Základní škola, Praha 9 - Prosek, Novoborská 371
Tel: 286 006 511 | email: skola@novoborska.cz | www.novoborska.cz
"Šance pro všechny, vždy a ve všem"
Pro zobrazení nového designu si prosím nainstalujte novější Internet Explorer, nebo alternetivní prohlížeč.
Výčet podporovaných prohlížečů s odkazy na stažení:

Základní škola Novoborská

Novoborská 371, Praha 9 - Střížkov

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v ZŠ Novoborská

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Novoborská, Novoborská 371, Praha 9.

Seznam uchazečů přijatých k plnění školní docházky ve školním roce 2018/2019:

Uchazeč číslo:

Výsledek řízení:

 

Uchazeč číslo:

Výsledek řízení:

 

     

 

     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam žáků s povolením odkladu povinné školní docházky o jeden rok:

Uchazeč číslo:

 

 

Uchazeč číslo:

 

39 – Udělen odklad.

22 – Pozastaveno správní řízení.

 

163 -  Udělen odklad.

21 – Pozastaveno správní řízení.

 

103 -  Udělen odklad.

35 – Pozastaveno správní řízení.

 

129 - Udělen odklad.

 

 

128 - Udělen odklad.

 

 

 

 

 

 

Seznam žáků přijatých  do přípravné třídy ve školním roce 2018/2019:

Uchazeč číslo:

Výsledek řízení:

 

Uchazeč číslo:

Výsledek řízení:

2

přijat/a

116

přijat/a

13

přijat/a

121

přijat/a

14

přijat/a

131

přijat/a

20

přijat/a

140

přijat/a

30

přijat/a

141

přijat/a

32

přijat/a

149

přijat/a

60

přijat/a

154

přijat/a

92

přijat/a

 

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam žáků nepřijatých  do přípravné třídy ve školním roce 2018/2019:

Uchazeč číslo:

Výsledek řízení:

 

Uchazeč číslo:

Výsledek řízení:

16

nepřijat/a

130

nepřijat/a

57

nepřijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam uchazečů nepřijatých k plnění školní docházky ve školním roce 2018/2019:

Uchazeč číslo:

Výsledek řízení:

 

 

 

17

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

74

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

82

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 600)

 

 

 

99

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

100

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

101

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

110

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

117

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

132

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

41

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Litvínovská 500)

 

 

 

108

nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Univerzum))

 

 

 

 

 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

 

Datum zveřejnění: 4. 5. 2018                                                              Ing. Tereza Štaubrová

                                                                                                                     ředitelka školy