Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Výsledky voleb do Školské rady ZŠ Novoborská 

 

Bc. Veronika Ledvinová, matka žákyně 3. ročníku

Mgr. Lenka Moudrá Neckářová, matka žákyň 3. a 7. ročníku

 

 

Postup volby zákonných zástupců žáků do Školské rady ZŠ Novoborská

 

 • Ředitelka školy ustanovila za účelem této volby tříčlenný přípravný výbor ve složení:
  Mgr. Jitka Nečasová, Mgr. Jaroslav Sirotek, Mgr. Tereza Hlávková
 • Přípravný výbor eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky, eviduje všechny osoby oprávněné volit, eviduje celkovou účast, vyhlašuje souhrnné výsledky voleb.
 • Přípravný výbor svolává k volbě zákonných zástupců žáků ZŠ Novoborská do školské rady všechny oprávněné osoby formou tohoto oznámení.

 

Volba se uskuteční dne 23. 5. 2018 od  7.45   do  17.00 ve vestibulu školy.

 

 • Oprávněnými osobami jsou zákonní zástupci žáků. Aby byla zaručena rovnost podmínek, za jednoho žáka volí člena školské rady jeden zákonný zástupce. V případě, že školu navštěvují dva či více sourozenců, hlasuje za ně pouze jeden zákonný zástupce. Hlasovací lístek obdrží zákonný zástupce nejstaršího sourozence (dle Metodického pokynu MČ P9).
 • Každý třídní učitel na základě seznamu oprávněných osob rozdá svým žákům volební lístky se seznamem kandidátů minimálně týden před konáním voleb.
 • Oprávněná osoba označí kroužkem maximálně dva kandidáty, jimž dává svůj hlas.
 • Hlasovací lístek je platný, pokud je na něm označen jeden či dva kandidáti.
 • Pokud jsou na hlasovacím lístku označeni více než dva kandidáti nebo pokud je lístek jakkoliv upravený, je neplatný.
 • Hlasovací lístek mohou zákonní zástupci vhazovat ve dne volby do připravené volební urny ve vrátnici školy.
 • Po skončení volby provede volební výbor ve spolupráci se zástupcem z řad rodičů sečtení volebních lístků, o výsledku napíše protokol.
 • Kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů, se stávají členy školské rady.
 • Volební výbor předá výsledky voleb ředitelce školy, která je následně oznámí zřizovateli.
 • Ředitelka školy seznámí členy Školské rady ZŠ Novoborská  s jejich zvolením.
 • První zasedání ŠR svolá ředitelka školy nejpozději do 30 dnů po provedené volbě.

V Praze dne 17. 4. 2018                                                                    Ing. Tereza Štaubrová

 

Kandidáti do Školské rady ZŠ Novoborská:

1. Ivana Balatá, matka žáka 3. ročníku

2. Bc. Veronika Ledvinová, matka žákyně 3. ročníku

3. Markéta Lusková, matka žákyně 8. ročníku

4. Mgr. Lenka Moudrá Neckářová, matka žákyň 3. a 7. ročníku