Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Volnočasové aktivity (pro žáky 3. a 4. tříd)

Volnočasové aktivit pro žáky 3. a 4. tříd bude vést (dle předběžně zjištěného zájmu o VČA) 5 pedagogů ZŠ Novoborská. O žáky se budou starat od pondělí do pátku (mimo dnů prázdnin), vždy od 13:00 do 16:00 hodin. V tento čas budou mít děti program ve třídách, na školním hřišti, multimediální učebně nebo v tělocvičně.

Rodiče si své děti budou moci vyzvedávat po obědě, dále v 13.50 – 14.00, 14.50 – 15. 00 a 15.50 – 16.00 u hlavního vchodu školy.

Rozhodli jsme se vyjít vstříc pracovně vytíženým rodičům a k VČA jsme přidali ještě hodinu hlídání dětí   - do 17.00 budou děti ze všech oddělení shromážděny v učebně 0. A. Mezi 16. 00 a 17. 00 je vyzvedávání dětí možné průběžně u bočního vchodu. 

Přihlášky na VČA najdete v záložce Ke stažení .  Vyplněné přihlášky prosíme odevzdat dne 5. 9. 2016 třídním učitelkám. Volnočasové aktivity budou fungovat od 6. 9. 2016, účastnit se mohou pouze žáci s řádně vyplněnou přihláškou. Děkujeme. 

Pokyny k platbě:  Platí se 500 Kč/měsíc, v ceně je i ranní družina.                            

Platbu posílejte na účet č. 19-2000915349/0800

Variabilní symbol: Oddělení VČA, které dítě navštěvuje.
Specifický symbol: 2
Do poznámky uveďte: jméno a příjmení dítěte, třídu

Platba musí být připsána na účet školy od 5. 9. 2016 do 16. 9. 2016 - září - prosinec   (2 000,- Kč,
                                                                                                                                         pouze ranní: 320,-Kč)
                                                                                            

Platba musí být připsána na účet školy od 3. 1. 2017 do 16. 1. 2017 - leden - červen (3 000,- Kč,
                                                                                                                                      pouze ranní: 480,- Kč)

 

Rozdělení dětí do VČA (Časem se může mírně změnit.)

1. odd.:  4.D, 3. D a 2. ročníky (T. Horčová, J. Bergerová)

2. odd.: 3. E, 4. B (J. Tyšerová)

3. odd.:   4. C, 3. C (J. Odložilová, T. Horčová)

4. odd.: 3. B, 4. A (M. Fenclová, B. Středová)

5. odd.: 3. A (G. Hojerová, J. Králová)