Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

PROČ PRÁVĚ K NÁM?

 

 • V naší škole se děti seznamují s prvky cizích jazyků již od 1. třídy, od 3. třídy mají povinný první jazyk – angličtinu, který je v 6. ročníku dotovaný dokonce 5 vyučovacími hodinami týdně, a od 7. ročníku přibírají jako druhý cizí jazyk němčinu nebo ruštinu.
 • Využívání našich multimediálních pracoven ve výuce je pro děti samozřejmostí.
 • Výuka společných předmětů je doplněna předměty volitelnými.
 • Staráme se o smysluplné využití volného času dětí, proto při škole působí školní atletický klub a mnoho kroužků využívaných žáky obou stupňů. 
 • Organizujeme exkurse, vycházky a výlety související se školním vzdělávacím programem.
 • Máme výbornou školní jídelnu s nabídkou dvou jídel.
 • Každoročně nabízíme adaptační kurs pro budoucí prvňáčky.
 • Náš ŠVP se snaží o co nejsnazší pochopení učiva v souvislostech a o naplnění ústředního motta programu – „Šance pro všechny, vždy a ve všem.“ I proto je naše škola bezbariérová.
 • Věnujeme se žákům integrovaným, dětem se specifickými poruchami učení, ale i těm nadaným. Spolupráce vyučujících se speciálním pedagogem, výchovným poradcem a PPP je již tradičně na vysoké úrovni.
 • Propracovaným systémem hodnocení znalostí a dovedností žáků se snažíme upřednostnit jejich individualitu.
 • Přejeme si, aby náš vztah s dětmi i rodiči byl partnerský, založený na vzájemné důvěře a respektu.