Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Základní škola Novoborská

Novoborská 371, Praha 9 - Střížkov

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v ZŠ Novoborská

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Novoborská, Novoborská 371, Praha 9.

Seznam uchazečů přijatých k plnění školní docházky ve školním roce 2018/2019:

Uchazeč číslo:

Výsledek řízení:

 

Uchazeč číslo:

Výsledek řízení:

1

přijat/a

52

přijat/a

3

přijat/a

53

přijat/a

4

přijat/a

54

přijat/a

5

přijat/a

55, 56

přijat/a

6

přijat/a

58

přijat/a

7

přijat/a

59

přijat/a

8

přijat/a

61

přijat/a

9

přijat/a

62

přijat/a

10

přijat/a

63

přijat/a

11

přijat/a

64

přijat/a

12

přijat/a

65

přijat/a

15

přijat/a

66

přijat/a

18

přijat/a

67

přijat/a

19

přijat/a

68

přijat/a

21

přijat/a

69

přijat/a

23

přijat/a

70

přijat/a

24

přijat/a

71

přijat/a

25

přijat/a

72

přijat/a

26

přijat/a

73

přijat/a

27

přijat/a

75

přijat/a

28

přijat/a

76

přijat/a

29

přijat/a

77

přijat/a

31

přijat/a

78

přijat/a

33

přijat/a

79

přijat/a

34

přijat/a

80

přijat/a

36

přijat/a

81

přijat/a

37

přijat/a

83

přijat/a

38

přijat/a

84

přijat/a

40

přijat/a

85

přijat/a

42

přijat/a

86

přijat/a

43

přijat/a

87,88

přijat/a

44

přijat/a

89

přijat/a

45

přijat/a

90

přijat/a

46

přijat/a

91

přijat/a

47

přijat/a

93

přijat/a

48

přijat/a

94

přijat/a

49

přijat/a

95

přijat/a

50

přijat/a

96

přijat/a

51

přijat/a

97

přijat/a

98

přijat/a

138

přijat/a

102

přijat/a

139

přijat/a

104

přijat/a

142

přijat/a

105

přijat/a

143

přijat/a

106

přijat/a

144

přijat/a

107

přijat/a

145

přijat/a

109

přijat/a

146

přijat/a

111

přijat/a

147

přijat/a

112

přijat/a

148

přijat/a

113

přijat/a

150

přijat/a

114

přijat/a

151

přijat/a

115

přijat/a

152

přijat/a

118

přijat/a

153

přijat/a

119

přijat/a

155

přijat/a

120

přijat/a

156

přijat/a

122

přijat/a

157

přijat/a

123

přijat/a

158

přijat/a

124

přijat/a

159

přijat/a

125

přijat/a

160

přijat/a

126

přijat/a

161

přijat/a

127

přijat/a

162

přijat/a

133

přijat/a

164

přijat/a

134

přijat/a

165

přijat/a

135

přijat/a

166

přijat/a

136

přijat/a

167

přijat/a

137

přijat/a

168

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam žáků s povolením odkladu povinné školní docházky o jeden rok:

Uchazeč číslo:

 

 

Uchazeč číslo:

 

39 – Udělen odklad.

22 – Pozastaveno správní řízení.

 

163 -  Udělen odklad.

21 – Pozastaveno správní řízení.

 

103 -  Udělen odklad.

35 – Pozastaveno správní řízení.

 

129 - Udělen odklad.

 

 

128 - Udělen odklad.

 

 

 

 

 

 

Seznam žáků přijatých  do přípravné třídy ve školním roce 2018/2019:

Uchazeč číslo:

Výsledek řízení:

 

Uchazeč číslo:

Výsledek řízení:

2

přijat/a

116

přijat/a

13

přijat/a

121

přijat/a

14

přijat/a

131

přijat/a

20

přijat/a

140

přijat/a

30

přijat/a

141

přijat/a

32

přijat/a

149

přijat/a

60

přijat/a

154

přijat/a

92

přijat/a

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam žáků nepřijatých  do přípravné třídy ve školním roce 2018/2019:

Uchazeč číslo:

Výsledek řízení:

 

Uchazeč číslo:

Výsledek řízení:

16

nepřijat/a

130

nepřijat/a

57

nepřijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam uchazečů nepřijatých k plnění školní docházky ve školním roce 2018/2019:

Uchazeč číslo:

Výsledek řízení:

 

 

 

17

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

74

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

82

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 600)

 

 

 

99

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

100

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

101

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

110

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

117

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

132

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

41

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

108

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Univerzum))

 

 

 

 

 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

 

Datum zveřejnění: 4. 5. 2018                                                              Ing. Tereza Štaubrová

                                                                                                                     ředitelka školy