Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

VANITHA KHARVI

* 25. 6. 1993 INDIE


- Vanithu naše škola adpotovala v roce 2003
- její matka je v domácnosti, otec je rybář
- má 3 sestry ( Mamatha *1992, Nagaratna *1995, Asha *1998)
- jejím životní cílem je stát se učitelkou
- zájmy: tanec
- oblíbený předmět: kannada (lokální jazyk)
- předměty: kannada, angličtina, hindu, matematika, sociální vědy, technické vědy

Finanční podpora z naší školy jde na školní tašku, sešity, školní uniformu, tréninkové programy, pomůcky.

Vanitha nám pravidelně dvakrát do roka posílá dopis, ve kterém nás informuje o svém studiu. V roce 2007 získala za své vynikající studijní výsledky jízdní kolo.

 

Vanitha ukončila svá studia.
V Š I C H N I    J I   P Ř E J E M E   M N O H O   Ú S P Ě C H Ů   D O   Ž I V O T A !