta po Evropě
 • Kraje České republiky

 

  AJ:                     

  • Jídelní návyky
  • Já a můj život

  ČJ a L:                     

  • Sborník českých spisovatelů od národního obrození do r. 1945
  • co jsme přečetli

  D+DU:          

  • 2. světová válka v umění

  NJ:                     

  •  Moje koníčky
  •  Na prázdniny
  •  U nás – náš byt
  •  Můj vysněný poko j

  Fyzika:               

  •  Měření výkonu vlastního těla
  •  Polohová a pohybová energie rakety
  •  Elektřina kolem nás - prezentace

  RJ:      

   

   

    M:        

   

  Finanční gramotnost:       

   

  Vob:

   

   

  Hv

  • Naše rodina
  • Můj volný čas

   

  • Při probírané látce Kruh, kružnice žáci sestrojí vlastní geometrický útvar s použitím kružnic, vypočítají  obvod a obsah daného geometrického útvaru. 
  • Pythagorova věta - žáci vymyslí a vypočítají slovní úlohu.

   

   

   

  •   Aktuality
  •  Ústava - pokus o sepsání vlastní Ústavy třídy
  •  Ostrov - vytvoření imaginárního státu se všemi náležitostmi

   

  • 8.B  a  8.C
  • Můj oblíbený interpret

                                    

   

                                    

  9.třídy:

  Ch:

   


  Čj 9.A                   

  •  Organická chemie v domácnosti
  •  Přírodní látky

   

  • Cizí slova, jejich význam a pravopis
  • Náš mateřský jazyk

   

  AJ:                     

  • Žádost o zaměstnání
  • Moje absolventská práce
  • Můj večírek
  • Moje město
  • Komiks o obvyklých životních situacích

  MV:                    

  • Osobní časopis
  • Můj běžný den - prezentace 
  • Příběh mého jména - tvořivé psaní
  • Reklama a já

  EGS + D:                  

  • Roky 1968  a 1989 očima pamětníků (Jak se u nás žilo)
  • Ekologické katastrofy
  • Rasismus a nesnášenlivost
  • Komunistické lágry (Jáchymov, Dobříš)
  • G. Orwell - 1984
  • Světová náboženství

  RJ:                     

  • Inzerát - seznámení
  • Naše škola

  M+ATP:              

  • Picasso
  • Tvorba prostorového tělesa s dokumentací
  • Tvorba lampionu
  EV:
  • Umělé ekosystémy
  • Lesy na Zemi a jejich ohrožení
  • Chemie ve službách člověka
  • Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
  • Ochrana přírody
  • Přírodní rizika na Zemi
  • Půda a její ohrožení
  • Obyvatelstvo na Zemi
  • Odpad
  • Atmosféra a její znečištění
  • Voda a její znečištění

  SV:

   

  NJ:

   

  • Můj  den
  • Můj týden