Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Měsíční poplatek za školní družinu od 4. 9. 2019 byl stanoven na 500,-Kč za měsíc .

Platba září - prosinec: 2000,-Kč
Platba leden - červen: 3000,-Kč

Pokud dítě bude navštěvovat pouze ranní družinu: 80,-Kč/měsíc 

Pokyny k platbě:
Platbu posílejte na účet č. 19-2000915349/0800
Variabilní symbol: (uveďte prosím oddělení ŠD, které dítě navštěvuje (1 - 12))
Specifický symbol : 1

Do poznámky uveďte: jméno a příjmení dítěte, třídu

Platba za období září -prosinec musí být připsána na účet školy od 3. 9. 2018 do 16. 9. 2019  (2 000,- Kč, 
                                                                                                                                         pouze ranní: 320,-Kč) 
                                                                                            

Platba za období leden-červen musí být připsána na účet školy od 1. 1. 2020 do 16. 1. 2020  (3 000,- Kč, 
                                                                                                                                      pouze ranní: 480,- Kč)