Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021
 
Registrační číslo Rozhodnutí   Registrační číslo Rozhodnutí
SU782      přijat (a)   6YQJ6      přijat (a)
SJBE7      přijat (a)   T68U3      přijat (a)
NPOBK      přijat (a)   LMXFK      přijat (a)
CC9AS      přijat (a)   5HYBH      přijat (a)
38G36      přijat (a)   F6NEC      přijat (a)
JF578      přijat (a)   LZ024      přijat (a)
YP1M8      přijat (a)   FSUEP      přijat (a)
ADVRL      přijat (a)   9GW3N      přijat (a)
0AFSV      přijat (a)   P84SZ      přijat (a)
QR4Z6      přijat (a)   V9MU2      přijat (a)
OD5E5      přijat (a)   HJLJK      přijat (a)
HZXEV      přijat (a)   C1JDN      přijat (a)
W8WPG      přijat (a)   XUHG2      přijat (a)
LO36U      přijat (a)   I55Y5      přijat (a)
WYC5R      přijat (a)   Y243S      přijat (a)
3NBCM      přijat (a)   M3ETC      přijat (a)
JMK9D      přijat (a)   INZYR      přijat (a)
H871C      přijat (a)   TEZV6      přijat (a)
1SHI3      přijat (a)   W8BSN      přijat (a)
QGYSW      přijat (a)   1S95T      přijat (a)
7A80E      přijat (a)   OOH0Y      přijat (a)
26K3D      přijat (a)   BEHO1      přijat (a)
Q5M6B      přijat (a)   9XRL3      přijat (a)
STZTF      přijat (a)   TCTIJ      přijat (a)
912S0      přijat (a)   RE7VD      přijat (a)
F8KU9      přijat (a)   YFDAH      přijat (a)
LN32L      přijat (a)   EF3YS      přijat (a)
J2OY3      přijat (a)   E0PFD      přijat (a)
CPUBA      přijat (a)   W02AN      přijat (a)
OU0NM      přijat (a)   KK7NH      přijat (a)
CPM3U      přijat (a)   MEM7O      přijat (a)
VEIL3      přijat (a)   MGPHA      přijat (a)
PRRUM      přijat (a)   WZSTO      přijat (a)
RSZIN      přijat (a)   C5UFV      přijat (a)
K5NJY      přijat (a)   PLLKB      přijat (a)
JY842      přijat (a)   CO23L      přijat (a)
EZXS0      přijat (a)   JJB40      přijat (a)
XYR8E      přijat (a)   D4301      přijat (a)
SWBBE      přijat (a)   RY1PB      přijat (a)
882C4      přijat (a)   7DLQY      přijat (a)
NXW0K      přijat (a)   XV5N9      přijat (a)
YIUX2      přijat (a)   7RKG0      přijat (a)
JASOP      přijat (a)   E3801      přijat (a)
2EHWP      přijat (a)   DP42Z      přijat (a)
ZIQ4H      přijat (a)   J03LJ      přijat (a)
UU49L      přijat (a)   G7Q0B      přijat (a)
MKKQ0      přijat (a)   7236S      přijat (a)
3JXGB      přijat (a)   USDLH      přijat (a)
ZKYRK      přijat (a)   OS483      přijat (a)
WNFJC      přijat (a)   XDWL9      přijat (a)
MZI2W      přijat (a)   AE9G3      přijat (a)
XCI9Z      přijat (a)   UFRKU      přijat (a)
CBH2P      přijat (a)   C3B5F      přijat (a)
7HSWS      přijat (a)   WURBN      přijat (a)
BH4CI      přijat (a)   854GM      přijat (a)
3NDVI      přijat (a)   EPSM7      přijat (a)
QDE72      přijat (a)   71GRI      přijat (a)
AZBXD      přijat (a)   UWSBQ      přijat (a)
9NYD4      přijat (a)   SBJIA      přijat (a)
O2BZ6      přijat (a)   R4RSD      přijat (a)
6MVFA      přijat (a)   NA6DF      přijat (a)
9NJIM      přijat (a)   856YN      přijat (a))
M2E6Z      přijat (a)   RX44L      přijat (a)
2HJN7      přijat (a)   GXROI      přijat (a)
RLVV0      přijat (a)      

V Praze dne 7. 5. 2020                           Mgr. Věra Lodrová
                                                           zastupující ředitelka školy

Žádáme všechny rodiče, pokud obdrží Rozhodnutí o přijetí na jinou školu, aby nám to ihned sdělili na e-mail skola@novoborska.cz.

Rozhodnutí o přijetí žáka podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, bude zveřejněno na webu školy do 10.5.2020.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

Na webových stránkách školy bude  budou o přijetí informováni, a to zveřejněním seznamu na webových stránkách naší školy. Jméno přijatého dítěte bude uvedeno pod registračním číslem, které bylo přiděleno při zápisu.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE
Zákonný zástupce žáka bude informován písemně.
 

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce žáka bude informován písemně.

Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. 2020. 

Pokud zákonný zástupce nedoloží 2 doporučující posouzení 1) školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a za 2) odborného lékaře nebo klinického psychologa, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. 4. 2020 oba posudky. Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní řízení se přeruší   na dobu nezbytně nutnou.