Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Volnočasové aktivity (pro žáky 4. tříd)

Volnočasové aktivity pro školní rok 2019/2020 budou otevřeny po naplnění kapacity školní družiny.

Žáci 4. tříd oznámí první školní den třídním učitelům , zda mají zájem navštěvovat školní družinu.

Pokyny k platbě:  Platí se 500 Kč/měsíc, v ceně je i ranní družina.                            

Platbu posílejte na účet č. 19-2000915349/0800

Variabilní symbol: Oddělení VČA, které dítě navštěvuje.
Specifický symbol: 2
Do poznámky uveďte: jméno a příjmení dítěte, třídu

Platba za období září -prosinec musí být připsána na účet školy od 5. 9. 2018 do 16. 9. 2018(2 000,- Kč,
                                                                                                                                         pouze ranní: 320,-Kč)
                                                                                            

Platba za období leden-červen musí být připsána na účet školy od 1. 1. 2019 do 16. 1. 2019  (3 000,- Kč,
                                                                                                                                      pouze ranní: 480,- Kč)