Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

VÝCHOVNÝ PORADCE

Ing. Tereza Štaubrová
Pro II. stupeň

tel.: 286 006 515,  775 655 281

email: staubrova@novoborska.cz

 • koordinuje kariérové poradenství a poskytuje informace o možnostech kariérového uplatnění; pomáhá při výběru střední školy a volbě povolání (konzultace pro žáky i jejich rodiče)
 • podílí se na přijímacím řízení
 • zajišťuje pedagogicko-psychologickou diagnostiku ve spolupráci s PPP
 • sleduje žáky s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledá způsoby řešení tohoto problému
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • shromažďuje záznamy žáků integrovaných, žáků s poruchami učení nebo chování
 • poskytuje konzultační pomoc zákonným zástupcům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu; jedná se zákonnými zástupci, třídními učiteli a učiteli problémových žáků
 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole; řeší případy hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
 • úzce spolupracuje se školním psychologem a metodikem prevence
 • spolupracuje s PPP, SPC, Odborem sociálně právní ochrany dětí

Konzultační hodiny: 

Út 14:00 - 15:00 hod. 
Út   9:00 - 10:00 hod.    
(jindy po předchozí telefonické domluvě)       


Ing. Tereza Štaubrová
Pro I. stupeň

tel.: 286 006 515,  775 655 281

email:  staubrova@novoborska.cz

 •  zajišťuje pedagogicko-psychologická vyšetření žáků v PPP
 • sleduje žáky s neprospěchem a ve spolupráci s třídními učiteli, ostatními vyučujícími a v případě potřeby také se školní psycholožkou hledá způsoby řešení tohoto problému
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu jejich vzdělávání na 1. stupni
 • vyhledává a provádí orientační pedagogická šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost
 • poskytuje konzultační pomoc zákonným zástupcům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu, jedná se zákonnými zástupci, třídními učiteli, učiteli problémových žáků a se školní psycholožkou
 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole, řeší případy hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
 • úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní pro 2. stupeň, se školními metodičkami prevence a se školní psycholožkou

Konzultační hodiny: 

Út 14:00 - 15:00 hod. 
Út   9:00 - 10:00 hod.    
(jindy po předchozí telefonické domluvě)