Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ranní družina ( ŠD I samostatný pavilon napravo od hlavního vchodu):

6:30 - 7:40 hod.

V 7:40 se ŠD zamyká z bezpečnostních důvodů.

Odpolední družina: 12:00 - 17:00 hod.


a)  Termíny výdeje dětí:

dle vnitřního řádu školní družiny ZŠ Novoborská
Provoz ŠD končí v 17:00 hodin.

Družina I.  – samostatný pavilon napravo od hlavního vchodu

Vedoucí ŠD I. - Helena Vorlíková, vorlikova@novoborska.cz

777 208 547 - od 12:30 do 17:00 
286 006 525  - od 12:30 do 17:00

1. oddělení, uč. 903 - Ivana Karlíčková   2. E, 1. A 

2. oddělení, 1. C, uč. 905 - Hana Kymličková 1. B, 1. A 

3. oddělení, 1. E, uč. 902  - Monika Slavětínská  2. D, 2. A 

4. oddělení, 1. A, uč. 906 - Dana Veselá  1. E, 1. C

5. oddělení, 1. B, uč. 908 – Helena Vorlíková  2. B, 2. A 

6. oddělení, 1. D, uč. 909 - Johana Gemerlová 1. D, 1. C

 

Družina II.   - budova školy, nová přístavba

Vedoucí ŠD II. - Pavlína Bludská, bludska@novoborska.cz

721 205 515- od 12:30 do 17:00

7. oddělení, 0. A, uč. 003I - Jana Benešová 0. A, 2. C  

8. oddělení – uč. 002I – Magdaléna Fenclová / Kateřina Hradcová 3 .E, 4. C

9. oddělení – uč. 019 - Oksana Soyma 2. C, 3. A 

10. oddělení – 3. C, 001I - Pavlína Bludská 3. C, 3. A 

11. oddělení, uč. 018 - Irena Novotková / Klára Makovičková 3. D, 4. D

12. oddělení – 2. B, 103I - Jana Tvrdoňová / Romana Brumarová / Jan Kračmer 3. B, 4. A 

 

Kroužky  - atletika, florbal, chanbara aj.  - je potřeba mít  doplněno v zápisovém lístku jméno trenéra  (může být uvedeno více trenérů), který dítě v ŠD vyzvedává v konkrétní den a čas. Po doplnění zápisového lístku pak bude dítě ze ŠD připraveno a předáno trenérovi příslušného kroužku, který si děti vyzvedává. V případě že se trenér nedostaví, bude dítě zůstávat ve školní družině.

 

Odpolední program:

odpočinkové, rekreační a dovednostní aktivity,

rekreační a sportovní aktivity,

kolektivní a společenské hry, pracovní a výtvarné aktivity.

rekreační a individuální aktivity

 

Zaměření činností ŠD

(vše v návaznosti na ŠVP I. stupně)

 

odpočinkové aktivity

rekreační aktivity

sportovní aktivity

výtvarné aktivity

pracovní aktivity

společensky prospěšné aktivity

příprava na vyučování (didaktické hry a práce na PC)