Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Volnočasové aktivity (pro žáky 3. a 4. tříd)

Volnočasové aktivit pro žáky 3. a 4. tříd bude vést (dle předběžně zjištěného zájmu o VČA) 5 pedagogů ZŠ Novoborská. O žáky se budou starat od pondělí do pátku (mimo dnů prázdnin), vždy od 13:00 do 16:00 hodin. V tento čas budou mít děti program ve třídách, na školním hřišti, multimediální učebně nebo v tělocvičně.

Rodiče si své děti budou moci vyzvedávat po obědě, dále v 13.50 – 14.00, 14.50 – 15. 00 a 15.50 – 16.00 u hlavního vchodu školy.

Rozhodli jsme se vyjít vstříc pracovně vytíženým rodičům a k VČA jsme přidali ještě hodinu hlídání dětí   - do 17.00 budou děti ze všech oddělení shromážděny v učebně 0. A. Mezi 16. 00 a 17. 00 je vyzvedávání dětí možné průběžně u bočního vchodu. 

Přihlášky na VČA najdete v záložce Ke stažení .  Vyplněné přihlášky prosíme odevzdat dne 4. 9. 2017 třídním učitelkám. Volnočasové aktivity budou fungovat od 5. 9. 2017, účastnit se mohou pouze žáci s řádně vyplněnou přihláškou. Děkujeme. 

Pokyny k platbě:  Platí se 500 Kč/měsíc, v ceně je i ranní družina.                            

Platbu posílejte na účet č. 19-2000915349/0800

Variabilní symbol: Oddělení VČA, které dítě navštěvuje.
Specifický symbol: 2
Do poznámky uveďte: jméno a příjmení dítěte, třídu

Platba musí být připsána na účet školy od 5. 9. 2017 do 15. 9. 2017 - září - prosinec   (2 000,- Kč,
                                                                                                                                         pouze ranní: 320,-Kč)
                                                                                            

Platba musí být připsána na účet školy od 2. 1. 2017 do 15. 1. 2018 - leden - červen (3 000,- Kč,
                                                                                                                                      pouze ranní: 480,- Kč)

 

Rozdělení dětí do VČA 

1. odd.: 2. ročník + 4. E

2. odd.: 3. A + 4. C

3. odd.: 4. A + 4. B + 3. D

4. odd.: 4. D + 3. E

5. odd.: 3. C + 3. B