Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Volnočasové aktivity (pro žáky 2. - 4. tříd)

Volnočasové aktivity jsou určeny pro žáky 2. - 4. tříd, vedou  je pedagogové  ZŠ Novoborská. Děti přihlášené do VČA mohou před vyučováním navštěvovat  i ranní družinu. Odpolední provoz VČA je  od pondělí do pátku (mimo dnů prázdnin), vždy od 13:00 do 17:00 hodin. V tento čas budou mít děti program ve třídách, na školním hřišti, v multimediální učebně nebo v tělocvičně.

Rodiče si své děti budou moci vyzvedávat po obědě, dále v 13.50 – 14.00, 14.50 – 15. 00 a 15.50 – 16.00, v době mezi 16.00 a 17.00 je již vyzvedávání průběžné.

Přihlášky na VČA (Zápisní list) najdete v záložce Ke stažení .  Vyplněné přihlášky prosíme odevzdat dne 3. 9. 2018 třídním učitelkám. Volnočasové aktivity budou fungovat od 4. 9. 2018, účastnit se mohou pouze žáci s řádně vyplněnou přihláškou. Děkujeme. 

 

Pokyny k platbě:  Platí se 500 Kč/měsíc, v ceně je i ranní družina.                            

Platbu posílejte na účet č. 19-2000915349/0800

Variabilní symbol: Oddělení VČA, které dítě navštěvuje.
Specifický symbol: 2
Do poznámky uveďte: jméno a příjmení dítěte, třídu

Platba za období září -prosinec musí být připsána na účet školy od 5. 9. 2018 do 16. 9. 2018(2 000,- Kč,
                                                                                                                                         pouze ranní: 320,-Kč)
                                                                                            

Platba za období leden-červen musí být připsána na účet školy od 1. 1. 2019 do 16. 1. 2019  (3 000,- Kč,
                                                                                                                                      pouze ranní: 480,- Kč)

 

Rozdělení dětí do VČA:

1. odd.:  J. Tyšerová, B. Středová, R. Brumarová 4. A, C+ 3. A, E + 2. ročník

2. odd.:  K. Hradcová, M. Fenclová, 3. C + 4. D

3. odd.: P. Bludská, J. Tvrdoňová,  3. B + 4. B

4. odd.:  J. Kračmer, K. Dittmayerová,3. D + 4. E

 

Kontakt na VČA:  731 025 365