Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Ceny jídel ve školním roce 2019/2020

Paušální částka za 22 obědů:

Strávníci z přípravných tříd: 30,00 Kč (24 Kč za oběd + 6 Kč za svačinu) – měsíční platba 660 Kč
 
  I. kategorie           7-10 let (1. – 4. třída) :       26,00 Kč za oběd - měsíční platba  572 Kč
 II. kategorie         11-14 let (4. – 8. třída) :       28,00 Kč za oběd - měsíční platba  616 Kč
III.  kategorie  15 let a více (8. – 9. třída):        30,00 Kč za oběd - měsíční platba  660 Kč
 
________________________________________________________________________________________________________
 
 
Důležité upozornění na změnu způsobu platby obědů ve školní jídelně: 
od října 2015 již není možno platit stravné v hotovosti pouze na bankovní účet školní jídelny č: 4200199788/6800. Při platbě uveďte variabilní symbol strávníka a do poznámky jméno strávníka.
 
Pokud žák dovrší v daném školním roce (tj. pro tento školní rok do 31.8.2020) věku pro zařazení do vyšší kategorie, je dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. tak zařazen již od začátku školního roku (tj. od 1.9.2019). 
 
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Proto jsou ve 4. a 8. třídách 2 věkové skupiny.
 
Platba vždy do 25. dne předchozího měsíce, na měsíc září 2.-9. ročník do 25.8., nový strávníci do 7.9.
Pokud strávník nemá peníze na stravovacím účtu, nemá nárok na oběd!!!
 
Jakékoliv dotazy zodpovíme na tel. 286 883 536, nebo e-mail jidelna@novoborska.cz .