Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
SPORTUJ PO ŠKOLE ZA ŠKOLOU
začátek 7. 10.
 
Žáci  navštěvující družinu ŠD II.  budou ve spolupráci s DDM Praha 9 a Halvním městem Praha, zapojeni do projektu  Sportuj po škole za školou.
1x týdně budou děti zdarma v rámci družiny  organizovaně  sportovat pod vedením trenérů.
8. a 9. oddělení v pondělí od 13:45 - 14:45 hodin.
7., 10., 11. a 12. oddělení ve středu od 13:50 - 14:50 hodin. ( 14:50 - 15:50 - pro malý zájem zrušeno) .
 
Přihlášky a informativní leták obdrží od své vychovatelky. Vyplněné a podepsané přihlášky vracet vychovatelkám.